Học bổng tỉnh Hồ Bắc

Để thích ứng với sự phát triển của du học Trung Quốc và tăng hiệu quả sử dụng học bổng cho sinh viên quốc tế, tỉnh Hồ Bắc đã xây dựng quy chế quản lý học bổng tỉnh Hồ Bắc nhằm mục đích đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội và giao lưu văn hóa trong các trường đại học và trường Cao đẳng.

Tiêu chuẩn học bổng

Về nguyên tắc, học bổng được cung cấp để hỗ trợ học phí. Theo số lượng khác nhau, học bổng nên được chia thành năm loại: Học bổng bậc đại học là 10.000 mỗi năm; Học bổng sau đại học là 15.000 RMB mỗi năm; Học bổng Tiến sĩ là 20.000 RMB mỗi năm; Học bổng General Scholar là 5.000 RMB mỗi 6 tháng hoặc 10.000 mỗi năm; Học bổng Học giả Nâng cao (bao gồm các học giả thỉnh giảng, tương tự sau đây gọi là) là 10.000 mỗi 6 tháng hoặc 20.000 mỗi năm.

Tiêu chuẩn học bổng cho sinh viên nước ngoài nhập học theo yêu cầu của thỏa thuận đối ngoại mà tỉnh Hồ Bắc đã ký kết nên được thực hiện theo thỏa thuận bên ngoài.

Khi nào thì nộp đơn

Đơn xin học bổng phải được chấp nhận bởi tất cả các trường đại học và cao đẳng trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Sáu.

Đủ điều kiện

Ứng viên phải là công dân nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ và thân thiện với Trung Quốc.

Ứng viên phải có hành vi tốt, chăm chỉ, xếp loại xuất sắc và sức khỏe tốt.

Yêu cầu về trình độ học vấn và độ tuổi của ứng viên :

  • Ứng viên xin học bổng bậc đại học phải trong độ tuổi trung bình từ 25 tuổi trở lên và có bằng cấp Trung học phổ thông Trung Quốc trở lên.
  • Ứng viên được cấp học bổng sau đại học phải từ 30 tuổi trở lên và đã có bằng cử nhân.
  • Ứng viên nhận Học bổng Tiến sĩ phải trong độ tuổi trung bình 35 tuổi và đã tốt nghiệp thạc sĩ.
  • Tất cả các ứng viên đăng ký Học bổng Học giả Chung phải trong độ tuổi trung bình là 40 tuổi và các học giả ngôn ngữ Trung Quốc phải có Bằng Trung học trở lên, các học giả chuyên nghiệp phải có bằng cử nhân trở lên hoặc phải là sinh viên đại học từ lớp 2 trở lên.
  • Những người đăng ký Học bổng Học giả Nâng cao phải có bằng thạc sĩ trở lên và chức danh phó giáo sư trở lên, và phải có độ tuổi trung bình là 50 tuổi.

Yêu cầu về trình độ tiếng Trung của ứng viên phải được quyết định phù hợp với chuyên ngành sẽ học và ngôn ngữ giảng dạy.

Ứng viên không nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào từ chính phủ Trung Quốc hoặc các tổ chức khác.

 

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *