Học bổng Đại học Kinh doanh Công nghệ Trùng Khánh

Học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ tại Đại học Kinh doanh Công nghệ Trùng Khánh

Học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ tại Đại học Kinh doanh Công nghệ Trùng Khánh,  tài trợ học bổng cho sinh viên nước ngoài (không phải người Trung Quốc) theo học tại trường Trùng Khánh. Học bổng Tổng thống này dành cho các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và đào tạo tại Trung Quốc. Học bổng bậc thạc sĩ bao gồm 6, 500 đến 20.000 nhân dân tệ RMB mỗi năm học, học bổng cử nhân trị giá 5.000 đến 17.000 nhân dân tệ RMB mỗi năm học và học bổng thực tập sinh Trung Quốc trị giá 4.000 đến 13.000 nhân dân tệ mỗi năm học. Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 12 năm 2021.

 • Học bổng được trao cho việc học tất cả các chương trình do Trường cung cấp.
 • Học bổng dành cho các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và đào tạo.
 • Chính phủ Trung Quốc đang tài trợ cho các học bổng này.
 • Học bổng cho sinh viên không phải người Trung Quốc theo học chương trình cử nhân, thạc sĩ và đào tạo.
 • Học bổng sẽ bao gồm:
  • – Bằng Thạc sĩ: 6, 500 đến 20.000 nhân dân tệ RMB mỗi năm học, Học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ 
  • – Bằng Cử nhân: 5.000 đến 17.000 nhân dân tệ RMB mỗi năm học, Học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ
  • – Thực tập sinh Trung Quốc: 4.000 đến 13.000 nhân dân tệ RMB mỗi năm học
 • Người nước ngoài sẽ học tại Trường ĐHCT trên một năm với thành tích học tập xuất sắc và hạnh kiểm tốt.
 • Hồ sơ ứng tuyển có thể được gửi trực tiếp đến Văn phòng Hợp tác và Trao đổi Quốc tế của Trường ĐHCT bằng Văn bản hoặc email.
 • Các tài liệu ứng dụng sau đây là cần thiết để lặp lại theo các Loại khác nhau. Bất kể ứng viên có đăng ký hay không, tài liệu đăng ký sẽ không được trả lại.
  • -Vật liệu
  • – Đơn đăng ký dành cho ứng viên du học tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Trùng Khánh;
  • – Học bạ của năm gần nhất (chỉ được xác nhận chính thức); Văn bằng hoặc Chứng chỉ (chỉ được xác nhận chính thức);
  • -Hai Thư giới thiệu của hai giáo sư hoặc phó giáo sư.
  • – Kế hoạch Nghiên cứu, Học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ 
  • -Kiểm tra sức khỏe được cấp

Tính đủ điều kiện:  Ứng viên phải-

  • -Tuổi ứng viên phải dưới 40 tuổi.
  • -Người nộp đơn phải không phải là công dân Trung Quốc.
  • -Người nộp đơn nên hứa tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như các quy tắc của CTBU.
  • -Các ứng viên không thể đăng ký Học bổng Tổng thống trong khi họ đã nhận được Học bổng Chính phủ Trung Quốc khác.
 • Sinh viên nước ngoài (không phải người Trung Quốc) có thể đăng ký các học bổng tổng thống này.

 

Hạn nộp hồ sơ là ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Thông tin và ứng dụng học bổng chính thức khác

Học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ tai trường Chính phủ Trung Quốc đang tài trợ học bổng cho sinh viên nước ngoài (không phải người Trung Quốc) theo học tại Đại học Công nghệ & Kinh doanh Trùng Khánh.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc