Học bổng chính phủ khu tự trị Tân Cương dành cho các nước láng giềng

Học bổng Chính phủ Khu tự trị Tân Cương dành cho các nước láng giềng (sau đây gọi là Học bổng Chính phủ) là học bổng toàn phần.

Danh mục ứng viên và thời hạn nhận học bổng

Học bổng Chính phủ cung cấp hỗ trợ cho cả chương trình định hướng cấp bằng và chương trình định hướng không cấp bằng. Chương trình trước bao gồm chương trình đại học (4 hoặc 5 năm), chương trình thạc sĩ (3 năm) và chương trình tiến sĩ (3 năm). Chương trình sau bao gồm các chương trình ngôn ngữ Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc (1 học kỳ hoặc 1 năm học), chương trình học giả phổ thông (1 học kỳ hoặc 1 năm học), và chương trình học giả cao cấp (1 học kỳ hoặc 1 năm học).

Việc đào tạo tiếng Trung sẽ được sắp xếp trước khi học chính. Nếu chương trình học chính được thực hiện bằng tiếng Anh thì sẽ không đào tạo tiếng Trung. Thời lượng học bổng được quyết định trong quá trình tuyển sinh.

Bảo hiểm học bổng

Học bổng bao gồm phí đăng ký, học phí, phí ăn ở, bảo hiểm y tế giống như sinh viên Trung Quốc và trợ cấp sinh hoạt, thuộc ba loại sau:

  • Nghiên cứu sinh và học giả cao cấp: 1.500 RMB / người / tháng.
  • Học viên cao học và học giả phổ thông: 1.200 RMB / người / tháng.
  • Sinh viên đại học và sinh viên tiếng Trung: 1.000 RMB / người / tháng.

Khi nào thì nộp đơn

Các đơn đăng ký được chấp nhận từ tháng 3 đến tháng 8

Đủ điều kiện

  • Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc và có sức khỏe tốt.
  • Ứng viên cho các chương trình cấp bằng tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi.
  • Ứng viên đăng ký chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi.
  • Ứng viên cho chương trình đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông với học lực giỏi và dưới 25 tuổi.
  • Ứng viên cho chương trình học giả tổng quát phải có bằng cử nhân hoặc đã hoàn thành ít nhất hai năm học đại học và dưới 45 tuổi.
  • Ứng viên đăng ký học tiếng Trung phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và dưới 35 tuổi.
  • Người đăng ký chương trình học giả cao cấp phải có bằng thạc sĩ trở lên hoặc có học hàm phó giáo sư trở lên và dưới 50 tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *