Học bổng CSC Khoa Học Công nghệ Trung Quốc -Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình Đại học Trung Quốc  là học bổng do Bộ Giáo dục (MOE) thành lập nhằm hỗ trợ các trường đại học Trung Quốc ở các tỉnh hoặc khu tự trị cụ thể tuyển sinh các sinh viên quốc tế xuất sắc để nghiên cứu sau đại học tại Trung Quốc. MOE đã ủy quyền cho USTC tuyển sinh toàn thời gian thạc sĩ và tiến sĩ theo Học bổng Chính phủ Trung Quốc từ năm 2008.

Học bổng CSC Khoa Học Công nghệ Trung Quốc

Thời hạn nộp hồ sơ học bổng CSC của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2021 (đối với đơn đăng ký trực tuyến)

Mức độ phù hợp của học bổng

Chương trình Đại học Trung Quốc cung cấp học bổng toàn phần bao gồm miễn học phí, chi phí ăn ở, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế toàn diện.

 • Tư chôi đong học phi.
 • Chỗ ở: ký túc xá đại học miễn phí hoặc trợ cấp chỗ ở.

Nếu trường đại học chủ quản yêu cầu sinh viên sống trong khuôn viên trường, trường đại học sẽ cho sinh viên nhận học bổng trong ký túc xá của trường đại học (thường là phòng 2 giường đơn); nếu trường đại học sở tại cho phép sinh viên sống ngoài khuôn viên trường, trường đại học sẽ cung cấp trợ cấp chỗ ở hàng tháng:

sinh viên cao học: 700 CNY mỗi tháng;

nghiên cứu sinh: 1000 CNY mỗi tháng.

sinh viên thạc sĩ: 3.000 CNY mỗi tháng;

nghiên cứu sinh: 3.500 CNY mỗi tháng.

 • Bảo hiểm y tế toàn diện.

Vui lòng tham khảo trang web của Hội đồng Học bổng Trung Quốc để biết chi tiết từng hạng mục

 

Trình độ đăng ký học bổng của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc CSC

 1. Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc và khỏe mạnh về tinh thần và thể chất.
 2. Ứng viên không được là sinh viên đã đăng ký tại các trường đại học Trung Quốc tại thời điểm nộp đơn; hoặc tốt nghiệp từ các trường đại học Trung Quốc trong hơn một năm.
 3. Nền tảng giáo dục và giới hạn độ tuổi:
 • Ứng viên đăng ký học thạc sĩ phải có bằng cử nhân (tương đương với bằng cử nhân ở Trung Quốc) và dưới 35 tuổi (tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2021).
 • Người đăng ký học tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ (tương đương với bằng thạc sĩ ở Trung Quốc) và dưới 40 tuổi (tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2021).

※ Đối với sinh viên tốt nghiệp lấy bằng năm 2021, nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp dự bị để đảm bảo sẽ hoàn thành chương trình học và lấy bằng vào tháng 7/2021.

※ Sinh viên đã được cấp học bổng hoặc tài trợ khác của Trung Quốc (2018-2021) không thể đăng ký học bổng này.

Lựa chọn các chương trình sau đại học

USTC cung cấp các chương trình sau đại học với tiếng Trung hoặc tiếng Anh làm phương tiện giảng dạy. Để biết thêm thông tin về các chương trình được cung cấp tại USTC, vui lòng kiểm tra:

Danh sách các chương trình cấp bằng thạc sĩ (hướng dẫn bằng tiếng Trung)

Danh sách các chương trình cấp bằng thạc sĩ (hướng dẫn bằng tiếng Anh)

Danh sách các chương trình cấp bằng tiến sĩ (tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

Để biết thêm thông tin về các chương trình và các giáo sư trong lĩnh vực liên quan, vui lòng tham khảo liên kết: hồ sơ tóm tắt của các  giáo sư ( http://en.ustc.edu.cn/faculty/201105/t20110530_112483.html ), và  các trường và phòng ban  ( http://en.ustc.edu.cn/5391/list.htm ).

Các ứng viên được khuyến khích liên hệ với người giám sát tiềm năng trước khi nộp đơn và nếu có, dự kiến ​​sẽ tải lên hệ thống ứng dụng trực tuyến  Mẫu Đơn Chấp nhận Sinh viên Quốc tế Tạm thời của Giáo sư USTC  .

Học bổng CSC của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

Thời gian học bổng được quyết định phù hợp với thời lượng của từng chương trình cụ thể:

 • Chương trình Thạc sĩ: 2-3 năm học
 • Các chương trình cấp bằng Tiến sĩ: 3-4 năm học

Ứng viên đăng ký các chương trình được hướng dẫn bằng tiếng Trung nhưng không đủ trình độ tiếng Trung phải tham gia các khóa học tiếng Trung một năm và vượt qua bài kiểm tra liên quan trước khi theo học chuyên ngành của họ. Đối với những người tham gia các khóa học tiếng Trung một năm, thời gian học bổng sẽ được kéo dài tương ứng. Về nguyên tắc, KHÔNG THỂ gia hạn thời hạn học bổng được nêu trong thông báo nhập học.

Thủ tục đăng ký Học bổng CSC của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

Để hoàn thành đơn đăng ký USTC “Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình Sau Đại học”, vui lòng đảm bảo bạn hoàn thành từng bước sau theo yêu cầu và trước thời gian cụ thể.

Bước 1: Đăng ký trực tuyến cho học bổng CSC

Đăng nhập vào hệ thống ứng dụng trực tuyến để đăng ký và đăng ký trực tuyến ( https://studyinchina.csc.edu.cn/#/register ).

 • Sau khi đăng nhập, vui lòng chọn  Loại  B  và điền vào  10358  làm mã đại lý cho USTC.
 • Sau khi điền vào đơn đăng ký trực tuyến, ứng viên phải nhấp vào nút “gửi” và in đơn đăng ký trong hệ thống ứng dụng.
 • Ký tên và dán một bức ảnh gần đây vào đơn đăng ký.
 • Quét mẫu đơn và tải lên sau trên hệ thống ứng dụng USTC.

   Ghi chú :

 1. Vui lòng điền chính xác “Họ”, “Tên” và số hộ chiếu như được hiển thị trên hộ chiếu của bạn, đồng thời đảm bảo địa chỉ email và “địa chỉ liên hệ hiện tại” (địa chỉ bưu điện cho hồ sơ nhập học) chính xác và hợp lệ.
 2. Nếu chọn học tiếng Trung trước khi học chính, vui lòng điền “thời gian học tiếng Trung sơ cấp” là 2021-9-1 đến 2021-7-15 và “thời gian học chính” là 2021-9-1 đến 2021- 7-15 (ví dụ: chương trình 3 năm). Nếu chọn chương trình dạy bằng tiếng Anh, vui lòng điền “thời gian học chính” là 2021-9-1 đến 2022-7-15 (ví dụ: chương trình 3 năm).
 3. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã dán ảnh của mình và ký tên vào đơn đăng ký, nếu không, nó sẽ KHÔNG HỢP LỆ.
 4. Khi bạn đã tải xuống biểu mẫu hoàn chỉnh, vui lòng KHÔNG truy xuất đơn đăng ký của bạn trong hệ thống CSC mà không có sự cho phép của chúng tôi, nếu không, chúng tôi sẽ không thể xử lý đơn đăng ký của bạn thêm.

Bước 2: Đăng ký nhập học USTC trực tuyến

Đơn đăng ký trực tuyến ( http://isa.ustc.edu.cn/xs/login_scho.asp?exit=Y  ) bao gồm việc điền vào mẫu đơn và tải lên các tài liệu hỗ trợ.

 1. Tạo ID ứng dụng trực tuyến của bạn bằng tài khoản email hợp lệ và nhập mật khẩu của riêng bạn. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận.
 2. Đăng nhập vào ID ứng dụng của bạn và điền vào tất cả các thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết. Đơn đăng ký trực tuyến có thể được truy cập và chỉnh sửa bao nhiêu lần tùy thích trước thời hạn nộp đơn ( ngày 15 tháng 3 năm 2021 ). Thông tin của bạn sẽ tự động được lưu khi bạn nhấp vào “TIẾP THEO” khi bạn hoàn thành mỗi bước.
 3. Gửi đơn đăng ký của bạn bằng cách nhấp vào “Xác nhận và Gửi” sau khi hoàn thành. Lưu ý rằng một khi đơn đăng ký của bạn vượt qua “xét duyệt hồ sơ”, thông tin của bạn KHÔNG THỂ thay đổi được.
 4. Bạn có thể nhấp vào “Trạng thái” trong Liên kết nhanh để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của bạn.

Bước 3: Nộp tài liệu ứng dụng ban đầu

Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, ứng viên phải nộp hồ sơ đến Văn phòng Hợp tác Quốc tế của USTC qua đường bưu điện hoặc trực tiếp (hồ sơ nộp qua email sẽ không được chấp nhận). Các tài liệu nộp đơn đến sau  ngày 10 tháng 4 năm 2021  sẽ không được chấp nhận.

Vật liệu ứng dụng

 1. Đơn đăng ký Học bổng Chính phủ Trung Quốc có chữ ký và ảnh gần đây.
 2. Bản photo hộ chiếu (hộ chiếu phổ thông còn hạn ít nhất 1 năm).
 3. Một nghiên cứu hoặc đề xuất nghiên cứu (không ít hơn 800 từ).
 4. Sơ yếu lý lịch.
 5. Hai thư giới thiệu của các giáo sư hoặc phó giáo sư đầy đủ (kèm theo số điện thoại và địa chỉ email).
 6. Bản sao Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài (tải về trong tệp đính kèm bên dưới).
 7. Ứng viên đăng ký các chương trình hướng dẫn bằng tiếng Trung nhưng không đăng ký các khóa học tiếng Trung một năm, phải cung cấp bản sao chứng chỉ HSK (ít nhất là cấp 4) hoặc bằng chứng khác về trình độ tiếng Trung của họ; Ứng viên đăng ký các chương trình hướng dẫn bằng tiếng Anh phải cung cấp bản sao kết quả IELTS hoặc TOFEL hợp lệ hoặc bằng chứng khác về trình độ tiếng Anh của họ (trừ những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh).
 8. Bản sao văn bằng chứng chỉ và bảng điểm học tập cho cả Bằng Cử nhân và Bằng Thạc sĩ (nếu có) có công chứng của Bộ Giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương ở nước bạn.

Nếu người đăng ký là sinh viên đại học, họ phải cung cấp các giấy tờ chính thức thể hiện tư cách là sinh viên đại học và nêu rõ khi nào họ sẽ nhận được chứng chỉ cấp bằng;

Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cấp văn bằng thì phải cung cấp văn bản chính thức giải thích lý do và nêu rõ thời điểm được cấp chứng chỉ;

Nếu người nộp đơn đã được tuyển dụng, họ phải cung cấp các tài liệu chính thức thể hiện tư cách là nhân viên trực và sự cho phép của họ.

※ Các tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

※ Tài liệu ứng tuyển sẽ KHÔNG được trả lại bất kể kết quả ứng tuyển như thế nào.

※ Hãy đảm bảo rằng bạn gửi đầy đủ tất cả các tài liệu được yêu cầu và ghi rõ trên phong bì “Đơn xin học bổng CSC” cùng với số thứ tự của Đơn đăng ký học bổng Chính phủ Trung Quốc của bạn (có thể tìm thấy ở cuối biểu mẫu) và ID ứng dụng của bạn cho Hệ thống Ứng dụng Trực tuyến USTC

Địa chỉ bưu điện:  Trường Cao đẳng Quốc tế, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, 96 Đường Jinzhai, Hợp Phì, 230026, An Huy, Trung Quốc 

Thủ tục nhập học

1) USTC sẽ xem xét tất cả các đơn đã nộp trước thời hạn. Quyết định nhập học và cấp học bổng sẽ được đưa ra dựa trên thành tích học tập, khả năng nghiên cứu của ứng viên và các khía cạnh khác có liên quan.

2) Danh sách các ứng viên được đề cử sẽ được gửi đến Hội đồng Học bổng Trung Quốc (CSC) để xem xét vào tháng 5 năm 2021.

3) Sau khi CSC phê duyệt danh sách tên, những người được trao học bổng sẽ được USTC thông báo và hồ sơ nhập học sẽ được gửi đến những người được trao vào tháng Bảy.

4) Năm học mới sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2021. Ngày đăng ký cụ thể sẽ được ghi trên giấy báo nhập học.

Ghi chú

1) Các quy định của Học bổng Chính phủ Trung Quốc sẽ được áp dụng cho các sinh viên theo chương trình học bổng này. Sinh viên nhận học bổng phải trải qua Đánh giá hàng năm về tình trạng học bổng của Chính phủ Trung Quốc.

2) Sinh viên nhận học bổng không được phép thay đổi cơ sở giáo dục cũng như chương trình học hoặc thời gian học được nêu trong Thông báo tuyển sinh.

3) Sinh viên được cấp học bổng phải tạm dừng việc học do ốm đau phải về nước để tiếp tục điều trị và phục hồi sức khỏe. Chi phí đi lại quốc tế đến và đi từ trường đại học sẽ do sinh viên tự chi trả và tình trạng học bổng của họ sẽ được bảo lưu tối đa trong một năm, với trợ cấp sinh hoạt hàng tháng sẽ bị dừng trong thời gian tạm dừng. Học bổng của những sinh viên tạm dừng việc học vì những lý do khác ngoài bệnh tật sẽ không được bảo lưu.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *