Học bổng Đại học Sư phạm An Huy

Đại học Sư phạm An Huy là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở tỉnh An Huy và cũng là một trong những trường đại học tổng hợp quốc gia được thành lập từ giai đoạn đầu. Trường có 16 chương trình cao đẳng, 7 chương trình tiến sĩ, 72 chương trình sau đại học, 56 chương trình đại học. Cho đến nay, có 35000 sinh viên đến từ các tỉnh thành khác nhau, hơn 2600 cán bộ giảng dạy, trong đó có trên 580 giáo sư và phó giáo sư.

Có Học bổng của chính phủ Trung Quốc, Học bổng của Viện Khổng Tử và học bổng dành cho những sinh viên nước ngoài xuất sắc đã theo học tại Đại học Sư phạm An Huy trong hơn một năm. Học bổng HSK và giải thưởng chuyên cần.

1. Học bổng Chính phủ Trung Quốc

Nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với các dân tộc trên thế giới, phát triển giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác giữa Trung Quốc và các nước, Chính phủ Trung Quốc thành lập học bổng để tài trợ cho sinh viên, giáo viên và học giả xuất sắc trên thế giới đến học tập hoặc nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc. Hội đồng Học bổng Trung Quốc (sau đây gọi là CSC), được Bộ Giáo dục Trung Quốc ủy thác, chịu trách nhiệm tuyển sinh và quản lý các chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc. Là nhóm trường đại học cấp học bổng chính phủ đầu tiên, Đại học Sư phạm An Huy có thể nhận sinh viên cấp bằng từ các học giả phổ thông đến sinh viên đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

2. Học bổng Viện Khổng Tử

Với mục đích hỗ trợ sự phát triển của các Viện Khổng Tử, tạo điều kiện thúc đẩy quốc tế về ngôn ngữ Trung Quốc và phổ biến văn hóa Trung Quốc, cũng như đào tạo các giáo viên tiếng Trung có trình độ và những người học tiếng Trung xuất sắc. Trụ sở chính của Viện Khổng Tử triển khai chương trình Học bổng tài trợ cho sinh viên, học giả và giáo viên dạy tiếng Trung nước ngoài theo học tiếng Trung tại các trường đại học có liên quan của Trung Quốc. Đại học Sư phạm An Huy có thể tiếp nhận sinh viên Học một học kỳ, sinh viên Một năm học, Học một năm học + Bằng Thạc sĩ về Giáo dục Tiếng Trung Quốc tế và Bằng Thạc sĩ về Giáo dục Tiếng Trung Quốc tế.

3. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài tại tỉnh An Huy

Để quảng bá cho An Huy và mở rộng quy mô sinh viên nước ngoài ở tỉnh An Huy, chính quyền tỉnh An Huy thiết lập học bổng dành cho sinh viên nước ngoài để tài trợ cho các sinh viên, giáo viên và học giả xuất sắc trên thế giới đến học tập hoặc nghiên cứu tại các trường đại học của An Huy. AHNUcan nhận sinh viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sinh viên.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

các lớp nghỉ hè: – thời gian nhập học là cuối tháng 7 hàng năm.
Các lớp học kỳ nghỉ xuân: – thời gian tuyển sinh là cuối tháng 12 hàng năm.

* Chúng tôi sẵn sàng quan hệ hợp tác với các tổ chức hữu nghị. Những tổ chức đó có thể tuyển dụng hoặc gửi những sinh viên quan tâm đến

trong lịch sử và văn hóa Trung Quốc đến trường đại học của chúng tôi. Cả sinh viên ngắn hạn và dài hạn đều được chào đón vào bất cứ lúc nào.
* Đối xử ưu đãi sẽ được dành cho những học sinh được gửi đến đây bởi các tổ chức cụ thể.
* Trong suốt cả năm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
* Không giới hạn độ tuổi cho người tham gia.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Sinh viên

thể loại

Đăng ký

hạn chót

Bắt đầu của

học kỳ

Giai đoạn của

nghiên cứu

Các tài liệu cần thiết khi đăng ký

Nhận xét

đại học

     Ngày 15

   đáng kính trọng

Bắt đầu từ tháng 9 hàng năm

 4 năm

Chứng chỉ trung học phổ thông và bảng điểm, chứng chỉ HSK (Các chuyên ngành nghệ thuật nên

có điểm B, các chuyên ngành khoa học phải có điểm C)

1. Các chuyên ngành tiếng Trung sẽ bắt đầu khóa học sau khi vào đại học.

2. Sinh viên đang theo học các chuyên ngành khác sẽ phải đăng ký học tiếng Trung một năm

khóa học trước khi tiếp tục học chuyên ngành của họ.

Đăng tốt nghiệp

    Ngày 15

  đáng kính trọng

Bắt đầu từ tháng 9 hàng năm

 3 năm

Chứng chỉ cử nhân, 2 thư giới thiệu của 2 giáo sư khác nhau.

Các bài học được thực hiện bằng tiếng Trung Quốc. Sinh viên chưa có nền tảng tiếng Trung phải đăng ký khóa học tiếng Trung một năm.

   Tiến sĩ

    Ngày 15

  đáng kính trọng

Bắt đầu từ tháng 9 hàng năm

 3 năm

Chứng chỉ chính và bảng điểm, 2

thư giới thiệu từ 2 giáo sư khác nhau.

Các bài học được thực hiện bằng tiếng Trung Quốc. Sinh viên chưa có nền tảng tiếng Trung phải đăng ký khóa học tiếng Trung một năm.

  Thời gian ngắn

 Có thể đăng ký

  mọi lúc

Cuối của

Tháng 2 và đầu tháng 9 hàng năm

 6 tháng đến 2 năm

2 thư giới thiệu từ 2

các giáo sư khác nhau.

      Các bài học được thực hiện bằng tiếng Trung Quốc.

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học đại học-4 năm

Thời gian học sau đại học-3 năm

Tiến sĩ thời gian nghiên cứu-3 năm

Thời gian học đại học-4 năm

Ngôn ngữ Trung Quốc và Văn học Trung Quốc

Âm nhạc Âm nhạc và Biểu diễn

Hoạt hình vẽ tranh

Chính trị và Luật Hành chính

Giáo dục Nghiên cứu Mẫu giáo

Cơ sở vật chất công cộng và quản lý

Đất đai và tài nguyên thiên nhiên

Toán học và Toán học Ứng dụng Vật lý

Hóa học Hóa học ứng dụng

Khoa học Môi trường Khoa học Địa lý

Dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai

Thành phần và lý thuyết công nghệ Mỹ thuật

Anh Nga

Lịch sử công tác xã hội

Quản lý lao động và tài nguyên thiên nhiên Quản lý tài chính

Đào tạo Cộng đồng Giáo dục và Công nghệ

Kỹ thuật thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ máy tính

Hóa học Vật liệu Công nghệ sinh học

Địa lý và Hệ thống Thông tin Nhiếp ảnh

Nghệ thuật và Thiết kế Tin tức

Hệ tư tưởng và chính trị Nhật Bản

Giáo dục

Kinh tế Du lịch Quản lý

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao

Hệ sinh thái Kỹ thuật Truyền thông

Sinh hóa học Phycology

LƯU Ý:
1. Sinh viên muốn thực hiện một khóa học bồi dưỡng cũng được tự do lựa chọn các chuyên ngành nêu trên.
2. Tất cả các lớp học đều được giảng dạy bằng tiếng Trung. Sinh viên không có nền tảng tiếng Trung có thể đến trường đại học và học tiếng Trung trong một học kỳ hoặc một năm.

Thời gian học sau đại học-3 năm

Chương trình giảng dạy và lý thuyết giáo dục Nghệ thuật và văn học

Tâm lý học Giáo dục Phát triển Văn học Đương đại Trung Quốc

Xã hội học Giáo dục và đào tạo vật lý

Lịch sử thế giới Cổ điển và văn học Trung Quốc

Vật lý nguyên tử và phân tử

Lịch sử Trung Quốc cổ đại

Quản lý Du lịch

Khoa học môi trường Hóa học vô cơ

Động vật học Triết học nước ngoài

Nguyên tắc giáo dục Sinh vật tế bào

Ngôn ngữ và Chữ viết Trung Quốc Học thuyết và Triết học Max

Chương trình Lịch sử Đặc biệt và Lý thuyết Giáo dục

Toán học cơ bản Nghệ thuật nhân văn và Địa lý

Địa lý tự nhiên Học thuyết và triết học của chủ nghĩa Mác

Lịch sử Cộng sản Trung Quốc

Toán học ứng dụng

Hệ thống thông tin bản đồ và địa lý

Công nghệ giáo dục Địa lý xã hội

Tính thẩm mỹ

Văn học và Trung Quốc cổ đại

Mỹ thuật

Lịch sử Trung Quốc hiện đại

Phân tích hóa học

Sinh thái học

Tiến sĩ thời gian nghiên cứu-3 năm

Trung Quốc cổ đại và văn học

Sinh thái học

Lịch sử cổ đại Trung Quốc

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác

Giáo dục tư tưởng và chính trị

Địa lý xã hội

Hóa học hữu cơ

1. Sinh viên ngắn hạn Thời gian học từ 6 tháng đến 2 năm Sinh viên ngắn hạn hoặc sinh viên muốn học bồi dưỡng có thể lựa chọn các chuyên ngành đào tạo cho sinh viên đại học.

2. Sinh viên học bồi dưỡng tiếng Trung thời gian học từ 6 tháng đến 2 năm hệ cao đẳng GDQT có mở các trình độ tiếng Trung khác nhau: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Lớp khai giảng vào đầu tháng 9 và cuối tháng 2 hàng năm. Sinh viên luôn được chào đón. Các lớp học cả nhỏ và lớn đều được giảng dạy bởi các giảng viên và giáo sư giàu kinh nghiệm.

3. Chuyên ngành Lâm sàng và Y học Thời gian học 5 năm (bậc đại học) Trường Đại học Sư phạm An Huy có mối quan hệ rất mật thiết với Trường Đại học Y An Huy. Sinh viên đăng ký theo học chương trình này trước tiên phải đến và học tiếng Trung tại trường đại học bình thường An Huy trong một năm, thi đậu HSK sau đó sẽ được trường đại học bình thường An Huy giới thiệu chuyển sang trường đại học y An Huy và theo học chuyên ngành của mình tại đó.

http://cie.ahnu.edu.cn/international/english_05.htm

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc