Học bổng Viện Khổng Tử

 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về nhân tài giáo dục tiếng Trung, thúc đẩy sự phát triển của giáo dục tiếng Trung trên toàn thế giới và giúp tăng trưởng tài năng giáo dục tiếng Trung quốc tế, Trung tâm Hợp tác trao đổi ngoại ngữ Trung-ngoại của Bộ Giáo dục (sau đây gọi tắt gọi tắt là Trung tâm) đã thành lập tổ chức học bổng giáo viên Hán ngữ quốc tế (sau đây gọi tắt là Trung tâm), gọi tắt là học bổng), tập trung vào việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Hoa ở nước ngoài có trình độ. Viện Khổng Tử, các Phòng học Khổng Tử được thành lập độc lập, một số điểm thi tiếng Trung, các cơ sở giáo dục nước ngoài có liên quan, giáo viên tiếng Trung chuyên ngành trong các trường đại học / khoa tiếng Trung, các tổ chức ngành giảng dạy tiếng Trung ở nước ngoài có liên quan, các đại sứ quán (lãnh sự quán) Trung Quốc ở nước ngoài, v.v. (sau đây gọi là các cơ sở được đề xuất ) Sinh viên xuất sắc và giáo viên tiếng Trung tại chức có thể được giới thiệu đến các trường đại học Trung Quốc (sau đây gọi là trường sở) để học tập và nghiên cứu về giáo dục quốc tế của Trung Quốc và các chuyên ngành liên quan.

Đại học Khoa học Thông tin Công nghệ Nam Kinh, là một trong những trường đại học chủ nhà, luôn chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đăng ký học bổng này để theo học tại trường .

Đi tượng tài tr

1 . Công dân không phải Trung Quốc.

2 . Sức khỏe thể chất và tinh thần, tư cách và học tập tốt.

3 . Tham vọng tham gia vào giáo dục, giảng dạy Trung Quốc và các công việc liên quan đến quảng bá quốc tế của Trung Quốc.

4 . Tuổi từ 16-35 tuổi . Các giáo viên tiếng Trung tại chức được nới lỏng đến 45 tuổi, và những người nộp đơn xin học bổng đại học thường dưới 25 tuổi.

Ni dung tài tr hc bng

Học bổng dành cho giáo viên tiếng Trung quốc tế bao gồm học phí, chi phí ăn ở, sinh hoạt (trừ sinh viên học 4 tuần) và bảo hiểm y tế toàn diện. Mức sinh hoạt phí của sinh viên đại học, sinh viên nghiên cứu một năm và một học kỳ là 2500 RMB / tháng; trình độ thạc sĩ về Giáo dục Quốc tế Trung Quốc là 3000 RMB / tháng.

Các loi hc bng và yêu cu ng tuyn

  1. Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Trung Quốc

Tuyển sinh năm 2023 , giai đoạn tài trợ là 2 năm. Có bằng cử nhân. Yêu cầu phải đạt điểm tối thiểu 210 trong bài kiểm tra HSK (Cấp độ 5) và điểm 60 trong bài kiểm tra HSKK (Trung cấp) . Ưu tiên những người cung cấp thỏa thuận làm việc hoặc các chứng chỉ liên quan cho cơ sở giảng dạy để được giảng dạy sau khi tốt nghiệp.

  1. Cử nhân Giáo dục Quốc tế Trung Quốc

Tuyển sinh năm 2023 , giai đoạn tài trợ là 4 năm. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm tối thiểu là 210 đối với HSK (Cấp độ 4) và 60 đối với HSKK (Trung cấp) trong bài kiểm tra tiếng Trung .

  1. Thực tập sinh một năm

Tuyển sinh năm 2023 , giai đoạn tài trợ là 11 tháng. Sinh viên quốc tế ở Trung Quốc không được nhận.

1 Giáo dục Quốc tế Trung Quốc

Đạt 270 điểm trong kỳ thi HSK (Cấp độ 3) và một điểm thi HSKK .

2 ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc, triết học Trung Quốc

Có 180 điểm HSK (Cấp 4) và 60 HSKK (Trung cấp) trong bài kiểm tra Tiếng Trung .

3 Đào tạo tiếng Trung

Với số điểm 210 trong kỳ thi HSK (Cấp độ 3) , những người cung cấp điểm  HSKK sẽ được ưu tiên.

4 . Thực tập sinh một học kỳ

Giáo dục quốc tế Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Triết học Trung Quốc

Tháng 3 năm 2023 nhập học, tài trợ trong thời gian 5 tháng. Những người có thị thực X1 hoặc X2 trong hộ chiếu của họ không được chấp nhận . Có 180 điểm trong kỳ thi HSK (Cấp độ 3) và một điểm kiểm tra HSKK .

Thc tp sinh bn tun

Tuyển sinh vào tháng 7 hoặc tháng 12 năm 2021 , thời gian tài trợ là 4 tuần. Những người có thị thực X1 hoặc X2 trong hộ chiếu của họ không được chấp nhận .

1 ngôn ngữ Trung Quốc + kinh nghiệm gia đình Trung Quốc

Có điểm HSK . Cơ sở giới thiệu tổ chức nhóm đăng ký, liên hệ trước với cơ sở tiếp nhận hồ sơ để xác định kế hoạch học tập tại Trung Quốc, trình trung tâm phê duyệt trước, mỗi nhóm 10-15 người.

2 Học viên đặc biệt trong bốn tuần của Viện Khổng Tử

Có điểm HSK . Việc đăng ký do Viện Khổng Tử tổ chức, mỗi nhóm có 10-15 người.

Vt liu ng dng

1 . Bản scan trang ảnh hộ chiếu.

2 . Bản scan bảng điểm HSK và HSKK (có giá trị trong vòng hai năm).

3 . Thư giới thiệu của người phụ trách tổ chức giới thiệu.

4 . Cung cấp chứng chỉ bằng cấp cao nhất (chứng chỉ tốt nghiệp dự kiến) và bảng điểm của trường.

5 . Thạc sĩ Sư phạm Ngôn ngữ Trung Quốc phải cung cấp hai thư giới thiệu từ các cố vấn có chức danh phó giáo sư trở lên.

6 . Giáo viên tiếng Trung phục vụ phải đính kèm chứng chỉ đang làm việc và thư giới thiệu do cơ sở giáo dục nơi họ làm việc cấp.

7 . Ứng viên dưới 18 tuổi phải nộp chứng chỉ ủy thác có chữ ký của người giám hộ tại Trung Quốc.

8. Bản  sao “Phiếu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài”. Người nộp đơn cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của “Mẫu đơn khám sức khỏe dành cho người nước ngoài” để kiểm tra. “Phiếu khám sức khỏe người nước ngoài” thiếu các mục, không có ảnh người đóng hoặc không đóng dấu giáp lai, không có chữ ký và đóng dấu của bác sĩ và bệnh viện là không hợp lệ. Kết quả kiểm tra có giá trị trong vòng 6 tháng.

9 . Ứng viên cũng phải cung cấp các tài liệu chứng nhận khác theo yêu cầu của Đại học Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh.

Quy trình x

2021 Năm 3 tháng 1 ngày, ứng viên có thể đăng ký trang web đăng ký Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế ( http://cis.chinese.cn ) Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế đăng ký học bổng.

Đăng nhập vào trang web học bổng để hỏi về các tổ chức giới thiệu và tổ chức tiếp nhận; gửi tài liệu đăng ký trực tuyến, chú ý đến quy trình đăng ký, xem xét ý kiến ​​và kết quả xét học bổng; người nhận học bổng và cơ sở tiếp nhận phải xác nhận các thủ tục du học Trung Quốc và in ra Giấy chứng nhận trao bằng trực tuyến; nhấn tổ chức nhận Nhập sổ theo đúng thời gian quy định trong giấy báo nhập học của trường.

Thi hn np đơn :

Hạn chót nhận hồ sơ là 15/5/2023

Trung tâm ủy thác cho một nhóm chuyên gia đánh giá tập trung: theo điểm thi  HSK , HSKK và trình độ, có tính đến các yếu tố như quốc gia, công tác xét học bổng sẽ hoàn thành trước khi nhập học khoảng  3 tháng và công bố kết quả đánh giá. .

Không đăng ký đúng hạn, khám sức khỏe không đủ tiêu chuẩn để nhập học, bỏ học giữa chừng, đình chỉ học bổng và hủy bỏ các tư cách nhận học bổng.

V yêu cầu khi đỗ học bổng

Những người đã giành được “Chứng chỉ Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế” năm 2023 trong các cuộc thi Nhịp cầu Tiếng Trung khác nhau , hãy đăng nhập vào trang web Học bổng Giáo viên Tiếng Trung Quốc tế và gửi tài liệu đăng ký đến cơ sở nhận học bổng mục tiêu cùng với chứng chỉ học bổng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ: chinesebridge@chinese.org

Xem thêm: Hướng dẫn xin thư giới thiệu 

Thông tin liên h

Thông tin liên hệ của Đại học Công nghệ Thông tin Nam Kinh:

Văn phòng Tuyển sinh, Trường Giáo dục Quốc tế, Đại học Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh

Địa chỉ: Số 219 , Đường Ningliu , Thành phố Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô , 210044

Điện thoại: 0086-25-58731383

Fax: 0086-25-58699856

Email: jeremy@nuist.edu.cn

Trang web: https://gjy.nuist.edu.cn/

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *