Học bổng Đại học Hồ Hải Trung Quốc

Các loại học bổng

1.Học bổng toàn phần

Học bổng Đại học Hồ Hải ở Trung Quốc, Học bổng toàn phần bao gồm các khoản phí sau: học phí, chỗ ở (dành cho sinh viên đăng ký), trợ cấp hàng tháng, phí đăng ký và phí thí nghiệm. Phụ cấp hàng tháng cho sinh viên tiến sĩ, thạc sĩ và sinh viên đại học lần lượt là 2021RMB, 1700RMB và 1400RMB. Sinh viên được hưởng học bổng toàn phần cũng được hưởng các quyền lợi tương tự như những sinh viên được hưởng Học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc về bảo hiểm y tế. Sinh viên mới năm 2021 sẽ nhận được 16.000 RMB / năm, 1600 RMB / tháng trong 10 tháng; Bất kỳ sự điều chỉnh nào sẽ được Trường Quốc tế giải thích) là khoản trợ cấp tiền thuê phòng để thuê một căn phòng bên ngoài trường đại học thay vì được hưởng chỗ ở miễn phí bên trong trường đại học.

2. Học bổng bán phần

Học bổng bán phần bao gồm một hoặc một số hạng mục được đề cập trong Học bổng Toàn phần.

Tài liệu ứng dụng 

1. Đơn đăng ký học bổng Đại học Hồ Hải dành cho sinh viên quốc tế

2. Bản sao hộ chiếu hợp lệ

3. Bằng tốt nghiệp cao nhất (bản photocopy có công chứng): Ứng viên cũng phải cung cấp bằng chứng về việc học tập trong đơn đăng ký. Các tài liệu bằng ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch có công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

4. Bảng điểm (bản photocopy có công chứng): Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

5. Một kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu. Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp một kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu. Nó phải bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

6. Thư giới thiệu: Ứng viên đăng ký học sau đại học, hoặc nghiên cứu tại Trung Quốc với tư cách học giả cao cấp phải nộp hai thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh từ các giáo sư hoặc phó giáo sư.

7. Bằng chứng về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh / tiếng Trung.

Đủ điều kiện 

Ứng viên phải dưới 25 tuổi đối với chương trình đại học, 35 đối với chương trình thạc sĩ và 40 đối với chương trình tiến sĩ.

Thủ tục và thời hạn 

1. Ứng viên có thể tải xuống và điền vào đơn đăng ký từ trang web của Đại học Hohai và gửi tất cả các tài liệu cần thiết đến Trường Giáo dục Quốc tế của Đại học Hohai bằng FAX hoặc gửi qua đường bưu điện.

2. Ứng viên phải nộp đơn xin học bổng giữa ngày 01 tháng 3 st và 15 tháng 6 ngày  mỗi năm.

Lựa chọn và Phê duyệt 

Trường Cao đẳng Giáo dục Quốc tế của Đại học Hohai chịu trách nhiệm lựa chọn, xem xét và quyết định ai đủ điều kiện nhận Học bổng Đại học Hohai dành cho Sinh viên Quốc tế. Các ứng viên đủ điều kiện sau đó sẽ được giới thiệu với ủy ban của trường đại học nơi đưa ra quyết định cuối cùng. Ứng viên sẽ nhận được xác nhận bằng văn bản sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Thông tin liên lạc 

Trường quốc tế, Đại học Hohai

Địa chỉ ; SỐ 1 Đường Xikang, Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc

Mã zip: 210098

Điện thoại: + 86-25-83786244

SỐ FAX: + 86-25-83787958

E-mail: accept@hhu.edu.cn

Trang web: www.hhu.edu.cn

Học bổng Đại học Hồ Hải dành cho Sinh viên Quốc tế do Đại học Hồ Hải thành lập năm 2021 nhằm hỗ trợ tài chính cho những sinh viên quốc tế xuất sắc muốn theo học tại Đại học Hồ Hải. Mục đích chính của học bổng là thu hút và khuyến khích sinh viên trên toàn thế giới theo đuổi các chương trình học cao hơn tại trường đại học của chúng tôi và mang lại sự trao đổi và hợp tác quốc tế của trường Đại học Hồ Hải.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *