Ngành Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp

农林经济管理

Mã nghề nghiệp: 120301-Số năm học: bốn năm-Bằng cấp được cấp: Cử nhân quản lý

Ấn tượng đầu


  • Sannong

  • lâm nghiệp

  • thương mại

  • kinh tế

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Quản lý kinh tế nông, lâm nghiệp chủ yếu nghiên cứu những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, quản lý, nông học, lâm nghiệp, … phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, quản lý kinh doanh nông lâm nghiệp, tiếp thị và lưu thông thương mại. Ví dụ: tiếp thị và buôn bán các sản phẩm nông nghiệp và phụ trợ như sữa và gạo, đánh giá các dự án đầu tư nông nghiệp như trang trại sinh thái và cảnh quan đất nông nghiệp, và nghiên cứu các chính sách liên quan cho “nông nghiệp, nông thôn và nông dân”. Từ khóa: Nông nghiệp, Nông nghiệp, Nông thôn và Kinh tế Thương mại Lâm nghiệp

· Học gì

“Kinh tế Lâm nghiệp”, “Giới thiệu về Nuôi trồng Thủy sản”, “Quản lý Hậu cần Nông sản”, “Giới thiệu về Bảo quản và Chế biến Nông sản”, “Tiếp thị Nông sản”, “Đánh giá Dự án Đầu tư Nông nghiệp”, “Chính sách Nông nghiệp và Lương thực”, “Nông sản Chính sách “,” Phân tích thị trường nông sản “,” Thương mại nông sản quốc tế ”

· Làm gì

Công ty nông, lâm nghiệp: thương mại nông sản, tiếp thị, quản lý, nghiên cứu chính sách; công ty thực phẩm: thương mại lưu thông, tiếp thị sản phẩm; công ty tài chính: đánh giá đầu tư nông lâm nghiệp, phân tích kinh tế nông lâm nghiệp.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này trau dồi phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất, nắm vững hệ thống kiến ​​thức lý luận cơ bản về kinh tế và quản lý, kiến ​​thức khoa học nông lâm nghiệp liên quan, có lý thuyết, phương pháp và kỹ năng cơ bản về quản lý kinh tế nông, lâm nghiệp và có thể làm việc trong chính quyền các cấp Các sở, các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, các đơn vị giảng dạy và nghiên cứu khoa học và các tài năng ứng dụng và tổng hợp khác tham gia vào công việc quản lý kinh tế như quản lý kinh doanh, tiếp thị, kế toán tài chính và nghiên cứu chính sách.

Yêu cầu đào tạo: Sinh viên của chuyên ngành này chủ yếu học lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về kinh tế và quản lý, được đào tạo cơ bản về phân tích kinh tế, ra quyết định kinh doanh, lập kế hoạch tổ chức, nghiên cứu khảo sát, v.v. và thành thạo để tham gia vào quản lý kinh doanh, tiếp thị, tài chính và nghiên cứu chính sách Khả năng cơ bản.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Nắm vững các lý thuyết và phương pháp cơ bản của kinh tế và quản lý, có kiến ​​thức sâu rộng về khoa học xã hội, nhân văn và kiến ​​thức cơ bản nhất định về khoa học nông nghiệp;

2. Nắm vững các kỹ năng cơ bản như phân tích kinh tế công nghiệp, quản lý kinh doanh, hạch toán kinh tế, phân tích thống kê, điều tra kinh tế xã hội;

3. Có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn của quản lý kinh tế nông, lâm nghiệp và tham gia các công việc có liên quan đến quản lý kinh tế nông, lâm nghiệp;

4. Làm quen với hệ thống quản lý kinh tế quốc dân, các chính sách, quy định liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, nắm rõ nền công nghiệp và xu hướng phát triển của nông, lâm, nghiệp, thủy sản;

5. Có tinh thần đổi mới, khả năng học tập độc lập và khả năng nghiên cứu khoa học nhất định;

6. Có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính điện tử, kỹ năng diễn đạt bằng miệng và viết tốt, trình độ ngoại ngữ nhất định.

Các ngành học chính: kinh tế, quản lý, quản lý kinh tế nông nghiệp.

Các khóa học chính: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, nguyên tắc quản lý, thống kê, nông nghiệp (lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, giống như bên dưới) kinh tế công nghiệp, quản lý kinh doanh nông nghiệp, chính sách nông nghiệp, thương mại nông nghiệp hoặc vận hành (vận hành) Tiếp thị, Kinh tế tài nguyên nông nghiệp và môi trường , Nhập môn Nông nghiệp.

Các liên kết giảng dạy thực hành chính: tham gia vào các hoạt động thực tiễn xã hội như điều tra kinh tế xã hội, thực tập khóa học, thực tập tốt nghiệp, các loại hình đào tạo nghiên cứu khoa học và làm luận văn tốt nghiệp (thiết kế tốt nghiệp), v.v.

Số năm học: bốn năm.

Bằng cấp được cấp: Cử nhân Quản lý.

Gợi ý lựa chọn môn học:Tỉnh 3 + 3: Không giới hạn
3 + 1 + 2 Tỉnh: Không giới hạn nguyện vọng 1 rồi đến môn Chính trị / Hóa học / Địa lý / Sinh học
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
  • 70% -75%
  • 2015 Nian
  • 80% -85%
  • 2016 Nian
  • 80% -85%
  • 2017 Nian
Tỷ lệ nam trên nữ
Nam

38,00 %
62,00 %
Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Phát triển nông thôn và vùng, quản lý kinh tế nông nghiệp, quản lý kinh doanh, kế toán

Cung cấp các khóa học

Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp (lâm nghiệp), Nguyên tắc quản lý, Quản lý kinh doanh nông nghiệp (lâm nghiệp), Kinh tế công nghệ nông nghiệp (rừng), Tiếp thị sản phẩm nông nghiệp (lâm nghiệp), Chính sách nông nghiệp (lâm nghiệp), Giới thiệu về ngành nông nghiệp (lâm nghiệp).

Người nổi tiếng xã hội

Chen Meiqiu, Zhao Xiaomin, Gai Zhiyi, v.v.

Top các trường

浙江大学 – Đại học Giang Nam
中国人民大学
吉林大学
中国农业大学
华中农业大学
兰州大学
南京农业大学
中南财经政法大学
西南大学
西北农林科技大学

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *