Học bổng chính phủ Phúc Kiến

Học bổng chính phủ Phúc Kiến đã thành lập Học bổng Chính phủ Phúc Kiến dành cho sinh viên quốc tế theo Hướng dẫn Cải cách và Phát triển Giáo dục Trung và Dài hạn ở tỉnh Phúc Kiến (2010-2020), nhằm nỗ lực thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và đạt được những tiến bộ trên quy mô, trình độ và khả năng phục vụ giáo dục học sinh quốc tế của tỉnh Phúc Kiến, đồng thời thu hút nhiều học sinh quốc tế xuất sắc về học tập tại Phúc Kiến.

Hạng mục hỗ trợ

Sinh viên có nhu cầu học tập và đang theo học tại tỉnh Phúc Kiến

Bảo hiểm học bổng

Học bổng được chia thành các loại sau và được cấp cho các tổ chức có liên quan chấp nhận sinh viên quốc tế:

A.  Chương trình học bổng đặc biệt của Thống đốc: 60.000 RMB / người / năm

B.  Liên lạc viên quốc tế của các thành phố đối tác cấp tỉnh theo học chương trình Phúc Kiến: 30000 RMB / người / năm

C.  Chương trình đào tạo thực tập sinh của Liên lạc quốc tế các thành phố đối tác cấp tỉnh

 • Sinh viên không chuyên ngữ: 30.000 RMB / người / năm, được cấp cho sinh viên trong một năm học
 • Thực tập sinh chương trình ngắn hạn: 5.000 RMB / người / tháng, cấp cho sinh viên trong thời gian học cá nhân

D. Chương trình tuyển dụng độc lập của các trường đại học Phúc Kiến:

 • Chương trình đại học hoặc sinh viên ngôn ngữ dài hạn:: học bổng được cấp cho sinh viên theo học chương trình cử nhân trong 3 năm học và sinh viên theo học chương trình cử nhân trong 4 năm 30.000 RMB / người / năm
 • Thạc sĩ hoặc sinh viên học đại cương: học bổng được cấp cho sinh viên trong 2 đến 3 năm học với tiêu chuẩn 40.000 NDT mỗi năm.
 • Học bổng tiến sĩ hoặc sinh viên học cao cấp: học bổng được cấp cho sinh viên trong 3 đến 4 năm học với tiêu chuẩn 50.000 RMB mỗi năm.

Khi nào thì nộp đơn

Ứng viên nên nộp đơn theo mẫu đơn hoặc nộp đơn trực tuyến từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.

Đủ điều kiện

Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc và có sức khỏe tốt.

Nền tảng giáo dục và giới hạn độ tuổi

 • Ứng viên cho Chương trình Học bổng Đặc biệt Thống đốc phải được các thành phố đối tác của Tỉnh của chúng tôi giới thiệu và dưới 50 tuổi.
 • Ứng viên đăng ký Liên lạc quốc tế của các thành phố đối tác cấp tỉnh theo học chương trình Phúc Kiến phải được các thành phố đối tác cấp Tỉnh của chúng tôi giới thiệu và dưới 50 tuổi.
 • Ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh của Liên lạc quốc tế của các thành phố đối tác cấp tỉnh và dưới 50 tuổi.

Ứng viên tham gia chương trình tuyển dụng độc lập của các trường đại học Phúc Kiến bao gồm:

 • Ứng viên cho chương trình đại học hoặc ngôn ngữ dài hạn phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và dưới 30 tuổi
 • Ứng viên cho các chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi
 • Ứng viên cho chương trình học giả tổng quát phải có bằng cử nhân hoặc đã hoàn thành ít nhất hai năm học đại học và dưới 50 tuổi
 • Ứng viên cho các chương trình cấp bằng tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi
 • Ứng viên đăng ký chương trình học giả cao cấp phải có bằng thạc sĩ trở lên hoặc có học hàm phó giáo sư trở lên và dưới 50 tuổi
 • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của các cơ sở giáo dục đại học
 • Ứng viên không nên đồng thời là người nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc

 

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc