Ngành Kinh tế kỹ thuật số

数字经济

Mã nghề nghiệp: 020109T- Số năm học: bốn năm- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

Ấn tượng đầu


  • phân tích

  • Dữ liệu lớn

  • Số hóa

  • kinh tế

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Kinh tế số chủ yếu nghiên cứu các quy luật vận hành của nền kinh tế số, đo lường quy mô của nền kinh tế số, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hóa số và số hóa công nghiệp, đồng thời hiện thực hóa sự tích hợp sâu rộng của công nghệ số với các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Ví dụ: xác định kỹ thuật số tỷ lệ hết hàng trên kệ, tiến hành phân tích hoạt động, lập kế hoạch và thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp và tổ chức. Từ khóa: Phân tích kinh tế dữ liệu lớn kỹ thuật số

· Học gì

“Kinh tế lượng”, “Thống kê”, “Nguyên tắc và ứng dụng Blockchain”, “Nguyên tắc và ứng dụng cơ sở dữ liệu”, “Giới thiệu về kinh tế kỹ thuật số”, “Kinh tế vĩ mô”, “Kinh tế vi mô”, “Internet + Quản lý hoạt động” “,” Phân tích dữ liệu lớn Python “, “Ban quản lý”

· Làm gì

Các doanh nghiệp kinh tế: quy hoạch và xây dựng số công nghiệp, phân tích dữ liệu, quản lý số; các đơn vị kinh doanh: phân tích và khai thác dữ liệu, xây dựng chuyển đổi số.

Chi tiết

Định nghĩa chuyên nghiệp

Kinh tế số chủ yếu nghiên cứu các quy luật vận hành của nền kinh tế số, đo lường quy mô của nền kinh tế số, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hóa số và số hóa công nghiệp, đồng thời hiện thực hóa sự tích hợp sâu rộng của công nghệ số với các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Ví dụ: xác định kỹ thuật số tỷ lệ hết hàng trên kệ, tiến hành phân tích hoạt động, lập kế hoạch và thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp và tổ chức.

cấu trúc chương trình học

“Kinh tế lượng”, “Thống kê”, “Nguyên tắc và ứng dụng Blockchain”, “Nguyên tắc và ứng dụng cơ sở dữ liệu”, “Giới thiệu về kinh tế kỹ thuật số”, “Kinh tế vĩ mô”, “Kinh tế vi mô”, “Internet + Quản lý hoạt động” “,” Phân tích dữ liệu lớn Python “, “Ban quản lý”.

Phương hướng việc làm

Các doanh nghiệp kinh tế: quy hoạch và xây dựng số công nghiệp, phân tích dữ liệu, quản lý số; các đơn vị kinh doanh: phân tích và khai thác dữ liệu, xây dựng chuyển đổi số.

Gợi ý lựa chọn môn học:3 + 3 tỉnh: vật lý
Tỷ lệ việc làm (trong ba năm qua)
Không có dữ liệu
Tỷ lệ nam trên nữ
Không có dữ liệu
Tỷ lệ nghệ thuật tự do
Không có dữ liệu
Cung cấp các khóa học

Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, thống kê kinh doanh và kinh tế, kinh tế lượng, tài chính dữ liệu lớn, kinh tế mạng, thương mại điện tử, khai thác dữ liệu, quản lý phương tiện kỹ thuật số, tổ chức dữ liệu, v.v.

Người nổi tiếng xã hội

Yuan Wei, John Grant, Adolf Kettler, v.v.

Top các trường

安徽财经大学
桂林电子科技大学
河北金融学院
重庆移通学院
广州南方学院
重庆财经学院
重庆对外经贸学院

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *