ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TỨ XUYÊN(四川外国语大学)

Tên tiếng Trung : 四川外国语大学
Tên tiếng Anh : Sichuan International Studies University
Tên viết Tắt : SISU
Khu vực :Trùng Khánh
Sinh viên : gần 15.000
Sinh viên quốc tế :gần 400
Năm thành lập : 1950
Mã trường : 10650
Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên (Sichuan International Studies University, viết tắt là SISU) được thành lập vào năm 1950 dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của thế hệ các nhà cách mạng vô sản cũ như Đặng Tiểu Bình, Lưu Bác Thừa, và Hạ Long. Trải qua nhiều năm với nhiều tên gọi khác nhau như Lớp bồi dưỡng tiếng Nga của quân giải phòng Tây Nam (năm 1950) Khoa Nga của trường đại học cách mạng nhân dân Tây Nam (năm 1952) trường chuyên khao Nga Văn Tây Nam (1953), học viện ngoại ngữ Tứ Xuyên (1953) đến năm 2013 trường đổi tên thành trường đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, cũng trong năm này trường được Quốc vụ viện phê duyệt thành đơn vị ủy quyền cấp bằng học vị Tiến sĩ.
  1. Lịch sử

Đại học ngoại ngữ Tứ Xuyên nằm trong khu đô thị của Trùng Khánh , là trường được thành lập bởi Bộ Giáo dục, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trường có cấp bằng cử nhân , thạc sĩ và tiến sĩ. Trường là hệ thống đào tạo nhân tài về ngoại ngữ và các tài năng liên quan đến nước ngoài, ngoại ngữ và văn hóa, kinh tế và thương mại quốc tế, và các vấn đề quốc tế ở Tây Nam Trung Quốc . Trường bị chi phối bởi các ngành ngoại ngữ và văn học, với sự phát triển phối hợp của văn học, kinh tế, quản lý, luật, giáo dục, triết học, và nghệ thuật.
Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên được thành lập vào tháng 4 năm 1950, trước đây là Quân đoàn Huấn luyện Nga của Đại học Quân sự và Chính trị Tây Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Vào tháng 1 năm 1951, nó được đổi thành Trường Trung học Bộ binh thứ hai của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với một đơn vị Nga. Cho đến  tháng 4 năm 2013, nó được đổi tên thành Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên.
  1. Diện tích

Theo trang web chính thức của trường vào tháng 3 năm 2019, trường có diện tích 1078 mẫu, và có 16 khoa và 41 chuyên ngành đại học, 5 Điểm ủy quyền cho bằng thạc sĩ cấp một, 49 điểm được ủy quyền cho bằng thạc sĩ cấp hai, 6 hạng mục ủy quyền thạc sĩ chuyên ngành.

  1. Đội ngũ Sinh viên và Giảng viên

Trường có hơn 1.200 giảng viên, gần 15.000 sinh viên toàn thời gian, bao gồm 13.100 sinh viên toàn thời gian với hơn 1.600 sinh viên tiến sĩ và sau đại học.

  1. Quan hệ quốc tế

Trường đã thiết lập mối quan hệ trao đổi giữa trường với hơn 80 trường đại học trên năm châu lục, và có sự hợp tác và trao đổi sâu rộng với các tổ chức nước ngoài trong đào tạo giáo viên và đào tạo đại học và sau đại học. Trường là đơn vị thành viên chính thức duy nhất của thành viên AUF Trung Quốc. Trường hợp tác với các chính phủ nước ngoài và các tổ chức giáo dục để thành lập các tổ chức trao đổi văn hóa và giáo dục liên quan đến nước ngoài như Liên minh Pháp, Trung tâm ngôn ngữ Goethe, Trung tâm tiếng Nga, Trung tâm ngôn ngữ Cervantes và Hiệp hội đại học Toulouse ở Trung Quốc. Viện Khổng Tử được đồng tổ chức với Đại học Togo ở Châu Phi, Đại học Ngôn ngữ ở Nizhny Novgorod và Đại học West Florida. Đồng sáng lập một chương trình đại học kép (Tiếng Anh thương mại) với Đại học Newcastle, Úc.

Chuyên ngành

Hệ đại học:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Bồ Đào Nha
4.0
Trung quốc
15000
 Tây Ban Nha
4.0
Trung quốc
15000
 Ý
4.0
Trung quốc
15000
 Tiếng pháp
4.0
Trung quốc
15000
 Công tác xã hội
4.0
Trung quốc
15000
 Xã hội học
4.0
Trung quốc
15000
 Tiếng nhật
4.0
Trung quốc
15000
 Sư phạm
4.0
Trung quốc
15000
Tiếng anh thương mại
4.0
Tiếng anh
15000
 Dịch
4.0
Trung quốc
15000
 Kiểm toán
4.0
Trung quốc
15000
 Thương mại điện tử
4.0
Trung quốc
15000
 Quản lý hậu cần
4.0
Trung quốc
15000
 Quản lý tài chính
4.0
Trung quốc
15000
 Quản lý nhân sự
4.0
Trung quốc
15000
 Quản lý du lịch
4.0
Trung quốc
15000
 Kinh tế quốc tế và thương mại
4.0
Trung quốc
15000
 Luật học
4.0
Trung quốc
15000
 Tài chính
4.0
Trung quốc
15000
 Báo chí
4.0
Trung quốc
15000
 Mạng và phương tiện truyền thông mới
4.0
Trung quốc
15000
 Đài phát thanh và truyền hình
4.0
Trung quốc
15000
 Giám đốc phát thanh và truyền hình
4.0
Trung quốc
15000
 Nghệ thuật phát thanh và truyền hình
4.0
Trung quốc
15000
 Quảng cáo
4.0
Trung quốc
15000
 Ngôn ngữ và văn học trung quốc
4.0
Trung quốc
15000
 Giáo dục quốc tế trung quốc
4.0
Trung quốc
15000
 Tiếng nga
4.0
Trung quốc
15000
 Thái lan
4.0
Trung quốc
15000
 Tiếng việt
4.0
Trung quốc
15000
 Tiếng hàn
4.0
Trung quốc
15000
 Ả Rập
4.0
Trung quốc
15000
 Tiếng Đức
4.0
Trung quốc
15000
Tiếng anh
4.0
Tiếng anh
15000
 Tiếng Hungary
4.0
Trung quốc
15000
 Chính trị quốc tế
4.0
Trung quốc
15000
 Ngoại giao
4.0
Trung quốc
15000
 Trung quốc
4.0
Trung quốc
15000

 

Hệ thạc sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung quốc
20000
 Phiên dịch tiếng anh
2.0
Tiếng anh
20000
 Bản dịch tiếng anh
2.0
Tiếng anh
20000
 Ngôn ngữ và văn học Anh
3.0
Tiếng anh
20000
 Kinh doanh quốc tế
2.0
Trung quốc
20000
 Khoa học so sánh
3.0
Trung quốc
20000
 Phiên dịch viên tiếng hàn
2.0
Trung quốc
20000
 Bản dịch tiếng hàn
2.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học Ả Rập
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha
3.0
Trung quốc
20000
 Phiên dịch tiếng nhật
2.0
Trung quốc
20000
 Bản dịch tiếng nhật
2.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
3.0
Trung quốc
20000
 Phiên dịch tiếng Đức
2.0
Trung quốc
20000
 Bản dịch tiếng Đức
2.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học Đức
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học châu Âu
3.0
Trung quốc
20000
 Bản dịch tiếng Pháp
2.0
Trung quốc
20000
 Pháp ngữ và văn học
3.0
Trung quốc
20000
 Thông dịch viên tiếng Nga
2.0
Trung quốc
20000
 Bản dịch tiếng Nga
2.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học Nga
3.0
Trung quốc
20000
 Tin tức và truyền thông
2.0
Trung quốc
20000
 Nghệ thuật và Truyền thông
3.0
Trung quốc
20000
 Giáo dục quốc tế trung quốc
2.0
Trung quốc
20000
 Văn học so sánh và văn học thế giới
3.0
Trung quốc
20000
 Văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc
3.0
Trung quốc
20000
 Văn học trung quốc cổ đại
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ học Trung Quốc
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung quốc
20000
 Nghiên cứu văn học
3.0
Trung quốc
20000
 Chương trình giảng dạy và sư phạm
3.0
Trung quốc
20000
 Lý thuyết mácxít
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung quốc
20000
 Ngôn ngữ và văn học Anh
3.0
Tiếng anh
20000

 

Hệ tiên sĩ:

 

TÊN CHUYÊN NGÀNH
THỜI GIAN (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC)
 Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
Trung quốc
28000
 Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản
3.0
Trung quốc
28000
 Ngôn ngữ và văn học Đức
3.0
Trung quốc
28000
 Ngôn ngữ và văn học Anh
3.0
Tiếng anh
28000

Học bổng

 

Quá trình chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ cần có để apply học bổng

1- Đơn apply học bổng chính phủ.

2- Giấy chứng nhận bậc học cao nhất (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

(Đối với học sinh, sinh viên năm cuối, khi chưa tốt nghiệp thì cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3- Học bạ toàn khóa (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

4- Ảnh thẻ nền trắng.

5- Hộ chiếu trang có ảnh (trang 2-3)

6- Kế hoạch học tập

7- Hai thư giới thiệu của Phó Giáo sư trở lên (người xin hệ Đại học không cần xin của Giáo sư, chỉ cần xin của giáo viên)

8- Chứng chỉ HSK.

9- Giấy khám sức khỏe theo form Du học Trung Quốc.

10- Tài liệu khác (Giấy khen# bằng khen#chứng nhận đã tham gia các kì thi, hoạt động ngoại khóa…) (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

11- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật ( tùy vào yêu cầu của trường có thể xin xác nhận dân sự xin ở xã hoặc nếu trường yêu cầu lý lịch tư pháp thì XIN lý lịch tư pháp xin ở sở tư pháp tỉnh

Nhà ở

LOẠI PHÒNG

PHÍ ĂN Ở
(NHÂN DÂN TỆ / NĂM)

PHÒNG VỆ SINH CÁ NHÂN

PHÒNG TẮM RIÊNG

BĂNG THÔNG RỘNG

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

MÁY ĐIỀU HÒA

KHÁC

Phòng đơn

9600

đúng

đúng

đúng

không

đúng

Phòng đôi

4800

đúng

đúng

đúng

không

đúng

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *