Ngành khoa học máy tính và công nghệ

计算机科学与技术

Mã nghề nghiệp: 080901-Số năm học: bốn năm-Các bằng cấp được cấp: Cử nhân Khoa học, Cử nhân Kỹ thuật

Ấn tượng đầu


  • máy vi tính

  • các cửa sổ

  • phần mềm

  • Máy chủ lưu trữ

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Khoa học và Công nghệ Máy tính chủ yếu nghiên cứu thiết kế và sản xuất máy tính, bao gồm các lý thuyết, kỹ năng và phương pháp cơ bản của phần mềm và phần cứng máy tính, sự phát triển và bảo trì hệ thống và phần mềm máy tính cũng như lắp ráp phần cứng. Ví dụ: bảo trì hệ thống Windows, phát triển APP di động, lắp ráp máy tính để bàn, v.v. So với ngành kỹ thuật mạng và kỹ thuật phần mềm, các chuyên ngành khoa học công nghệ máy tính có phạm vi học rộng hơn. Từ khóa: máy tính Windows phần mềm máy chủ máy tính

· Học gì

“Lập trình C ++”, “Lập trình ngôn ngữ Java”, “Nguyên tắc hệ thống cơ sở dữ liệu”, “Nguyên tắc mạng máy tính”, “Cấu trúc hệ thống máy tính”, “Cấu trúc dữ liệu”, “Hệ điều hành”, “Kỹ thuật phần mềm”, “Toán rời rạc” Một số trường đại học được đào tạo theo các hướng chuyên môn sau: NET, JAVA, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, kỹ thuật phần mềm, tin học tài chính, phần mềm nhúng, thiết kế và sản xuất phương tiện truyền thông, công nghệ mạng máy tính, công nghệ và thông tin Internet di động.

· Làm gì

Các công ty CNTT: phát triển công nghệ, thiết kế chương trình, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật phần cứng, quản lý sản phẩm, vận hành sản phẩm, thiết kế sản phẩm; chính phủ, đơn vị nghiên cứu khoa học: an ninh mạng, phát triển mạng, bảo trì hệ thống, quản lý cấu hình.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này trau dồi sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và các khía cạnh khác, nắm vững kiến ​​thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, lý thuyết cơ bản, kiến ​​thức cơ bản, kỹ năng cơ bản và phương pháp cơ bản liên quan đến máy tính, mạng và hệ thống thông tin, và có năng lực chuyên môn vững vàng Với phẩm chất tốt toàn diện, là những chuyên gia cao cấp đủ năng lực nghiên cứu khoa học máy tính, thiết kế, phát triển và ứng dụng hệ thống máy tính.

Yêu cầu đào tạo:

1. Nắm vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và những lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, có trình độ khoa học xã hội và nhân văn tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tâm lý, có tinh thần trách nhiệm xã hội;

2. Nắm vững toán học (đặc biệt là toán học rời rạc) và các kiến ​​thức khoa học tự nhiên liên quan khác cần thiết để tham gia vào công việc chuyên môn, cũng như kiến ​​thức nhất định về kinh tế và quản lý;

3. Nắm vững một cách hệ thống các lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức chuyên môn của các ngành khoa học và công nghệ máy tính, hiểu các khái niệm cơ bản, cấu trúc kiến ​​thức và các phương pháp đặc trưng của ngành, đồng thời thiết lập các nhận thức chuyên môn cốt lõi như số hóa, thuật toán, mô đun hóa và phân cấp;

4. Nắm vững phương pháp tư duy cơ bản và phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành tin học, có trình độ hiểu biết khoa học tốt, hiểu biết về kỹ thuật nhất định, có khả năng sử dụng toàn diện kiến ​​thức, phương pháp và công nghệ đã thành thạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn;

5. Có nhận thức về học tập suốt đời và khả năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để thu nhận thông tin phù hợp, công nghệ mới và tri thức mới;

6. Am hiểu thực trạng và xu hướng phát triển của các ngành khoa học và công nghệ máy tính, có ý thức đổi mới, có năng lực sơ bộ về đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm;

7. Hiểu các luật, quy định và chính sách quan trọng của các ngành nghề liên quan đến chuyên ngành này, đồng thời hiểu các yêu cầu đạo đức cơ bản liên quan đến ứng dụng công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin;

số 8. Có kỹ năng tổ chức và quản lý nhất định, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm;

9. Có năng lực ứng dụng ngoại ngữ nhất định, có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng nước ngoài của chuyên ngành này, có quan điểm quốc tế nhất định và khả năng giao tiếp, cạnh tranh và hợp tác giữa các nền văn hóa;

10. Nắm vững kiến ​​thức chung và các phương pháp thể dục thể thao cơ bản, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao tốt.

Các ngành chính: khoa học máy tính và công nghệ.

Các lĩnh vực kiến ​​thức cốt lõi: cấu trúc rời rạc, thuật toán cơ bản, thiết kế chương trình, cấu trúc dữ liệu, cấu tạo máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, hệ thống cơ sở dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, v.v.

Ví dụ về các khóa học chính (giờ lý thuyết + giờ thực nghiệm hoặc bài tập trong ngoặc đơn):

Ví dụ 1: Lập trình ngôn ngữ cấp cao (40 + 48 giờ), giới thiệu máy tính (24 + 6 giờ), lý thuyết tập hợp và lý thuyết đồ thị (48 giờ), lập trình hợp ngữ (32 + 8 giờ, mạch 44 + 16 giờ) , Lôgic toán học (32 giờ tín chỉ), Nền tảng công nghệ điện tử (32 +20 giờ tín chỉ), thiết kế logic kỹ thuật số (36 + 12 giờ tín chỉ), cấu trúc dữ liệu và thuật toán (40 + 24 giờ tín chỉ), đại số hiện đại (32 giờ tín chỉ) , nguyên tắc cấu tạo máy tính (48 + 60 giờ tín chỉ), kỹ thuật phần mềm (48 +16 giờ tín chỉ), ngôn ngữ chính thức và dữ liệu tự động (32 giờ tín chỉ), logic toán học (32 giờ tín chỉ), hệ thống cơ sở dữ liệu (40 + 24 giờ tín chỉ), hệ điều hành (40 + 16 giờ tín chỉ), Mạng máy tính (36 + 30 giờ học), thiết kế và phân tích thuật toán (32 giờ học), kiến ​​trúc máy tính (48 giờ học).

Ví dụ 2: Nhập môn Máy tính (72 giờ), cấu trúc dữ liệu và thuật toán (72 giờ), thiết kế logic kỹ thuật số (54 giờ), lý thuyết tập hợp và lý thuyết đồ thị (54 giờ), cấu trúc đại số và tổ hợp (54 giờ), logic toán học ( 54 giờ), nguyên lý vi máy tính (54 giờ), tổ chức và kiến ​​trúc máy tính (54 giờ), nguyên tắc phân tích mạch (72 giờ), mạch tích hợp kỹ thuật số (72 giờ), tín hiệu và hệ thống (54 giờ), kiến ​​thức cơ bản về vi điện tử và mạch ( 54 giờ học), mạch điện tử (72 giờ học), thiết kế và thiết kế thuật toán (72 giờ học), não bộ và khoa học nhận thức (36 giờ học), giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (54 giờ học), công nghệ biên dịch và thực tập (54+ 72 giờ học), Hệ điều hành và thực hành (54 + 72 giờ), thí nghiệm vi máy tính (0 + 72 giờ), thực hành lập trình (0 + 72 giờ), thí nghiệm mạch logic kỹ thuật số (O + 72 giờ), thí nghiệm thiết kế logic kỹ thuật số (0 +72 giờ), Thí nghiệm mạch điện tử (0 + 72 giờ học), thí nghiệm mạch điện cơ bản (0 + 72 giờ học).

Ví dụ 3: Cơ sở phân tích mạch (68 giờ tín chỉ), mạch kỹ thuật số và thiết kế logic (60 + 30 giờ tín chỉ), nền tảng công nghệ điện tử tương tự (60 + 30 giờ tín chỉ), tín hiệu và hệ thống (68 giờ tín chỉ), tín hiệu mạch và hệ thống thí nghiệm (15 + 15 giờ học), Nhập môn máy tính (16 giờ học), Truyền thông và mạng máy tính (56 + 20 giờ học), Kỹ thuật phần mềm (30 + 16 giờ học), hệ thống cơ sở dữ liệu (40 + 12 giờ học), Nguyên tắc biên dịch (52 + 16 giờ học), thông minh thủ công (46 giờ), hệ điều hành (54 + 24 giờ), lập trình cơ bản (44 + 32 giờ), cấu trúc dữ liệu (54 + 24 giờ), toán học rời rạc (1) ( 54 giờ), tổ chức và kiến ​​trúc máy tính (76 + 20 giờ học), hệ thống máy tính vi mô (50 + 20 giờ học), toán học rời rạc (2) (30 giờ học).

Các liên kết giảng dạy thực hành chính: thí nghiệm khóa học, thiết kế khóa học, thực hành nghề nghiệp, thiết kế tốt nghiệp (khóa luận), v.v.

Thí nghiệm chuyên môn chính: thí nghiệm thiết kế chương trình, thí nghiệm cấu trúc dữ liệu, thí nghiệm cấu tạo máy tính, thí nghiệm hệ điều hành, thí nghiệm cơ sở dữ liệu, thí nghiệm mạng máy tính.

Gợi ý lựa chọn môn học:3 + 3 tỉnh: vật lý
3 + 1 + 2 tỉnh: đầu tiên là vật lý, sau đó là hóa học
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
  • 75% -80%
  • 2015 Nian
  • 85% -90%
  • 2016 Nian
  • 90% -95%
  • 2017 Nian
Tỷ lệ nam trên nữ
Nam

66,00 %
34,00 %
Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Công nghệ máy tính, khoa học kỹ thuật máy tính, công nghệ ứng dụng máy tính, quản trị kinh doanh

Cung cấp các khóa học

Nguyên lý mạch, công nghệ điện tử tương tự, logic số, phân tích số, nguyên lý máy tính, công nghệ vi máy tính, cấu trúc hệ thống máy tính, mạng máy tính, ngôn ngữ cấp cao, hợp ngữ, cấu trúc dữ liệu, hệ điều hành, nguyên lý cơ sở dữ liệu, nguyên tắc biên dịch, đồ họa, trí tuệ nhân tạo , Phương pháp tính toán, toán học rời rạc, thống kê xác suất, thiết kế và phân tích đại số tuyến tính và thuật toán, tương tác người-máy tính, phương pháp hướng đối tượng, v.v.

Người nổi tiếng xã hội

Xia Peisu, Zhou Chaochen, Huang Hanwen, v.v.

Top các trường

中国科学院大学

Đại học Nam Kinh – 南京大学

北京师范大学

华中科技大学

西安工业大学

北京外国语大学

湖南大学

中国传媒大学

北京工业大学

华东理工大学

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc