Học bổng tỉnh Hàng Châu

Học bổng Chính phủ Hàng Châu tài trợ cho sinh viên đang theo học hoặc đăng ký học tại các cơ sở giáo dục đại học (HEI) ở Hàng Châu.

Xem thêm: đại học sư phạm Hàng Châu

Danh mục ứng viên và thời hạn nhận học bổng

Sinh viên quốc tế đăng ký theo học hoặc đang theo học tại các HEI ở Hàng Châu theo học bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ hoặc bằng đại học hai / ba năm, hoặc theo học đại học dài hạn.

Giá trị của học bổng

Học bổng được chia thành bốn loại: A, B, C và D.

 • Học bổng loại A: 30.000 RMB / người / năm: Học bổng loại A tài trợ cho các sinh viên quốc tế xuất sắc theo học bằng thạc sĩ trở lên tại Hàng Châu. Học bổng bao gồm phí đăng ký, học phí, phí tài liệu học tập cơ bản, phí ăn ở, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt.
 • Học bổng loại B: 20.000 RMB / người / năm: Học bổng loại B tài trợ cho sinh viên quốc tế xuất sắc theo học chương trình cử nhân tại Hàng Châu. Học bổng bao gồm phí đăng ký, học phí, phí tài liệu học tập cơ bản, phí ăn ở, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt.
 • Học bổng loại C: 12.000 RMB / người / năm: Học bổng loại C tài trợ cho các sinh viên quốc tế xuất sắc theo học đại học hai năm hoặc ba năm tại Hàng Châu. Học bổng bao gồm phí đăng ký, học phí, phí tài liệu học tập cơ bản, phí ăn ở, bảo hiểm và chi phí sinh hoạt.
 • Học bổng loại D: 6.000 RMB / người / năm. (3.000 RMB / người / học kỳ): Học bổng Loại D tài trợ cho các học giả phổ thông dài hạn xuất sắc đăng ký theo học hoặc đang theo học tại các HEI ở Hàng Châu.

Khi nào thì nộp đơn

Các ứng dụng được chấp nhận từ tháng Giêng đến tháng Năm.

Tiêu chí & Tính đủ điều kiện

1. Yêu cầu cơ bản:

 • Ứng viên cho chương trình cử nhân hoặc bằng đại học hai / ba năm phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ học vấn tương đương và dưới 30 tuổi.
 • Ứng viên cho chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân hoặc trình độ học vấn tương đương, nhận được thư giới thiệu từ 2 giáo sư / phó giáo sư và dưới 35 tuổi.
 • Ứng viên đăng ký chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ hoặc trình độ học vấn tương đương, nhận được thư giới thiệu của 2 giáo sư / phó giáo sư và dưới 40 tuổi.
 • Thời gian cấp học bổng cho các học giả dài hạn phải từ ba tháng trở lên.

2. Các yêu cầu khác:

 • Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc và có sức khỏe tốt.
 • Ứng viên phải tuân thủ luật pháp và quy định ở Trung Quốc, đồng thời tuân thủ các quy tắc và kỷ luật trong các HEI chủ nhà.
 • Ứng viên phải có kiến ​​thức tốt về tiếng Trung và cung cấp các bằng chứng như chứng chỉ HSK hoặc các chứng chỉ học tiếng Trung hoặc chứng chỉ kiểm tra tiếng Trung khác. Đối với những người đăng ký các khóa học dạy bằng tiếng Anh, tiêu chuẩn có thể bị hạ thấp.
 • Ứng viên đang học tại Hàng Châu phải có thành tích học tập tốt.
 • Ứng viên KHÔNG được trao các Học bổng Chính phủ Trung Quốc ở mọi cấp độ khác.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *