Học bổng Đại học Sư phạm Giang Tây dành cho sinh viên quốc tế năm 2021

Đại học Sư phạm Giang Tây cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Học bổng dành cho những ứng viên tự túc có ý định học tại trường Đại học trong hơn một năm. Tổng tiền học bổng là 15.000 NDT một năm.

Trường Trường Đại học Sư phạm Giang Tây được liệt kê trong Dự án Xây dựng Năng lực Cơ bản của Đại học Trung Tây. Đại Học Sư Phạm Giang Tây cung cấp văn bằng, Lịch sử, Triết học, Kinh tế, Khoa học Quản lý, Luật, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Giáo dục và Nghệ thuật.Trường Trường Đại học Sư phạm Giang Tây đại học có ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Giang Tây.

Trường được thành lập năm 1940 với tên là Đại học Trung Chính, sau đó đến  1983 thì đổi thành Đại Học Sư Phạm Giang Tây. Trường được liệt kê trong Dự án Xây dựng Năng lực Cơ bản của Đại học Trung Tây.Đại Học Sư Phạm Giang Tây cung cấp văn bằng, Lịch sử, Triết học, Kinh tế, Khoa học Quản lý, Luật, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Giáo dục và Nghệ thuật.

Trường đại học có ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Giang Tây.

Các học bổng của trường

Học bổng Tỉnh:

  • Học bổng tỉnh Giang Tây  (hệ thạc sĩ, hệ đại học, hệ 1 năm tiếng, hệ tiến sĩ)

Học bổng Khổng Tử:

  • Học bổng Khổng tử loại A   (hệ thạc sĩ, hệ đại học, hệ 1 năm tiếng, hệ 1 học kỳ)

Học bổng Chính phủ Trung Quốc:

  • Học bổng CSC – Học bổng Song phương  (hệ tiến sĩ, hệ thạc sĩ, hệ đại học)

Học bổng Trường:

  • Học bổng trường Đại học sư phạm Giang Tây  (hệ đại học, hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *