Ngành Tài Chính

金融学

Mã nghề nghiệp: 020301K-Số năm học: bốn năm-Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

Ấn tượng đầu


  • tiền tệ

  • Cổ phần

  • tiền bảo hiểm

  • ngân hàng

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Tài chính chủ yếu nghiên cứu các kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về tài chính, kinh tế, tiền tệ và ngân hàng, đầu tư chứng khoán, bảo hiểm, v.v. và đầu tư vào quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro trong chứng khoán, đầu tư, ủy thác, bảo hiểm và các ngành khác. Ví dụ: phân tích thu nhập, đánh giá rủi ro và quản lý đầu tư vào quỹ, cổ phiếu và trái phiếu, bán tài sản và bảo hiểm nhân thọ, xử lý nghiệp vụ tại quầy ngân hàng, v.v. Từ khóa: ngân hàng bảo hiểm chứng khoán tiền tệ

· Học gì

“Thuế học”, “Tài chính doanh nghiệp”, “Tài chính quốc tế”, “Kế toán tài chính”, “Kinh tế lượng tài chính”, “Kinh tế chứng khoán”, “Mô hình tài chính”, “Phái sinh tài chính”, “Ngân hàng tương tự” Doanh nghiệp “,” Kế toán ngân hàng ” Một số trường cao đẳng, đại học được đào tạo theo các hướng chuyên môn: CFA, đầu tư, tài chính quốc tế, ngân hàng quốc tế, quản lý tài chính, thống kê tài chính, đầu tư chứng khoán, chứng khoán và tương lai, tài chính ngân hàng thương mại, lý thuyết và vận hành bảo hiểm.

· Làm gì

Công ty quỹ: thẩm định quỹ, quản lý quỹ, kiểm soát rủi ro; công ty chứng khoán: đánh giá đầu tư, đầu tư chứng khoán; công ty ủy thác: quản lý tài sản; công ty bảo hiểm: bán bảo hiểm; ngân hàng: văn phòng giao dịch và quản lý khoản vay.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này có tầm nhìn toàn cầu, nắm vững kiến ​​thức tài chính và lý thuyết tài chính một cách có hệ thống, có kỹ năng chuyên nghiệp trong thực hành tài chính, có khả năng thích ứng xã hội mạnh mẽ và đủ năng lực cho các chuyên ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Làm việc, tài năng sáng tạo tài chính có nền tảng lý luận sâu sắc, kỹ năng chuyên môn vượt trội, phẩm chất tốt toàn diện và phẩm chất nhân cách nổi bật.

Yêu cầu đào tạo: sinh viên theo học chuyên ngành này chủ yếu học lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về kinh tế – tài chính, nắm vững một cách hệ thống các lý thuyết cơ bản, kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng kinh doanh tài chính, có năng lực thực hành công tác tài chính vững vàng, thành thạo phương pháp nghiên cứu khoa học tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Nắm vững các lý thuyết cơ bản, kiến ​​thức cơ bản và các phương pháp cơ bản về kinh tế, tài chính;

2. Có khả năng phân tích và nghiên cứu các vấn đề tài chính thực tế bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích như toán học, thống kê và kinh tế lượng;

3. Có năng lực học tập vững vàng, khả năng viết, khả năng diễn đạt ngôn ngữ, khả năng giao tiếp giữa các cá nhân và khả năng giao tiếp đa văn hóa, và khả năng ứng dụng máy tính, công nghệ thông tin cơ bản;

4. Quen thuộc với điều kiện quốc gia, thông thuộc các chủ trương, chính sách và quy định kinh tế, tài chính quốc gia;

5. Hiểu các biên giới lý thuyết và xu hướng phát triển của kỷ luật tài chính, hiểu những phát triển mới nhất trong lĩnh vực tài chính cũng như các quy tắc và thông lệ của hoạt động tài chính quốc tế, đồng thời hiểu các vấn đề chính cần được giải quyết trong cải cách và phát triển tài chính của Trung Quốc;

6. Có khả năng bước đầu nghiên cứu lý luận tài chính và khả năng làm việc thực tế, có kỹ năng tư duy phản biện nhất định, có đạo đức tốt, tu dưỡng nhân văn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, có khả năng thích ứng xã hội cao và phẩm chất toàn diện xuất sắc.

Các ngành chính: kinh tế lý thuyết, kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh.

Các khóa học chính: Kinh tế chính trị, Kinh tế phương Tây (bao gồm kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô), Kinh tế lượng, Nhập môn kinh tế và luật, Kế toán, Thống kê kinh tế quốc dân, Nguyên tắc quản lý, Kinh tế quốc tế, Tài chính, Trung gian tài chính, Tiếp thị tài chính, đầu tư, bảo hiểm, quản lý ngân hàng thương mại , tài chính quốc tế, tài chính doanh nghiệp, kỹ thuật tài chính, ngân hàng trung ương.

Các liên kết giảng dạy thực hành chính: các khóa học thực nghiệm (bao gồm các ứng dụng phần mềm phân tích thống kê cơ bản, mô phỏng thực tế, v.v.), thực hành xã hội (bao gồm điều tra xã hội, thực tập, v.v.), nghiên cứu khoa học và viết luận văn (bao gồm khóa luận tốt nghiệp, bài báo năm học, khoa học thực hành nghiên cứu, v.v.).

Gợi ý lựa chọn môn học:Tỉnh 3 + 3: Không giới hạn / Vật lý / Lịch sử
3 + 1 + 2 Tỉnh: Lựa chọn đầu tiên Không giới hạn, sau đó chọn Chính trị / Hóa học / Địa lý / Sinh học
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
  • 75% -80%
  • 2015 Nian
  • 85% -90%
  • 2016 Nian
  • 85% -90%
  • 2017 Nian
Tỷ lệ nam trên nữ
Nam

36,00 %
64,00 %
Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Tài chính, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Ứng dụng

Cung cấp các khóa học

Kinh tế phương Tây, Tài chính quốc tế, Tiền tệ và ngân hàng, Thị trường tài chính, Giới thiệu về kinh tế thế giới, Kỹ thuật tài chính, Bảo hiểm quốc tế, Ủy thác và cho thuê, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán, Hoạt động và quản lý ngân hàng thương mại, Phân tích thống kê tài chính, Thanh toán quốc tế, Luật kinh tế quốc tế , Lý thuyết và Thực hành Thương mại Quốc tế, Tiếng Anh Nghiệp vụ Tài chính, v.v.

Người nổi tiếng xã hội

Ba Shusong, Myron Scholes, Robert Merton, Warren Buffett, v.v.

Top các trường

武汉大学

北京师范大学

北京师范大学

对外经济贸易大学

上海财经大学

中央财经大学

上海财经大学

北京外国语大学

电子科技大学

北京外国语大学

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *