Ngành Quản lí công

Giới thiệu chuyên ngành Quản lí công

Ngành Quản lí công chủ yếu là thông qua việc vận dụng tổng hợp các kiến thức khoa học như kinh tế học, chính trị học, xã hội học v..v… đào tạo sinh viên có năng lực phân tích tổng hợp đối với các nghiệp vụ chính phủ hiện tại. Ngành này cần những sinh viên có trình độ cao để đào tạo ở quy mô rộng với mô hình phứt hợp, ứng dụng ở các cơ quan hành chính nhân sự cùng với các đơn vị doanh nghiệp và cơ quan chính phủ cũng như phi chính phủ.

Ngành Quản lí công là ngành học cấp 1 trong nhóm ngành quản lí, bên dưới nó là các chuyên ngành cấp 2, chủ yếu gồm Quản lý hành chính, Quan hệ công học, Quản lý đô thị, Quản lý tài nguyên đất, Lao động và bảo hiểm xã hội, v..v…Nói một cách tương đối thì trong nhóm ngành Quản lí công, chuyên ngành Quản lý hành chính được nhiều người đánh giá cao nhất. Bởi vì độ khó đề thi không cao, cộng thêm tỉ lệ tu nghiệp của chuyên ngành này là cao nhất nên nó là một trong những chuyên ngành hot trong mắt nhiều người.

Ngành Quản lí công cần học những gì ?

Quản lí dự án công

Quản lí dự án công chủ yếu là chỉ các hoạt động trong một môi trường nhất định của các bộ phận quản lí của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng xã hội là chính như kiểm soát, điều phối, chỉ huy, tổ chức và tiến hành qui hoạch phát triển các hạng mục dự án cộng đồng nhằm bảo đảm và thúc đẩy lợi ích cộng đồng xã hội được bố trí công bằng.

Quản lí hành chính

Quản lí hành chính là một loại hoạt động quản lí vận dụng quyền lực quốc gia lên các nghiệp vụ xã hội, cũng có thể đề cập đến tất cả các công tác quản lí sự vụ hành chính các đơn vị dự án, doanh nghiệp. Đại đa số các trường ở Trung Quốc trong khoảng thời gian đào tạo sẽ hướng sinh viên đi theo hướng thứ hai, chủ yếu là học cách làm sao giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến hành chính nội bộ, lĩnh vực tương đối rộng lớn.

Lao động và bảo hiểm xã hội

Lúc nhìn thấy chuyên ngành “Lao động và bảo hiểm xã hội”, điều đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người chắc hẳn là những từ ngữ mà phim truyền hình thường đề cập đến như “bảo hiểm xã hội”, “bảo hiểm sinh hoạt thấp nhất”, “bảo hiểm y tế”, “bảo hiểm dưỡng lão” hoặc từ thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông “Bộ lao động và bảo hiểm xã hội”. Và đúng như những gì mọi người nghĩ, chuyên ngành Lao động và bảo hiểm xã hội là một loại chế độ bảo hiểm mà quốc gia và xã hội thiết lập, mục đích là để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân, bảo đảm lao động tu nghiệp, nâng cao mức sống, những thứ mà chuyên ngành này học là để có thể phục vụ cho chế độ đảm bảo này tốt hơn.

Quản lí tài nguyên đất

Quản lí tài nguyên đất, thường gọi là thổ quản, là một chuyên ngành tổng hợp nhiều môn khoa học như kinh tế học, quản lí học v..v… để giải quyết các vấn đề về lợi dụng khai thác và quản lí đất. Đúng như tên chuyên ngành, Quản lí tài nguyên đất là tiến hành quản lí có hiệu quả và bố trí hợp lí đối với tài nguyên đất đai.

Quản lí đô thị

Kinh tế Trung Quốc những năm gần đây phát triển vượt bậc, sự phát triển ở các đô thị lớn của quốc gia này phải nói là vô cùng mãnh liệt, lớn đến mức qui hoạch cả thành phố, nhỏ đến mức quản lí đường phố các khu dân cư xã hội, đều cần sự giúp sức của những nhân tài trong chuyên ngành, chuyên ngành Quản lí đô thị vì vậy mà được sinh ra.

Cơ hội việc làm

Đối với chuyên ngành Quản lí dự án công

Những năm gần đây theo học chuyên ngành Quản lí dự án công thường có rủi ro tu nghiệp cao, tỉ lệ thất nghiệp cao, sinh viên đại học tốt nghiệp chuyên ngành này tìm được việc làm cũng tương đối khó, ai có thể dám giao một dự án cho một sinh viên đại học mới tốt nghiệp quản lí chứ?

Nhưng chuyên ngành này vẫn tồn tại thì vẫn có cái lý của nó. Chuyên ngành Quản lí dự án công không có phương hướng tu nghiệp rõ ràng nên phạm vi tu nghiệp của chuyên ngành này tương đối rộng lớn. Một trong những phương hướng tốt nhất là thi công viên chức hoặc làm việc ở các đơn vị dự án, công việc tương đối ổn định, phúc lợi đãi ngộ tốt. Nếu như làm việc tại các doanh nghiệp, vị trí tương đối đúng chuyên ngành là nhân viên bộ phận hành chính hoặc nhân sự.

Dựa theo phương hướng đào tạo khác nhau giữa các trường mà khi tu nghiệp sinh viên có thể lựa chọn cho phù hợp. Sinh viên từ các trường sư phạm có thể tham khảo hệ thống giáo dục, như bộ phận hậu cần, hành chính của các trường đại học, cấp 2, cấp 3. Những bạn từ trường y thì có thể tham khảo các trung tâm phòng chống bệnh tật, Cục vệ sinh, bệnh viện tư, bệnh viện công, bệnh viện cộng đồng, v..v…

Đối với chuyên ngành Quản lí hành chính

Phương hướng tu nghiệp thường thấy nhất của chuyên ngành này là các đơn vị doanh nghiệp, bộ phận chủ yếu là hành chính, ưu điểm là thời gian và nội dung công việc tương đối ổn định, thích hợp với đại đa số các bạn nữ, khuyết điểm là lương bổng không thể tăng mạnh như các ngành nghề khác, đồng thời nội dung công việc tương đối rời rạc, việc lớn như tuyển dụng, việc nhỏ thì quản lí văn phòng phẩm của công ty, đều cần hành chính giải quyết. Nhưng nếu như có thể làm đến vị trí chủ quản/ trưởng phòng thì lương bổng sẽ được cải thiện đáng kể.

Đối với chuyên ngành Lao động và bảo hiểm xã hội

Các vị trí đúng chuyên ngành của chuyên ngành này thì đều rất tốt. Phương hướng tu nghiệp đúng chuyên ngành thứ nhất là nhân viên công vụ ở các đơn vị dự án, bộ phận chủ yếu như Bộ nội vụ hoặc Bộ lao động và bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên các bộ phận này thì vị trí đúng chuyên ngành tương đối ít. Phương hướng tu nghiệp thứ 2 có thể nghĩ đến là bộ phận nhân sự ở các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp qui mô lớn. Phương hướng tu nghiệp thứ 3 có thể nghĩ đến là giảng dạy ở các trường đại học, tuy nhiên việc này đòi hỏi học vấn tương đối cao, đồng thời cũng khó mà xin được. Ngoài ra có thể tham khảo thêm bộ phận hậu cần, nhân sự của các doanh nghiệp, công ty bảo hiểm.

Đối với chuyên ngành Quản lí tài nguyên đất

Phương hướng 1: Nhân viên công vụ. Có thể tham khảo các bộ phận như quản lí đất đai, xây dựng và qui hoạch thành thị nông thôn, nông lâm. Các đơn vị cụ thể như Cục qui hoạch đất đai, Cục đo lường, Cục xây dựng, Cục bất động sản.

Phương hướng 2: Doanh nghiệp, như bộ phận định giá của các doanh nghiệp đất đai, bộ phận tư vấn bất động sản, v..v…

Ai phù hợp với ngành này?

Những bạn yêu thích và mong muốn sự ổn định. Đại đa số các vị trí công việc từ các chuyên ngành trong nhóm ngành Quản lí công đều có tính ổn định tương đối và lâu dài, nên sẽ phù hợp với những ai yêu thích sự ổn định mà nhóm ngành này mang lại. Tuy rằng khi mới tốt nghiệp thì cơ hội tu nghiệp còn tùy chuyên ngành mà sinh viên học cũng như năng lực mỗi người, nhưng một khi đã có được việc thì đại đa số ai cũng gắn bó lâu dài.

Những bạn có khả năng giao tiếp nhưng không cần quá hoạt ngôn. Tưởng chừng như không cần thiết thì các công việc thuộc nhóm ngành Quản lí công sẽ đòi hỏi người làm một khả năng giao tiếp nhất định. Vì vị trí của họ sẽ cần chuyển – nhận thông tin giữa các phòng ban gần như liên tục, đặc biệt là trong các doanh nghiệp lớn hoặc cơ quan chính phủ.

Đại học

Theo danh mục chuyên môn đại học của các trường cao đẳng và đại học thông thường (ấn bản năm 2020) , chuyên ngành quản lý công (1204) bao gồm các chuyên ngành sau:
120401 Quản lý dịch vụ công
120402 Quản trị
120403 Lao động và An sinh Xã hội
120404 Quản lý tài nguyên đất (Lưu ý: Có thể cấp bằng Cử nhân Quản lý hoặc Kỹ thuật)
120405 Quản lý thành phố
120406TK Quản lý hải quan
Quản lý giao thông 120407T (Lưu ý: Có thể cấp bằng Cử nhân Quản lý hoặc Kỹ thuật)
120408T Quản lý hàng hải
120409T Quan hệ công chúng
Dịch vụ và quản lý y tế 120410T (2015)
120411TK Quản lý hậu cần Cảnh sát biển (2016)
Quản lý sản phẩm y tế 120412T (2017)
Bảo hiểm y tế 120413T (2019)
120414T Quản lý dịch vụ người cao tuổi (2019)

Các trường Đào tạo chuyên ngành Quản lí công

Đại học Nhân dân Trung Quốc
Đại học Vũ Hán
Đại học Chiết Giang
Cao đẳng Nông nghiệp Nam Kinh
Đại học Tứ Xuyên
Đại học Bắc Kinh
Đại học Cát Lâm
Đại học Tài chính Kinh tế và Chính pháp Trung Nam
Đại học Nam Kinh
Đại học Giao thông Tây An
Đại học Bắc Hoa
Đại học Vân Nam
Đại học Trung Sơn
Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc
Đại học Lan Châu
Đại học Tây Bắc
Đại học Kinh tế Tài chính Kinh tế Đông Bắc
Đại học Sơn Đông
Đại học Phúc Đán
Đại học Tương Đàm

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *