Các học bổng Trùng Khánh thành phố Thị trưởng Chính phủ  đang mở áp dụng ngay bây giờ.

Để khuyến khích nhiều sinh viên quốc tế xuất sắc theo đuổi con đường học vấn cao hơn ở Trùng Khánh, Chính quyền thành phố Trùng Khánh phát động Học bổng Thị trưởng Chính quyền thành phố Trùng Khánh.

Điều kiện nhận học bổng Thị trưởng chính quyền thành phố Trùng Khánh

 1. Người nộp đơn là công dân không phải là công dân Trung Quốc muốn trở thành một sinh viên có bằng cấp (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ) hoặc một sinh viên không có bằng cấp trong ít nhất một năm học tại Trùng Khánh.
 2. Người nộp đơn là công dân không phải là công dân Trung Quốc đã học tại các trường đại học ở Trùng Khánh trong hơn một học kỳ và muốn theo đuổi một bằng cấp (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ) ở Trùng Khánh trong ít nhất một năm.
 3. Các ứng viên có sức khỏe tốt và vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế theo luật định của Trung Quốc.
 4. Ứng viên đăng ký nghiên cứu trình độ tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi.
 5. Ứng viên đăng ký theo học chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi.
 6. Ứng viên đăng ký chương trình cử nhân phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và dưới 25 tuổi.
 7. Ứng viên cho các ngành học không cấp bằng phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và dưới 45 tuổi.
 8. Những sinh viên đã giành được học bổng khác sẽ không đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.

Hạng mục Học bổng Thị trưởng Chính quyền Thành phố Trùng Khánh

Học bổng hạng nhất:

Ứng cử viên Tiêu chuẩn (RMB / năm)
Sinh viên tiến sĩ 35.000
Sinh viên cao học 30.000
Sinh viên đại học 25.000
Sinh viên không bằng cấp 10.000

Học bổng hạng hai:

Ứng cử viên Tiêu chuẩn (RMB / năm)
Sinh viên tiến sĩ 20.000
Sinh viên cao học 15.000
Sinh viên đại học 10.000
Sinh viên không bằng cấp 8.000

Tái bút: Thời gian tài trợ phải nhỏ hơn thời gian đi học bình thường. Người đoạt học bổng phải nộp lệ phí nộp đơn, học phí, phí ăn ở và phí bảo hiểm y tế tương ứng trước khi được hưởng học bổng này.

Tài liệu học bổng Thị trưởng chính quyền thành phố Trùng Khánh yêu cầu

Ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu ứng dụng sau đây thành ba bộ.

 1. Đơn đăng ký (Liên hệ với các trường đại học ở Trùng Khánh)
 2. Bằng cấp và bảng điểm có công chứng cao nhất (bản photo công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh nếu hồ sơ không viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh). Ứng viên là sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học Trung Quốc cũng phải cung cấp Giấy chứng nhận học tập và bảng điểm từ các cơ sở chủ quản của họ.
 3. Kế hoạch học tập (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).
 4. Hai thư giới thiệu. Ứng viên đăng ký học thạc sĩ hoặc tiến sĩ phải cung cấp hai thư giới thiệu của trường học hoặc người sử dụng lao động (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).
 5. Giấy báo nhập học của trường đại học.
 6. Bản sao Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài.
 7. Bản sao hộ chiếu.

Thời hạn đăng ký học bổng Thị trưởng chính quyền thành phố Trùng Khánh

31 tháng 3 hàng năm

Cách đăng ký học bổng thị trưởng chính quyền thành phố Trùng Khánh

Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp đến Văn phòng Tuyển sinh Sinh viên Quốc tế của trường đại học qua đường bưu điện. Các ứng viên đã vượt qua giai đoạn tuyển chọn ban đầu sẽ được chuyển đến Ủy ban Giáo dục thành phố Trùng Khánh để phê duyệt lần cuối. Xin lưu ý rằng Ủy ban Giáo dục Thành phố Trùng Khánh KHÔNG chấp nhận tài liệu đăng ký trực tiếp từ các ứng viên.

 

Tóm lược
Người đánh giá
Chính quyền thành phố Trùng Khánh
Ngày đánh giá
Mục đã Đánh giá
Học bổng
Xếp hạng tác giả
1star1star1star1star1star