Ngành Triết Học

哲学

Mã nghề nghiệp: 010101-Số năm học: bốn năm-Bằng cấp được cấp: Cử nhân Triết học

Ấn tượng đầu


  • chủ nghĩa Mác

  • Ba lượt xem

  • Hợp lý

  • đạo đức học

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Triết học nghiên cứu những lý thuyết và kiến ​​thức cơ bản trong triết học Trung Quốc và phương Tây hiện đại, lịch sử triết học Trung Quốc và phương Tây, đạo đức học, logic học, nhân học, v.v., lấy thế giới làm đối tượng để tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề chung nhất của tự nhiên, xã hội và nhân loại, và khám phá những giá trị của con người, Vấn đề về cách nhìn cuộc sống và cách nhìn thế giới. Ví dụ: bản chất của thế giới là gì, con người nên sống như thế nào, con người nhìn nhận cái chết như thế nào, v.v. Chuyên ngành này tập trung vào khía cạnh học thuật, và việc lựa chọn cần thận trọng. Từ khóa: Ba quan điểm của chủ nghĩa Mác. Đạo đức lôgic

· Học gì

Lịch sử triết học phương Tây, Lịch sử triết học Trung Quốc, Lịch sử triết học Mác, Triết học Trung Quốc hiện đại, Triết học phương Tây hiện đại, Các nguyên lý của triết học Mác, Triết học Công nghệ, Triết học tự nhiên, Hiện đại Một số trường cao đẳng và đại học về Đạo đức và Logic phương Tây được đào tạo các chuyên ngành sau chỉ đạo chuyên môn: Trung Quốc học.

· Làm gì

Học cao hơn: thi tuyển sinh sau đại học hoặc học sau đại học, tiếp tục nghiên cứu triết học và trở thành giáo sư đại học hoặc học giả triết học sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ; chuyển đổi nghề nghiệp: phát triển theo hướng công chức, biên tập viên, phóng viên, giáo viên, v.v.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này trau dồi kiến ​​thức chuyên môn cơ bản với trình độ nhất định về hệ thống và lý luận triết học Mác, đào tạo thêm các chuyên gia triết học tiềm năng, thuộc loại ứng dụng có thể tham gia công tác thực tiễn trong các cơ quan nhà nước, văn hóa giáo dục, báo chí và xuất bản, doanh nghiệp. , Tổng hợp tài năng chuyên nghiệp cao cấp.

Yêu cầu đào tạo: Sinh viên theo học chuyên ngành này chủ yếu nghiên cứu các lý thuyết cơ bản và lịch sử của chủ nghĩa Mác, cũng như các kiến ​​thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học tư duy, đồng thời được giáo dục có hệ thống về các lý thuyết cơ bản và manh mối phát triển của triết học Trung Quốc và phương Tây, cũng như việc trau dồi và kinh doanh Rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Nắm vững lý luận và lịch sử triết học Mác, triết học Trung Quốc và triết học phương Tây một cách hệ thống hơn;

2. Có kiến ​​thức nhất định về khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học tư duy;

3. Nắm vững các phương pháp nghiên cứu cơ bản, phương pháp học thuật và khả năng điều tra xã hội tương ứng của các bộ môn triết học;

4. Hiểu được các biên giới lý thuyết quan trọng nhất và các xu hướng phát triển của triết học trong và ngoài nước;

5. Am hiểu những vấn đề thực tiễn quan trọng nhất và xu hướng phát triển trong và ngoài nước;

6. Có năng lực ban đầu để phân tích và giải quyết các vấn đề xã hội.

Ngành học chính: triết học.

Các khóa học chính: Nhập môn triết học, Nguyên lý triết học Mác, Lịch sử triết học Mác, Lịch sử triết học Trung Quốc, Lịch sử triết học phương Tây, Triết học phương Tây hiện đại, Triết học Khoa học và Công nghệ, Đạo đức, Tôn giáo, Mỹ học, Logic, Tâm lý học, Đọc có hướng dẫn Nguyên tác Triết học Trung Quốc và nước ngoài, Hướng dẫn các tác phẩm gốc của triết học Mác, v.v.

Các liên kết giảng dạy thực tế chính: thực tập xã hội, điều tra xã hội, hoạt động phúc lợi xã hội,… Thời gian bố trí chung là khoảng 10 tuần.

 

Gợi ý lựa chọn môn học:Tỉnh 3 + 3: Không giới hạn
3 + 1 + 2 Tỉnh: Không giới hạn nguyện vọng 1 rồi đến môn Chính trị / Hóa học / Địa lý / Sinh học
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
  • 70% -75%
  • 2015 Nian
  • 85% -90%
  • 2016 Nian
  • 85% -90%
  • 2017 Nian
Tỷ lệ nam trên nữ

Nam

40,00 %
60,00 %

Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Triết học mácxít, triết học trung quốc, triết học nước ngoài, triết học

Cung cấp các khóa học

Nhập môn Triết học, Nguyên lý Triết học Mác, Lịch sử Triết học Trung Quốc, Lịch sử Triết học Phương Tây, Triết học Khoa học và Công nghệ, Đạo đức, Tôn giáo, Thẩm mỹ, Logic, Tâm lý học, Hướng dẫn đọc Triết học Trung Quốc và nước ngoài, v.v.

Người nổi tiếng xã hội

Laozi, Zhuangzi, Khổng Tử, Socrates, Plato, Goethe, v.v.

Top các trường

Đại học bắc kinh

Đại học Chiết Giang

Đại học Nam Kinh

Đại học Phúc Đán

Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung

Đại học Vũ Hán

Đại học Trung Sơn

Đại học Giao thông Tây An

Đại học Sư phạm Bắc Kinh

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *