Chương trình CGS-AUN của Đại học Trùng Khánh

Các ứng dụng được mời tham gia Chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc-AUN dành cho công dân các nước thành viên ASEAN. Học bổng Chính phủ Trung Quốc-Chương trình AUN là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục thành lập.

Đại học Trùng Khánh (CQU) là trường đại học trọng điểm quốc gia và là thành viên của “Liên đoàn xuất sắc”, nằm ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Đây cũng là một trong những trường đại học thuộc “Dự án 211” và “Dự án 985” với sự hỗ trợ đầy đủ trong việc xây dựng và phát triển từ chính quyền trung ương và chính quyền thành phố Trùng Khánh.

Chương trình CGS-AUN của Đại học Trùng Khánh Mô tả: 

 • Hạn nộp hồ sơ:  30 tháng 4 năm 2021
 • Cấp độ khóa học : Học bổng này chỉ hỗ trợ sinh viên cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ .
 • Đối tượng học : Học bổng có sẵn để học bất kỳ môn học nào được cung cấp bởi trường đại học.
 • Giải thưởng Học bổng: Chương trình AUN cung cấp học bổng toàn phần bao gồm miễn học phí, chi phí ăn ở, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế toàn diện. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​Ban Thư ký Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) để biết thông tin cụ thể.
 • Quốc tịch: Công dân của một quốc gia thành viên ASEAN đủ điều kiện.
 • Số lượng học bổng: Có 30 học bổng được cung cấp và nó chỉ hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp.
 • Học bổng có thể được nhận tại Trung Quốc

Đủ điều kiện tham gia Chương trình CGS-AUN của Đại học Trùng Khánh: 

Các quốc gia đủ điều kiện:  Công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam)

Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nhận học bổng này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Ứng viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và có sức khỏe tốt.
 2. Các yêu cầu về bằng cấp và độ tuổi của ứng viên là ứng viên phải:
 • Có bằng cử nhân dưới 35 tuổi khi đăng ký các chương trình thạc sĩ;
 • Có bằng thạc sĩ dưới 40 tuổi khi đăng ký chương trình tiến sĩ.

Yêu cầu về tiếng Anh:  Ngoại trừ các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ dạy bằng tiếng Anh, tất cả các khóa học cho các chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ khác sẽ được giảng dạy bằng tiếng Trung. Sinh viên nhận học bổng không có đủ trình độ tiếng Trung (HSK 4 trở lên) phải tham gia các khóa học tiếng Trung phụ đạo kéo dài một năm và vượt qua bài kiểm tra liên quan trước khi theo học chuyên ngành của họ. Đối với những người tham gia các khóa học tiếng Trung phụ đạo kéo dài một năm, thời gian học bổng sẽ được kéo dài tương ứng.

Các Chương trình Hỗ trợ và Thời lượng Học bổng-Chương trình Đại học CSC:

Các chương trình Trình độ Giảng dạy ngôn ngữ Trường học Khoảng thời gian
Kinh doanh quốc tế Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 2 năm
Công trình dân dụng Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Xây dựng 3 năm
Kỹ thuật môi trường Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng Đô thị 2 năm
Ngành kiến ​​trúc Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 2 năm
Quy hoạch đô thị Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 2 năm
Kiến trúc cảnh quan Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 2 năm
Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Quản lý Xây dựng và Bất động sản 3 năm
Quản trị kinh doanh Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 3 năm
Công trình dân dụng Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Xây dựng 4 năm
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng Đô thị 3 năm
Ngành kiến ​​trúc Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 3 năm
Quy hoạch đô thị Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 3 năm
Kiến trúc cảnh quan Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 3 năm
Khoa học Quản lý và Kỹ thuật (Quản lý Dự án Xây dựng) Bằng Tiến sĩ tiếng Anh  Trường Quản lý Xây dựng và Bất động sản 3 năm

 

Lưu ý: Các chương trình hỗ trợ có thể thay đổi.

Các Chương trình Hỗ trợ và Thời hạn Học bổng-Các Chương trình Đường Slik

 

Các chương trình Trình độ Giảng dạy ngôn ngữ Trường học Khoảng thời gian
Kinh doanh quốc tế Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 2 năm
Công trình dân dụng Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Xây dựng 3 năm
Kỹ thuật môi trường Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng Đô thị 2 năm
Ngành kiến ​​trúc Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 2 năm
Quy hoạch đô thị Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 2 năm
Kiến trúc cảnh quan Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 2 năm
Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật Bằng thạc sĩ tiếng Anh Trường Quản lý Xây dựng và Bất động sản 3 năm
Quản trị kinh doanh Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 3 năm
Công trình dân dụng Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Xây dựng 4 năm
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng Đô thị 3 năm
Ngành kiến ​​trúc Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 3 năm
Quy hoạch đô thị Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 3 năm
Kiến trúc cảnh quan Bằng Tiến sĩ tiếng Anh Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị 3 năm
Khoa học Quản lý và Kỹ thuật (Quản lý Dự án Xây dựng) Bằng Tiến sĩ tiếng Anh  Trường Quản lý Xây dựng và Bất động sản 3 năm

Học bổng Trung Quốc

Thủ tục đăng ký Chương trình CGS-AUN của Đại học Trùng Khánh: 

Cách nộp đơn:  Bước 1- Nộp đơn vào Ban thư ký AUN để có cơ hội CGS.

Bước 2- Nộp đơn cho Đại học Trùng Khánh cho Thư mời nhập học sau khi được cơ quan phái cử giới thiệu với tư cách là một ứng viên đủ điều kiện.
Bước 3- Hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến tại Hệ thống quản lý thông tin CGS dành cho sinh viên quốc tế.
Bước 4- Nộp tất cả các tài liệu ứng tuyển của bạn cho Ban Thư ký AUN trước thời hạn.

 1. Đơn xin học bổng chính phủ Trung Quốc (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)
 2. Bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng; Những người nhận bằng tốt nghiệp tương lai phải nộp một tài liệu chính thức do trường hiện tại của bạn cấp để chứng minh tình trạng sinh viên hiện tại hoặc ngày tốt nghiệp dự kiến ​​của bạn. Các tài liệu bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.
 3. Bảng điểm học tập (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh); Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.
 4. Kế hoạch học tập hoặc Đề xuất Nghiên cứu (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh); Đây phải là tối thiểu 800 từ.
 5. Hai Thư giới thiệu (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh); Ứng viên cho các chương trình sau đại học hoặc các chương trình học giả cao cấp phải nộp hai thư giới thiệu có chữ ký của các giáo sư hoặc phó giáo sư.
 6. Mẫu đơn khám sức khỏe cho người nước ngoài (bản sao), (Bản chính sẽ do bạn tự giữ và mẫu này được in thống nhất bởi bộ phận kiểm dịch sức khỏe của Trung Quốc. Mẫu này phải được viết bằng tiếng Anh và có thể tải xuống từ  http://www.csc.edu .cn / studyinchina  hoặc http://www.campuschina.org). Việc khám sức khỏe phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài. Các mẫu đơn hoặc mẫu đơn không đầy đủ mà không có chữ ký của bác sĩ chăm sóc, hoặc con dấu chính thức của bệnh viện, hoặc một bức ảnh dán kín của người nộp đơn được coi là không hợp lệ. Vui lòng lên kế hoạch cẩn thận cho lịch khám sức khỏe của bạn vì kết quả chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng.
 7. Bản sao Thư mời nhập học của Đại học Trùng Khánh (nếu có);
 8. Bản sao Chứng chỉ HSK hợp lệ (nếu có). Tất cả các tài liệu phải được đóng lại với nhau ở góc trên cùng bên trái theo thứ tự từ 6.1 đến 6 .8. Không có tài liệu ứng dụng sẽ được trả lại.

Liên kết học bổng

Vui lòng tải biểu mẫu qua http://study.cqu.edu.cn/info/1494/1557.htm

l  Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 4 năm 2021

l  Thông tin liên hệ

ĐT: + 86-23-65111001

Số fax: +86 -23-65111067

Trang web: http://study.cqu.edu.cn

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *