Ngành Quản lý hành chính

行政管理

Mã nghề nghiệp: 120402-Số năm học: bốn năm-Bằng cấp được cấp: Cử nhân quản lý

Ấn tượng đầu


  • hành chính

  • Văn phòng phẩm

  • Dụng cụ

  • máy in

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Quản lý hành chính chủ yếu nghiên cứu những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về quản trị, khoa học chính trị, quản lý, pháp luật, … và tiến hành quản lý, tổ chức và điều phối công việc hành chính của các doanh nghiệp và cơ quan. Ví dụ: mua sắm, đăng ký và xác minh các vật tư văn phòng, tổ chức, sắp xếp và phục vụ các cuộc họp khác nhau, quản lý máy in, vòi uống nước và các thiết bị khác, giám sát trật tự văn phòng và vệ sinh môi trường, v.v. Từ khóa: Máy in tài liệu vật tư văn phòng hành chính

· Học gì

“Đô thị”, “Công trình gốc về quản lý”, “Thư ký hành chính và viết tài liệu chính thức”, “Hành vi tổ chức công”, “Quản lý đô thị”, “Chính phủ điện tử và tự động hóa văn phòng”, “Phân tích thống kê các cuộc điều tra xã hội”, “Luật hành chính Và Tố tụng hành chính, “Hệ thống an sinh xã hội”, “Nguyên tắc hành chính” Một số trường cao đẳng và đại học được đào tạo theo các hướng nghiệp vụ sau: công chức, chính quyền điện tử, quản lý cảnh sát, thư ký hành chính, trợ lý tài chính, quản lý nhân sự , quản lý hành chính liên quan đến đối ngoại, quản lý kinh tế liên quan đến đối ngoại, quản lý và dịch vụ văn hóa công cộng, chính sách công và quản trị chính phủ.

· Làm gì

Các doanh nghiệp và tổ chức khác nhau: quản lý hành chính, quản lý công việc, thư ký hành chính, quản lý văn bản.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này trau dồi trình độ lý luận mácxít và tinh thần quần chúng hiện đại, nắm vững kiến ​​thức lý luận cơ bản và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hành chính, có thể tham gia quản lý và nghiên cứu khoa học trong các cơ quan đảng và nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở, và các tổ chức xã hội.

Yêu cầu đào tạo: Sinh viên chuyên ngành này phải học tập một cách có hệ thống Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nắm vững lý luận cơ bản và kiến ​​thức chuyên môn về quản trị, quản lý, khoa học chính trị, kinh tế, luật … và trau dồi kỹ năng tư duy logic, khả năng lãnh đạo ra quyết định, khả năng tổ chức và điều phối, khả năng giao tiếp, ngôn ngữ diễn đạt và khả năng viết, thành thạo các kỹ năng cơ bản như điều tra và phân tích xã hội, công nghệ thông tin hiện đại và công nghệ vận hành quản lý.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Nắm vững lý thuyết và kiến ​​thức cơ bản về quản lý hành chính, quản lý, khoa học chính trị, kinh tế, luật và các lĩnh vực khác có liên quan;

2. Có ý thức học hỏi, tinh thần đổi mới sáng tạo, có khả năng tiếp thu, cập nhật và ứng dụng kiến ​​thức, thông tin;

3. Nắm vững các phương pháp cơ bản về truy xuất tài liệu và truy vấn dữ liệu, có các khả năng cơ bản về thu thập, xử lý dữ liệu và phân tích thống kê;

4. Có lối suy nghĩ khoa học, khả năng tư duy logic tốt, kỹ năng diễn đạt và viết ngôn ngữ vững vàng;

5. Nắm vững kiến ​​thức có hệ thống và các khả năng cơ bản về lãnh đạo ra quyết định, tổ chức và điều phối, giao tiếp, v.v.;

6. Nắm vững và sử dụng các phương pháp công nghệ thông tin hiện đại, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ;

7. Quen thuộc với các luật và quy định, chính sách và hệ thống có liên quan của nước ta;

8. Hiểu rõ các xu hướng phát triển và biên giới lý thuyết của ngành học.

Các ngành chính: quản lý công, khoa học chính trị.

Các khóa học chính: Nguyên tắc Khoa học Chính trị, Nguyên tắc Quản lý, Hành chính Công (Quản lý Hành chính), Giới thiệu Luật (Hiến pháp và Luật Hành chính), Kinh tế Công (Kinh tế Chính phủ), Chính sách Công, Tổ chức Hành chính và Nguồn nhân lực trong Quản lý Khu vực Công Vân vân.

Liên kết giảng dạy thực hành chính: điều tra xã hội, thực tập trong các cơ sở hoặc doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, v.v.

Thử nghiệm chuyên môn chính: Thử nghiệm chính phủ điện tử.

Số năm học: bốn năm.

Bằng cấp được cấp: Cử nhân Quản lý.

Gợi ý lựa chọn môn học:Tỉnh 3 + 3: Không giới hạn
3 + 1 + 2 Tỉnh: Không giới hạn nguyện vọng 1 rồi đến môn Chính trị / Hóa học / Địa lý / Sinh học
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
  • 70% -75%
  • 2015 Nian
  • 85% -90%
  • 2016 Nian
  • 85% -90%
  • 2017 Nian
Tỷ lệ nam trên nữ
Nam

34,00 %
66,00 %
Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Hành chính, quản lý công, quản lý công, luật (nghiên cứu bất hợp pháp)

Cung cấp các khóa học

Quản lý hành chính, khoa học đô thị, xã hội học, lãnh đạo và ra quyết định hành chính, phát triển và quản lý nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, kinh tế học phương Tây, luật hành chính, điều tra và thống kê xã hội, phân tích chính sách công, giới thiệu về hệ thống công vụ quốc gia, v.v.

Người nổi tiếng xã hội

Zhou Zhiren, Ma Jun, Wang Longde, v.v.

Top các trường

中国政法大学

中国传媒大学

中国传媒大学

华南理工大学

湖南大学

中国矿业大学(北京)

湖南师范大学

广东外语外贸大学

北京信息科技大学

辽宁师范大学

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *