Học bổng hàng hải của Trung Quốc

Đại dương, bao phủ khoảng 71% bề mặt Trái đất, đóng vai trò chính trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu, thương mại và sinh kế. Sự phát triển bền vững của đại dương có tác động trực tiếp đến sự phát triển và thịnh vượng của tất cả các quốc gia ven biển hiện nay và trong tương lai. Và nó đã trở thành một xu hướng không thể thay đổi trên toàn thế giới rằng thông qua hợp tác và trao đổi quốc tế, chúng ta nên hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương và thúc đẩy phát triển đại dương bền vững để tăng cường thịnh vượng kinh tế khu vực và toàn cầu.

Theo đó, Cục Quản lý Đại dương Nhà nước (SOA) và Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng khởi xướng chương trình Học bổng Hàng hải của Trung Quốc với mục đích hỗ trợ tài chính cho các sinh viên xuất sắc từ các quốc gia ven biển hoặc các khu vực xung quanh Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và các nước đang phát triển Châu Phi sang Trung Quốc học thạc sĩ hoặc tiến sĩ về hải dương học hoặc các chuyên ngành liên quan khác, trau dồi các chuyên gia tiên tiến trong các lĩnh vực liên quan cho các nước đang phát triển, tăng cường hợp tác và trao đổi biển quốc tế, và thúc đẩy sự phát triển hài hòa của đại dương trong khu vực và trên thế giới.

Khoảng thời gian

  • Ứng viên cho bằng thạc sĩ: 2-3 năm học với Học bổng
  • Ứng viên cho bằng tiến sĩ: 3-4 năm học với Học bổng
  • Những người được trao học bổng chọn tiếng Trung làm ngôn ngữ giảng dạy và yêu cầu đào tạo tiếng Trung trước khi học chính thức sẽ được đào tạo một năm và được gia hạn tài trợ học bổng tương ứng trong một năm.

Bảo hiểm học bổng

  • Miễn lệ phí đăng ký, học phí, phí thí nghiệm, phí thực tập, phí tài liệu học tập cơ bản và chi phí ăn ở trong khuôn viên trường
  • Trợ cấp sinh hoạt: 1.700 RMB mỗi tháng cho sinh viên thạc sĩ và 2.000 RMB mỗi tháng cho sinh viên tiến sĩ
  • Trợ cấp thanh toán: 1.500 RMB
  • Dịch vụ y tế ngoại viện và Bảo hiểm Y tế Toàn diện cho Sinh viên Học bổng Chính phủ Trung Quốc

Khi nào thì nộp đơn

Hàng năm, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4, ứng viên có thể nộp đơn vào các trường đại học được chỉ định bởi chương trình Học bổng này.

Đủ điều kiện

  • Ứng viên đăng ký theo học chương trình thạc sĩ bắt buộc phải có bằng cử nhân và thường dưới 40 tuổi.
  • Người nộp đơn cho các nghiên cứu trình độ tiến sĩ được yêu cầu phải có bằng thạc sĩ và thường dưới 45 tuổi.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc