Giới thiệu chuyên môn

·Là gì?

Kinh tế học chủ yếu nghiên cứu kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, đầu tư, khoa học tính toán, v.v. và tiến hành phân tích kinh tế, dự báo, lập kế hoạch, quản lý và các dịch vụ tài chính khác nhau trong các tổ chức tài chính như ngân hàng, chứng khoán và quỹ tín thác. Ví dụ: phân tích triển vọng đầu tư của trái phiếu và quỹ, đánh giá rủi ro của cổ phiếu và các khoản đầu tư, thế chấp ô tô và nhà ở, và thanh lý tài sản trong trường hợp công ty phá sản, v.v. Từ khóa: Quỹ, Trái phiếu, Cho vay cổ phiếu

· Học gì?

Thuế, Kinh tế thương mại, Kinh tế lượng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế chính trị, Kinh tế lượng tài chính, Kinh tế quốc tế, Mô phỏng đàm phán thương mại quốc tế, Kế toán tài chính ”và“ Khoa học tính toán ”Một số trường cao đẳng, đại học được đào tạo theo các hướng chuyên môn sau: tín dụng, kinh tế đô thị, máy tính kế toán, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế, kinh tế hàng không, kinh tế đo lường, tài chính kế toán, quản lý kinh tế năng lượng, kế toán tài chính doanh nghiệp, tài chính dịch vụ và quản lý tài chính.

· Làm gì?

Các tổ chức tài chính: phân tích chứng khoán, đầu tư và quản lý tài sản, đánh giá rủi ro, cho vay thế chấp, dịch vụ yêu cầu bồi thường, dịch vụ ủy thác, thanh lý tài sản.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo: Chuyên ngành đi đầu thời đại, có tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội cao, được hướng dẫn bởi chủ nghĩa Mác, có nền tảng kinh tế, có nền tảng kinh tế vững vàng, có niềm tin vững vàng, Có đạo đức tốt, giàu kiến ​​thức. Có khả năng gắn lý thuyết với thực tiễn và hiểu rõ điều kiện quốc gia của Trung Quốc, Với tầm nhìn quốc tế, ý thức đổi mới mạnh mẽ và khả năng thực hành, các chuyên gia chất lượng cao và tài năng sáng tạo hàng đầu có thể tham gia giảng dạy và nghiên cứu kinh tế và quản lý kinh tế trong các trường cao đẳng và đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan.

Yêu cầu đào tạo: Sinh viên theo học chuyên ngành này chủ yếu học các lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về kinh tế học, được đào tạo cơ bản về các lý thuyết cơ bản của kinh tế học, phương pháp nghiên cứu khoa học và năng lực thực hành xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp cần có được những kiến ​​thức và khả năng sau:

1. Nắm vững những lý thuyết và kiến ​​thức cơ bản của kinh tế học Mácxít và những lý thuyết và phương pháp cơ bản của kinh tế học hiện đại;

2. Khả năng phân tích và nghiên cứu các vấn đề kinh tế thực tế bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích như thống kê và kinh tế lượng;

3. Có kỹ năng học tập vững vàng, kỹ năng viết, kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và giữa các nền văn hóa, và các kỹ năng cơ bản về ứng dụng máy tính và công nghệ thông tin;

4. Quen thuộc với điều kiện đất nước, nắm rõ các chủ trương, chính sách, quy định cơ bản của công cuộc xây dựng kinh tế và đổi mới kinh tế của đất nước;

5. Hiểu được biên giới lý thuyết của kinh tế học và những vấn đề chính cần giải quyết trong cải cách và phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc;

6. Có khả năng bước đầu nghiên cứu lý luận kinh tế và khả năng làm việc thực tế, có năng lực tư duy phản biện nhất định.

Các ngành chính: kinh tế lý thuyết, kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh.

Các môn học chính: kinh tế chính trị (lý luận chung, kinh tế tư bản, kinh tế xã hội chủ nghĩa), kinh tế học phương tây (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô), kinh tế lượng, thống kê, tài chính, tài chính tiền tệ, kế toán, lịch sử kinh tế (lịch sử kinh tế Trung Quốc, lịch sử kinh tế đối ngoại), lịch sử tư tưởng kinh tế , nền kinh tế Trung Quốc đương đại.

Liên kết giảng dạy thực hành chính: các khóa học thực nghiệm (bao gồm ứng dụng phần mềm phân tích thống kê cơ bản, mô phỏng thực tế, v.v.), thực hành xã hội (bao gồm điều tra xã hội, thực tập, v.v.), nghiên cứu khoa học và viết luận án (bao gồm khóa luận tốt nghiệp, bài báo năm học, khoa học thực hành nghiên cứu, v.v.).

Số năm học: bốn năm.

Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế.

Các trường có ngành kinh tế

Đại học Sư phạm Bắc Kinh Kinh tế học
Trường Đại học Kinh tế Tài chính Miền Trung Kinh tế học
Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải Kinh tế học
Đại học Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Kinh tế học
Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam Bộ Kinh tế học
Đại học Nottingham Ninh Ba Kinh tế học
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) Kinh tế học
Đại học Công nghệ Vũ Hán Kinh tế học
Đại học Kinh tế Thủ đô Kinh tế học
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh Kinh tế học

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *