Ngành kỹ thuật phần mềm

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Ngành kỹ thuật phần mềm là việc áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật để thiết kế, phát triển và triển khai phần mềm. Kỹ thuật phần mềm là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ công nghệ máy tính. Nếu không có phần mềm để chạy phần cứng máy tính, phần cứng đó chỉ đơn giản là một khối nhựa, silicon và kim loại – có lẽ hữu ích như một cái chặn giấy đắt đỏ.

Bởi vì kỹ thuật phần mềm được ví như một lĩnh vực độc đáo, mang tính khoa học và kỹ thuật, nên cần phải có đào tạo đặc biệt và bằng cấp chính thức. Bằng cách lấy bằng kỹ sư phần mềm, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào như tạo trò chơi điện tử, phát triển ứng dụng internet, chạy mạng máy tính hoặc thực hiện các biện pháp bảo mật máy tính cho một tổ chức.

Nó liên quan đến ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, công cụ phát triển phần mềm, nền tảng hệ thống, tiêu chuẩn, mẫu thiết kế, v.v.

Trong xã hội hiện đại, phần mềm được sử dụng theo nhiều cách. Phần mềm điển hình là email, hệ thống nhúng, giao diện người máy, bộ văn phòng, hệ điều hành, trình biên dịch, cơ sở dữ liệu, trò chơi và hơn thế nữa. Đồng thời, hầu hết tất cả các ngành đều có ứng dụng của phần mềm máy tính, chẳng hạn như công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, hàng không, các cơ quan ban ngành của chính phủ. Các ứng dụng này thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như hiệu quả và hiệu suất công việc.

Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm

Nếu bạn là một người quan tâm đến phát triển máy tính và phần mềm và mong muốn làm việc trong ngành có liên quan trong tương lai, bạn sẽ rất lo lắng về sự khác biệt trong khoa học máy tính hoặc kỹ thuật phần mềm. Không nghi ngờ gì khi biết trước sự khác biệt giữa hai lĩnh vực này sẽ tốt cho sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Bằng cấp được công nhận trong hai lĩnh vực này có thể giúp sinh viên chuẩn bị cho nhiều vai trò khác nhau liên quan đến phần mềm.

1533114828762236.jpeg

Giống nhau

Cơ sở lý thuyết của khoa học máy tính là vật lý, toán học, vi điện tử; cơ sở lý thuyết của kỹ thuật phần mềm là toán học, khoa học máy tính. Nghiên cứu và thực hành kỹ thuật phần mềm liên quan đến việc quản lý toàn diện nhân lực, công nghệ, vốn và tiến độ, và là quá trình thực hiện tối ưu hóa các hoạt động sản xuất; kỹ thuật phần mềm phải phân chia ranh giới của hệ thống và đưa ra các giải pháp hệ thống. Do đó, các ngành liên quan trong kỹ thuật phần mềm bao gồm khoa học máy tính, toán học, kỹ thuật máy tính, quản lý, kỹ thuật hệ thống và kỹ thuật con người.

Các lĩnh vực khác nhau

Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Khoa học máy tính là một kiến ​​thức toàn diện về máy tính, bao gồm các nguyên tắc máy tính, phần cứng, phần mềm và các xu hướng. Trong khi kỹ thuật phần mềm chủ yếu là phát triển phần mềm máy tính và chuẩn bị các chương trình.

Các lựa chọn nghề nghiệp khác nhau

Khoa học máy tính là một kiến ​​thức chuyên ngành của khoa học máy tính. Sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính có trình độ khoa học tốt và có thể nắm vững một cách hệ thống các lý thuyết và công nghệ liên quan đến khoa học máy tính và công nghệ, bao gồm lý thuyết cơ bản, kiến ​​thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về phần cứng máy tính, phần mềm và ứng dụng máy tính. Sinh viên ngành khoa học máy tính có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng máy tính trong các phòng nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan, bộ phận công nghệ và hành chính.

Dựa trên khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm nhấn mạnh đến kỹ thuật phát triển phần mềm. Sinh viên kỹ thuật phần mềm thành thạo trong phân tích yêu cầu phần mềm, thiết kế phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm trên cơ sở học kiến ​​thức và kỹ năng khoa học máy tính. Trọng tâm là phát triển kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, đồng thời phát triển các chuyên gia cao cấp có thể tham gia vào phát triển phần mềm, kiểm tra, bảo trì và quản lý dự án phần mềm

Các khóa học khác nhau

Các môn học chính của khoa học và công nghệ máy tính là: nền tảng ứng dụng máy tính, toán cao cấp, đại số tuyến tính, cấu trúc dữ liệu (C ++), toán rời rạc, lập trình hợp ngữ, công nghệ giao diện máy tính, nguyên lý hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, lập trình hướng đối tượng, máy tính mạng, tiếng Anh chuyên nghiệp, kỹ thuật phần mềm, công nghệ bảo mật máy tính, xử lý hình ảnh máy tính, môi trường và công cụ phát triển phần mềm.

Các khóa học chính của việc học kỹ thuật phần mềm bao gồm đại học ngoại ngữ, toán cao cấp, vật lý đại học, thí nghiệm vật lý, đại số tuyến tính, lý thuyết xác suất và thống kê toán học, ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, toán học rời rạc, hệ điều hành, công nghệ biên dịch, giới thiệu kỹ thuật phần mềm, thống nhất sự thi công. Ngôn ngữ mô hình, toán học rời rạc kiến ​​trúc phần mềm, cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán, lập trình hướng đối tượng, hệ điều hành hiện đại, nguyên tắc cơ sở dữ liệu và công nghệ thực hiện, nguyên tắc biên dịch, kỹ thuật phần mềm, quản lý dự án phần mềm, bảo mật máy tính, v.v.

Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm có một số điểm tương đồng, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Có sự khác biệt giữa hai chuyên ngành về chương trình học và sự lựa chọn nghề nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên có bằng Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp trên thế giới.

3 NGHỀ NGHIỆP HÀNG ĐẦU

 • NHÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
 • KỸ SƯ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 • KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

CÁC KHÓA HỌC MẪU 

 • Toán học rời rạc
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Phân tích thuật toán
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Hệ điều hành hiện đại
 • Nguyên lý cơ sở dữ liệu và công nghệ thực hiện
 • Nguyên tắc biên dịch
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Quản lý dự án phần mềm
 • Bảo mật máy tính

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *