Ngành Kỹ thuật Truyền thông

通信工程

Mã nghề nghiệp: 080703-Số năm học: bốn năm-Bằng cấp được cấp: Cử nhân Kỹ thuật

Ấn tượng đầu


  • điện thoại di động

  • Mạng internet

  • 4G

  • Wifi

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Kỹ thuật truyền thông chủ yếu nghiên cứu các lý thuyết cơ bản, nguyên tắc cấu tạo và phương pháp thiết kế của công nghệ truyền thông, hệ thống truyền thông và mạng truyền thông, để thực hiện thiết kế, phát triển, vận hành và ứng dụng các hệ thống và mạng truyền thông hiện đại. Ví dụ: sự phát triển của truyền thông di động từ 2G / 3G lên 4G, thiết kế hệ thống của các mạng truyền thông như mạng điện thoại và mạng điện báo, và phát triển và duy trì mạng cục bộ không dây (WiFi). Từ khóa: mạng điện thoại di động WiFi 4G

· Học gì

“Lập trình C / C ++”, “Nguyên tắc cơ bản về mạch tương tự”, “Trường điện từ và công nghệ sóng điện từ”, “Nguyên tắc truyền thông”, “Công nghệ trao đổi”, “Nguyên tắc và ứng dụng vi máy tính một chip”, “Nguyên tắc và ứng dụng mạng TCP / IP “,” Công nghệ TCP / IP và IPv6 “,” Công nghệ lập trình mạng JAVA “,” Công nghệ DSP “,” Ứng dụng công nghệ EDA “,” Công nghệ phát triển ứng dụng CPLD / FPGA “,” Công nghệ tương thích điện từ “,” Nguyên tắc cơ bản về xử lý tín hiệu kỹ thuật số ” , “Công nghệ mạng máy tính mạng” Một số trường cao đẳng, đại học được đào tạo theo các hướng chuyên môn sau: thông tin liên lạc hàng hải, Internet di động, quản lý mạng truyền thông, thông tin di động không dây, công nghệ thông tin di động, quy hoạch và thiết kế mạng viễn thông, quản lý vận hành hệ thống thông tin liên lạc, thông tin liên lạc và kiến ​​trúc sư phát thanh và truyền hình, thiết bị truyền thông Lắp đặt và bảo trì, công nghệ phát sóng đa phương tiện không dây.

· Làm gì

Các công ty truyền thông: truyền thông di động, truyền thông dữ liệu, công nghệ truyền thông, phát triển công nghệ, hệ thống truyền thông và phát triển mạng và vận hành, bảo trì thiết bị; các công ty CNTT: kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật phần cứng, giám đốc sản phẩm.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành này đào tạo nhân tài kỹ thuật và khoa học có lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức chuyên môn về truyền thông, làm chủ có hệ thống công nghệ truyền thông hiện đại và có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật, chế tạo thiết bị, vận hành mạng và quản lý công nghệ trong lĩnh vực thông tin và giao tiếp.

Yêu cầu đào tạo: Sinh viên chuyên ngành này cần học kiến ​​thức cơ bản về lý thuyết truyền thông và công nghệ truyền thông trên cơ sở toán học đại học, vật lý đại học, khoa học nhân văn và ngoại ngữ, đồng thời chấp nhận phát triển phần mềm và phần cứng trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông và thiết kế và ứng dụng hệ thống và mạng., Đào tạo cơ bản về nghiên cứu khoa học và thực hành kỹ thuật, với khả năng cơ bản tham gia vào công việc kỹ thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Có đạo đức nghề nghiệp kỹ sư, lòng yêu nước và tính chuyên nghiệp, trình độ nhân văn và ý thức trách nhiệm xã hội;

2. Có kiến ​​thức toán học và các kiến ​​thức khoa học tự nhiên liên quan khác cần thiết cho nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, v.v. trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông;

3. Nắm vững các lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật truyền thông;

4. Hệ thống thành thạo các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới thông tin liên lạc;

5. Có năng lực cơ bản về thiết kế, phát triển, vận hành và ứng dụng các hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới truyền thông;

6. Nắm vững các phương pháp cơ bản sử dụng công nghệ thông tin hiện đại để truy xuất tài liệu và truy vấn dữ liệu;

7. Hiểu rõ các chính sách và quy định liên quan của ngành thông tin truyền thông;

8. Am hiểu công nghệ tiên tiến và xu hướng phát triển trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

9. Có kỹ năng tổ chức và quản lý nhất định, kỹ năng diễn đạt mạnh mẽ và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, cũng như tinh thần đồng đội và tinh thần hợp tác tốt;

10. Có tầm nhìn quốc tế nhất định và khả năng sơ bộ để giao tiếp, cạnh tranh và hợp tác trong một môi trường đa văn hóa.

Các ngành chính: Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ Điện tử, Khoa học Máy tính và Công nghệ.

Các lĩnh vực kiến ​​thức cốt lõi: mạch điện tử, mạch logic kỹ thuật số, kiến ​​thức cơ bản về máy tính, tín hiệu và hệ thống, xử lý tín hiệu số, trường điện từ và công nghệ vi ba, nguyên lý truyền thông, cơ sở lý thuyết của mạng truyền thông, công nghệ truyền thông hiện đại, v.v.

Ví dụ về các khóa học chính:

Ví dụ 1: Cơ sở phân tích mạch (32 giờ tín chỉ), cơ sở mạch điện tử (48 giờ tín chỉ), mạch điện tử truyền thông (32 giờ tín chỉ), mạch kỹ thuật số và thiết kế logic (48 giờ tín chỉ), lập trình ngôn ngữ cấp cao C ++ (48 tín chỉ giờ), cấu trúc dữ liệu (48 giờ), bộ vi xử lý và công nghệ giao diện (64 giờ), tín hiệu và hệ thống (64 giờ), phân tích tín hiệu ngẫu nhiên (32 giờ), xử lý tín hiệu kỹ thuật số (64 giờ), nguyên tắc giao tiếp (64 giờ), điện từ trường và sóng điện từ (48 giờ), cơ sở lý thuyết về mạng thông tin liên lạc (32 giờ), công nghệ thông tin liên lạc hiện đại (64 giờ).

Ví dụ 2: Kiến thức cơ bản về phân tích mạch (72 giờ), kiến ​​thức cơ bản về mạch điện tử (72 giờ), mạch điện tử tần số cao (64 giờ), mạch logic số (64 giờ), nền tảng công nghệ phần mềm máy tính (64 giờ), giao tiếp máy tính và mạng (32 giờ tín chỉ), nguyên lý máy tính vi mô và công nghệ giao diện (72 giờ tín chỉ), tín hiệu và hệ thống (72 giờ tín chỉ), xử lý tín hiệu kỹ thuật số (56 giờ tín chỉ), nguyên tắc truyền thông (72 giờ tín chỉ), trường điện từ và sóng điện từ (64 giờ tín chỉ), mạng truyền thông (32 giờ học), Giới thiệu về giao tiếp (32 giờ học), Truyền thông di động (32 giờ học), Truyền thông cáp quang (32 giờ học), Hệ thống thông tin liên lạc tích hợp thiết kế mạch (32 giờ học) .

Ví dụ 3: Phân tích mạch cơ bản (64 giờ), mạch điện tử tương tự (64 giờ), mạch điện tử truyền thông (48 giờ), mạch kỹ thuật số và thiết kế logic (64 giờ), lập trình ngôn ngữ cấp cao (56 giờ), hướng đối tượng lập trình Và C ++ (32 giờ tín chỉ), cấu trúc dữ liệu (40 giờ tín chỉ), bộ vi xử lý và công nghệ giao diện (64 giờ tín chỉ), tín hiệu và hệ thống (64 giờ tín chỉ), xử lý tín hiệu kỹ thuật số (56 giờ tín chỉ), nguyên tắc truyền thông (80 tín chỉ giờ), trường điện từ và lý thuyết truyền dẫn (64 giờ học), nền tảng mạng truyền thông (56 giờ học), nguyên lý truyền thông không dây (32 giờ học), truyền thông cáp quang và truyền dẫn kỹ thuật số (56 giờ học).

Các liên kết giảng dạy thực hành chính: đào tạo công nghệ kỹ thuật, thực hành công nghệ điện tử, thực hành nghề nghiệp, thiết kế giáo trình, thiết kế tốt nghiệp (khóa luận), v.v.

Thí nghiệm chuyên môn chính: thí nghiệm mạch điện tử, thí nghiệm cơ bản máy tính, thí nghiệm nguyên lý truyền thông, thí nghiệm công nghệ truyền thông hiện đại, thí nghiệm toàn diện nghề nghiệp.

Số năm học: bốn năm.

Bằng cấp được cấp: Cử nhân Kỹ thuật.

Gợi ý lựa chọn môn học:3 + 3 tỉnh: vật lý
3 + 1 + 2 tỉnh: đầu tiên là vật lý, sau đó là hóa học
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
  • 80% -85%
  • 2015 Nian
  • 85% -90%
  • 2016 Nian
  • 90% -95%
  • 2017 Nian
Tỷ lệ nam trên nữ

Nam

66,00 %
34,00 %

Nữ

Kiểm tra đầu vào sau đại học

Kỹ thuật điện tử và truyền thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Hệ thống thông tin và truyền thông, Xử lý tín hiệu và thông tin, Nhận dạng mẫu và Hệ thống thông minh

Cung cấp các khóa học

Một loạt các khóa học về lý thuyết và ứng dụng mạch, một loạt các khóa học về công nghệ máy tính, tín hiệu và hệ thống, lý thuyết trường điện từ, hệ thống kỹ thuật số và thiết kế logic, xử lý tín hiệu số, nguyên lý truyền thông, v.v.

Người nổi tiếng xã hội

Liu Ruiye, Lu Qiang, Fan Mingwu, v.v.

Top các trường

北京邮电大学

华东师范大学

中国传媒大学

北京科技大学

中国传媒大学

吉林大学

湖南大学

北京工业大学

合肥工业大学

南京邮电大学

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *