Ngành Luật Học

法学

Mã nghề nghiệp: 030101K- Số năm học: bốn năm-Bằng cấp được cấp: Cử nhân Luật

Ấn tượng đầu


  • luật sư

  • cấu tạo

  • Tòa án

  • Viện kiểm sát

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Luật chủ yếu nghiên cứu các lý thuyết và kiến ​​thức cơ bản về luật, các hiện tượng pháp lý và các vấn đề pháp lý liên quan, liên quan đến Hiến pháp, luật hình sự, luật dân sự và thương mại, luật kinh tế, luật tố tụng, v.v., và xử lý các vụ kiện tụng và pháp lý. Ví dụ: bảo vệ các vụ kiện dân sự như ly hôn và tranh chấp thừa kế, truy tố các vụ án hình sự như giết người và trộm cắp, xây dựng, xem xét và sửa đổi các hợp đồng doanh nghiệp, và phối hợp và xử lý các tranh chấp lao động. Từ khóa: Luật sư, Tòa án Hiến pháp, Viện kiểm sát

· Học gì

“Lịch sử pháp lý Trung Quốc”, “Hiến pháp Trung Quốc”, “Luật lao động và an sinh xã hội”, “Luật hình sự so sánh”, “Luật công ty và luật doanh nghiệp”, “Luật hôn nhân và thừa kế”, “Luật dân sự và thương mại so sánh”, “Quốc tế Luật Hình sự “”, “Luật Dân sự”, “Luật Tài sản và Luật Nợ” , luật hành chính, luật kinh tế quốc tế, Luật hành nghề y tế.

· Làm gì

Các công ty luật: luật sư; các doanh nghiệp và tổ chức khác nhau: soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý, xử lý vụ kiện; cơ quan tư pháp: công tố viên phụ, công tố viên.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này trau dồi phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và các mặt khác, nắm vững lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác, hiểu biết sâu rộng về pháp luật, am hiểu pháp luật nước ta và các chủ trương chính sách của Đảng, có trình độ đối ngoại cao. ngôn ngữ và có tinh thần đổi mới, sáng tạo. Năng lực sáng tạo và thực tiễn mạnh mẽ, có khả năng tham gia công tác pháp chế trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội, đặc biệt là các cơ quan lập pháp quốc gia, cơ quan tư pháp, cơ quan kiểm sát, cơ quan hành chính tư pháp, Cơ quan trọng tài, cơ quan dịch vụ pháp lý và các hoạt động liên quan đến đối ngoại Đồng thời cũng chăm lo bồi dưỡng giáo viên có thể tham gia giảng dạy luật ở các cơ sở giáo dục đại học và trung học cơ sở.

Yêu cầu đào tạo: Sinh viên chuyên ngành này chủ yếu học lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về pháp luật, được đào tạo cơ bản về tư duy pháp lý và thực hành pháp luật, có khả năng cơ bản sử dụng các lý thuyết và phương pháp pháp lý để phân tích vấn đề, sử dụng các công việc quản lý pháp luật và giải quyết vấn đề. , và có khả năng tham gia vào công việc pháp lý Và khả năng cơ bản về giảng dạy luật.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Thạc sĩ luật học, hiến pháp, luật dân sự, luật thương mại, luật sở hữu trí tuệ, luật hình sự, luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hình sự, luật hành chính và luật tố tụng hành chính, luật quốc tế, luật quốc tế tư nhân, luật kinh tế quốc tế, luật tài nguyên môi trường, lao động và Kiến thức pháp luật cơ bản như luật an sinh xã hội, theo các hướng chuyên môn khác nhau (như lý luận pháp luật, luật hình sự, luật dân sự và thương mại, luật kinh tế, luật hành chính, luật quốc tế, luật môi trường, v.v.) để nắm vững kiến ​​thức một cách hệ thống và sâu sắc hệ thống của hướng này.

2. Nắm vững phương pháp tư duy khoa học và phương pháp nghiên cứu của ngành luật, có kiến ​​thức chuyên môn vững vàng và kiến ​​thức cơ bản sâu rộng, có tinh thần đổi mới và tìm kiếm chân lý, trình độ khoa học, chất lượng công bằng, trình độ phân tích toàn diện, ý thức pháp luật và nhà nước pháp quyền. Tinh thần thượng tôn pháp luật; thông thạo pháp luật, am hiểu pháp luật và các lĩnh vực kinh doanh có liên quan.

3. Có khả năng tích hợp các lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức chuyên môn đã học, vận dụng linh hoạt vào pháp luật và thực hành pháp luật. Sinh viên tốt nghiệp cần có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực sau:

(1) Khả năng tiếp thu kiến ​​thức

Có khả năng độc lập học hỏi, tiếp thu kiến ​​thức chuyên môn, cập nhật kiến ​​thức và ứng dụng, có kỹ năng diễn đạt tốt, kỹ năng xã hội, ứng dụng máy tính và công nghệ thông tin, truy xuất các tài liệu liên quan theo các nhiệm vụ khác nhau của nghề nghiệp.

(2) Khả năng vận dụng kiến ​​thức

Trên cơ sở tiếp thu kiến ​​thức pháp luật cơ bản và tư duy pháp lý có liên quan, vận dụng kiến ​​thức đã học để phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề nghiệp vụ gặp phải trong thực tế.

(3) Khả năng thực hành

Có kỹ năng nghiên cứu khoa học và làm việc thực tế nhất định, đồng thời có kỹ năng tư duy phản biện nhất định.

(4) Khả năng sáng tạo (tinh thần)

Nắm vững phương pháp tư duy cho hoạt động sáng tạo, có khả năng nghiên cứu khoa học, có tư duy kinh doanh và khả năng tìm tòi, khám phá nhất định.

4. Thành thạo ngoại ngữ một cách hệ thống hơn, nắm vững kiến ​​thức cơ bản về công nghệ phần mềm và phần cứng máy tính, có khả năng ứng dụng máy tính trong chuyên ngành này và các lĩnh vực liên quan, nắm vững kiến ​​thức, phương pháp và công cụ thu thập thông tin qua Internet và có khả năng sử dụng tiếng Trung. và tài liệu văn bản pháp luật nước ngoài Tìm kiếm, nắm vững các phương pháp cơ bản của nghiên cứu pháp luật, có khả năng vận dụng các cơ sở dữ liệu cơ bản, nắm vững kiến ​​thức cơ bản về văn bản pháp luật.

5. Hiểu được biên giới lý thuyết của luật pháp và luật pháp quốc tế có liên quan của Trung Quốc và các quốc gia liên quan, đồng thời nắm bắt các xu hướng phát triển của thực tiễn luật pháp.

Các ngành chính: lý luận pháp lý, luật hành chính hiến pháp, luật hình sự, luật dân sự và thương mại, luật quốc tế (tất cả các ngành đều được tuyển sinh và đào tạo theo ngành luật bậc 1 ở bậc đại học).

Các khóa học chính: Luật học, Hiến pháp, Luật dân sự, Luật thương mại, Luật sở hữu trí tuệ, Luật hình sự, Luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự, Luật hành chính và Luật tố tụng hành chính, Luật quốc tế, Luật quốc tế tư nhân, Luật kinh tế quốc tế, Luật tài nguyên môi trường, Luật Lao động và An sinh xã hội.

Liên kết giảng dạy thực hành chính: thực tập xã hội, thực tập khoa tư pháp, v.v.

Tỷ lệ nam trên nữ
Nam

37,00 %
63,00 %
Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Luật (khoa học phi pháp lý), luật kinh tế, lý thuyết pháp lý, luật hình sự

Cung cấp các khóa học

Luật học, lịch sử pháp luật Trung Quốc, hiến pháp, luật hành chính và luật tố tụng hành chính, luật dân sự, luật thương mại, luật sở hữu trí tuệ, luật kinh tế, luật hình sự, luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hình sự, luật quốc tế, luật quốc tế tư nhân, luật kinh tế quốc tế.

Người nổi tiếng xã hội

Fang Liufang, Zhu Qingyu, Wang Zejian, v.v.

Các trường có ngành

院校名称 专业名称 录取批次 2020 2019 2018
清华大学 法学 本科批 693
北京大学 法学 本科批 682
中国人民大学 法学 本科批 675
北京师范大学 法学 本科批 665
中国政法大学 法学 本科批 648
上海财经大学 法学 本科批 648
Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh 北京外国语大学 法学 本科批 647
Đại học Tứ Xuyên 四川大学 法学 本科批 641
中国传媒大学 法学 本科批 636
西南财经大学 法学 本科批 634

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *