Học bổng Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh

Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa mọi người trên thế giới, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thiết lập một loạt các chương trình học bổng để hỗ trợ tài chính cho sinh viên và học giả nước ngoài trong các trường đại học và cao đẳng. Điều này cũng góp phần vào việc trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc với các nước trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ, văn hóa và thương mại.

Bộ giao cho Hội đồng Học bổng Trung Quốc quản lý việc tuyển dụng và thực hiện hoạt động thường xuyên của các Chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc. Là một tổ chức chấp nhận các Chương trình Học bổng, Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh cung cấp cho gần một trăm sinh viên quốc tế, bao gồm Giải thưởng Quốc gia và Dự án Giáo dục Đại học.

Danh mục ứng viên và thời hạn nhận học bổng

 • Học bổng toàn phần bao gồm:
 1. Miễn phí ghi danh, học phí, phí phòng thí nghiệm, phí thực tập, phí tài liệu học tập cơ bản, phí ăn ở ký túc xá trong khuôn viên trường;
 2. Phí dịch vụ y tế ngoại trú, Chương trình Bảo hiểm và Bảo vệ Y tế Toàn diện cho Sinh viên Quốc tế tại Trung Quốc;
 3. Trợ cấp sinh hoạt và trợ cấp định cư một lần sau khi đăng ký:

Tỷ lệ trợ cấp sinh hoạt

 Bằng 2500 CNY

Bằng thạc sĩ 3000 CNY nhân dân tệ

Bằng tiến sĩ 3500 CNY nhân dân tệ

Lưu ý : Không dành cho sinh viên quốc tế đã học tập và làm việc tại Trung Quốc

 Giải thưởng quốc gia

Làm thế nào để nộp:

Sinh viên có thể nộp đơn cho cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc hoặc các cơ quan có thẩm quyền tương ứng tại nước sở tại

Thời gian áp dụng : Từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm

Ứng viên hợp lệ : Vui lòng tham khảo bộ phận ứng tuyển (Để biết yêu cầu chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo cụ thể)

Loại và Thời hạn : Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của bộ phận ứng dụng

Giá trị của học bổng : Học bổng toàn phần hoặc bán phần

Tài liệu Ứng tuyển : Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của bộ phận ứng dụng (Để biết chi tiết

yêu cầu vui lòng tham khảo thông báo cụ thể)

Đánh giá học bổng hàng năm: Bắt buộc

 • Dự án giáo dục đại học

Cách đăng ký : Văn phòng Công tác Sinh viên Quốc tế, Phòng 102, Tòa nhà Giảng dạy số 2, Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh

Thời gian nộp hồ sơ : Học kỳ mùa xuân (Từ tháng 3 đến tháng 4)

Ứng viên đủ điều kiện : Sinh viên không học ở Trung Quốc nhưng được BISU nhận vào học sau đại học (Để biết yêu cầu chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo cụ thể)

Loại và Thời hạn : Đối với sinh viên mới tốt nghiệp, thời hạn học bổng phù hợp với thời gian nghiên cứu do trường đại học xác định

Giá trị của học bổng : Học bổng toàn phần

Tài liệu Ứng tuyển : Nộp Đơn đăng ký Học bổng Chính phủ Trung Quốc và các tài liệu giới thiệu khác (Để biết các yêu cầu chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo cụ thể)

Đánh giá học bổng hàng năm : Bắt buộc

Lưu ý : Về nguyên tắc không có phần mở rộng

Đánh giá hàng năm

Theo Chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc, sinh viên nước ngoài đủ tiêu chuẩn trong cuộc xét duyệt hàng năm sẽ tiếp tục được hưởng học bổng cho năm học tiếp theo. Biện pháp này đánh giá toàn diện thành tích của học sinh nhận học bổng, bao gồm thành tích học tập, thái độ học tập, tham gia lớp học, hành vi, phần thưởng và hình phạt.

 • Thời gian đánh giá  Đánh giá hàng năm bắt đầu vào giữa tháng 4
 • Tài liệu Đánh giá Hàng năm : Học sinh phải điền chính xác Biểu mẫu cho Đánh giá Hàng năm

của Học bổng Chính phủ Trung Quốc , và nộp nó cùng với Biểu mẫu đánh giá hàng năm cho các Khoa và bảng điểm học tập cùng với Văn phòng Công tác Sinh viên Quốc tế của BISU

 • Tiêu chí cho Đánh giá Hàng năm:

Trạng thái Học bổng sẽ bị chấm dứt trong một năm trong bất kỳ trường hợp nào sau đây. Các sinh viên bị đình chỉ học bổng có thể đăng ký tiếp tục theo học với tư cách tự túc tại trường đại học. Trước khi kết thúc thời gian tạm ngưng, họ có thể đăng ký để được xem xét lại Hàng năm của năm đó. Nếu họ vượt qua Đánh giá hàng năm, tình trạng học bổng của họ sẽ được tiếp tục với sự chấp thuận của Hội đồng Học bổng Trung Quốc và họ có thể gia hạn học bổng của mình từ năm học tiếp theo.

 1. Những người không đạt được các yêu cầu tín chỉ do trường đại học quy định;
 2. Những người không vượt qua được một phần ba số khóa học trở lên;
 3. Những người có lựa chọn khóa học KHÔNG phù hợp với Chương trình Đào tạo Sau Đại học hoặc có thành tích KHÔNG đủ tiêu chuẩn;
 4. Những người đã được giữ trong trường nhưng bị giám sát;

Tư cách Học bổng Chính phủ Trung Quốc sẽ bị chấm dứt trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 1. Những người bị buộc thôi học hoặc bị trục xuất khỏi trường đại học;
 2. Những người bị “THẤT BẠI” hai lần trong Đánh giá Hàng năm trong suốt thời gian nghiên cứu;
 3. Những người vắng mặt trong đợt Xét duyệt học bổng hàng năm mà không có lý do chính đáng;

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web Học bổng Chính phủ Trung Quốc:

www.csc.edu.cn/laihua

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc