Các  Đại học Sư phạm Quảng Tây (CSC)  Học bổng 2021 là mở áp dụng ngay bây giờ. Đại học Sư phạm Quảng Tây là một trường đại học nghiên cứu cấp tỉnh nằm ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc với thế mạnh lịch sử về giáo dục giáo viên, nghệ thuật cơ bản và khoa học, và các chương trình trao đổi quốc tế.

Có ba học bổng chính tại Đại học Sư phạm Quảng Tây /

1. Học bổng chính phủ Trung Quốc Đại học Sư phạm Guangxi

Năm 2006, Đại học Sư phạm Quảng Tây đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc phê duyệt là một trong những trường đại học tiếp nhận sinh viên quốc tế theo chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc. Ứng viên nên đăng ký học bổng cho GXNU trực tuyến . Vui lòng đăng ký trực tuyến tại: http://laihua.csc.edu.cn/, nộp đơn đăng ký của bạn, sau đó tải xuống và in đơn đăng ký thành hai bản. Đơn đăng ký có thể được viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Mã cơ quan Đại học Sư phạm Quảng Tây là 10602 .

2. Học bổng Viện Khổng Tử của Đại học Sư phạm Guangxi

“Học bổng Viện Khổng Tử” của Đại học Sư phạm Quảng Tây là một phần của “Chương trình Học bổng Viện Khổng Tử” do Trụ sở Viện Khổng Tử thành lập, mục tiêu là khuyến khích sinh viên quốc tế và giáo viên Trung Quốc trên khắp thế giới nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc tại Trung Quốc.

Để biết thông tin chi tiết về học bổng và quy trình đăng ký, vui lòng truy cập trang web Hanban quốc gia (http://www.hanban.org/jxj.htm) và Học bổng Viện Khổng Tử (http://cis.chinese.cn/).

3. Học bổng chính phủ Tây Tây dành cho sinh viên nước ngoài của ASEAN

Đại học Sư phạm Quảng Tây là trường đại học trọng điểm của tỉnh Quảng Tây. Hàng năm chúng tôi cung cấp một số học bổng.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *