Học bổng Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc

 

Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc cung cấp nhiều cơ hội nhận học bổng. Chúng tôi có những học bổng sau đây đang chờ bạn. Mỗi ứng viên chỉ có thể đăng ký  một học bổng ! Mọi  sự thay thế  hoặc thay thế học bổng  sẽ không được chấp nhận . Học bổng của Đại học Khoa học Điện tử Công nghệ China CSC đang mở áp dụng ngay bây giờ.

Số cơ quan của Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc là  10614 . Vui lòng chọn “ Loại B ” khi bạn đăng ký học bổng CSC ( Chương trình Học bổng CSC của Đại học Khoa học Điện tử và Công nghệ Trung Quốc ).

★ Học bổng Chính phủ Trung Quốc (Học bổng CSC)

Thời gian nộp hồ sơ:  20 tháng 12 năm 2021  đến  ngày 7 tháng 4 năm 2021

Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chương trình Đại học Trung Quốc là học bổng toàn phần dành cho các trường đại học Trung Quốc được chỉ định và các văn phòng giáo dục cấp tỉnh nhất định ở các tỉnh hoặc khu tự trị cụ thể nhằm tuyển dụng các sinh viên quốc tế xuất sắc cho các nghiên cứu sau đại học tại Trung Quốc. Nó chỉ hỗ trợ sinh viên sau đại học.

I 、 Danh mục hỗ trợ, thời lượng và ngôn ngữ hướng dẫn

1. Hạng mục Hỗ trợ.  Học bổng này chỉ hỗ trợ sinh viên sau đại học.

2. Thời lượng. Học bổng này chỉ hỗ trợ sinh viên thạc sĩ không quá 3 năm học hoặc nghiên cứu sinh tiến sĩ không quá 4 năm học. Học bổng bao gồm cả nghiên cứu chính và học tiếng Trung / dự bị, như được nêu rõ trong Thư mời nhập học.

3. Ngôn ngữ hướng dẫn

Sinh viên nhận học bổng có thể đăng ký chương trình dạy bằng tiếng Trung hoặc chương trình dạy bằng tiếng Anh nếu có. (Tìm kiếm Chương trình có thể giúp bạn tìm chương trình và trường đại học mà bạn quan tâm bằng cách truy cập  http://www.csc.edu.cn/laihua  hoặc  http://www.campuschina.org).

II 、 Bảo hiểm học bổng

Đây là học bổng toàn phần bao gồm

-miễn học phí

-miễn ktx

-trợ cấp

– bảo hiểm y tế

Vui lòng tham khảo  Giới thiệu về CGS — Phạm vi và Tiêu chuẩn  để biết chi tiết của từng mục.

III 、Nộp đơn ở đâu và khi nào

Đăng ký vào các trường đại học Trung Quốc được thiết kế thực hiện chương trình này. Bạn nên đăng ký UESTC để thực hiện chương trình này từ  ngày 20 tháng 12  đến  ngày 7 tháng 4 . Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của trường đại học mục tiêu của bạn để biết thời hạn cụ thể của nó.

IV 、Tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải:

– là công dân của một quốc gia không phải là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và có sức khỏe tốt;

– Có bằng cử nhân dưới 35 tuổi khi đăng ký các chương trình thạc sĩ;

– Có bằng thạc sĩ dưới 40 tuổi khi đăng ký chương trình tiến sĩ.

Chương trình này thường không hỗ trợ sinh viên đã đăng ký đang học tập tại Trung Quốc khi đăng ký học bổng này.

Chương trình học bổng này  là không t có sẵn cho  các ứng viên nộp đơn xin  Khoa học Quản lý và Kỹ thuật ,  Quản lý công ,  Toán  và  Vật lý  .

V 、Thủ tục đăng ký

1. Nộp đơn trực tiếp cho trường đại học mục tiêu của bạn. (Trong  hệ thống ứng dụng trực tuyến của UESTC  http://admission.uestc.edu.cn )

2. Hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến tại  Hệ thống Đăng ký Trực tuyến CSC dành cho Sinh viên Quốc tế , nộp trực tuyến Mẫu Đơn xin Học bổng Chính phủ Trung Quốc đã điền đầy đủ thông tin  và in ra bản cứng.

3. Gửi tất cả các tài liệu đăng ký của bạn trong  hệ thống ứng dụng trực tuyến của  UESTC  trước thời hạn.

Bạn có thể kiểm tra  VI . Tài liệu Ứng dụng cho một danh sách kiểm tra chi tiết.

GHI CHÚ

Chỉ những hồ sơ của các ứng viên được giới thiệu từ các trường đại học Trung Quốc được chỉ định mới được CSC xem xét. Không có đơn đăng ký nào khác hoặc đơn đăng ký cá nhân được gửi trực tiếp đến CSC sẽ được xem xét.

VI 、 Hồ sơ ứng tuyển (sao y)

1. Đơn Đăng ký Học bổng Chính phủ Trung Quốc (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh);

Đảm bảo bạn vừa gửi trực tuyến vừa in bản cứng. (Số đại lý UESTC là 10614 )

2.  Giấy chứng nhận được Công chứng (hoặc Thư xác nhận từ trường Đại học của bạn dành cho những người chiến thắng chứng chỉ tương lai);

● Đối với ứng viên thạc sĩ, vui lòng cung cấp chứng chỉ cử nhân, đối với ứng viên tiến sĩ, vui lòng cung cấp cả chứng chỉ cử nhân và thạc sĩ.

● Những người đạt chứng chỉ tiềm năng phải nộp tài liệu chính thức do trường hiện tại của bạn cấp để chứng minh tình trạng sinh viên hiện tại hoặc ngày tốt nghiệp dự kiến ​​của bạn.

● Các tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản  dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng  .

3. Bảng điểm học tập (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh);

Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng.

4. Kế hoạch học tập hoặc Đề xuất nghiên cứu (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh);

Điều này phải có tối thiểu 800 từ.

5. Hai Thư giới thiệu (viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh);

Ứng viên phải nộp hai thư giới thiệu có chữ ký của giáo sư hoặc phó giáo sư.

6. Đĩa CD về các tác phẩm của chính bạn (chỉ bắt buộc đối với sinh viên nghệ thuật);

Ứng viên cho các nghiên cứu âm nhạc được yêu cầu nộp một đĩa CD các tác phẩm âm nhạc của riêng họ. Ứng viên cho các chương trình mỹ thuật phải nộp một đĩa CD các tác phẩm của chính họ bao gồm hai bức ký họa, hai bức tranh màu và hai tác phẩm khác.

7. Phiếu khám sức khỏe người nước ngoài  (bản photocopy);

Việc khám sức khỏe phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài. Các mẫu đơn hoặc mẫu đơn không đầy đủ mà không có chữ ký của bác sĩ chăm sóc, hoặc con dấu chính thức của bệnh viện, hoặc một bức ảnh dán kín của người nộp đơn được coi là không hợp lệ.

Vui lòng lên kế hoạch cẩn thận cho lịch khám sức khỏe của bạn vì kết quả chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng.

Vui lòng giữ bản chính của Mẫu đơn đăng ký học.

8. Chứng chỉ HSK hợp lệ (nếu có).

GHI CHÚ

Tất cả các tài liệu phải được đóng lại với nhau ở góc trên bên trái theo thứ tự từ 6.1 đến 6.8.

Bạn nên gửi tài liệu của mình trong  hệ thống ứng dụng trực tuyến  trước thời hạn.

Nếu bạn đã đăng ký trực tuyến thành công, không cần phải đăng bản in ra giấy.

Không có tài liệu ứng dụng sẽ được trả lại.

 

VII 、Xác nhận học bổng

1. Đại học xem xét các hồ sơ ứng tuyển và quyết định các ứng cử viên được đề cử.

2. CSC xem xét tính đủ điều kiện và trình độ của các ứng viên được đề cử, phê duyệt Danh sách những người đạt học bổng và gửi hồ sơ nhập học đến các trường đại học trước ngày 30 tháng 6.

3.Mỗi người đạt học bổng — ngay cả khi được nhiều trường đại học nhận vào — sẽ được cấp không quá một học bổng.

CSC có quyền quyết định trường đại học chủ nhà cho những người đạt học bổng với nhiều ưu đãi.

4. Trường đại học gửi hồ sơ nhập học  (Thư nhập học và Đơn xin Thị thực Du học Trung Quốc (JW201) ) cho người đạt học bổng.

5. Người chiến thắng học bổng không được thay đổi trường đại học chủ nhà, ngành học hoặc thời gian học trừ khi họ từ bỏ tài trợ.

6. Học bổng sẽ không được bảo lưu nếu người đạt học bổng không thể đăng ký trước thời hạn đăng ký.

VIII 、Thông tin liên hệ của CSC

Địa chỉ:  Phòng Các vấn đề Sinh viên Quốc tế, Hội đồng Học bổng Trung Quốc

Tầng 13, Tòa nhà A3, Số 9 Đại lộ Chegongzhuang, Bắc Kinh, Trung Quốc

Mã bưu điện:  100044

ĐT:  0086-10-66093970 0086-10-66093978

Fax:  0086-10-66093915

Email:  zizhu1@csc.edu.cn  zizhu2@csc.edu.cn

Trang web:  http://www.csc.edu.cn/laihua  ; http://www.campuschina.org

IX 、 Thông tin liên hệ của  Trường Giáo dục Quốc tế, UESTC

Địa chỉ : A1-406, Tòa nhà chính, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, 611731, Chengdu, Sichuan, PRChina

Liên hệ : Ms.Lin Min; Ông Dong Liang (Filippo)

ĐT:  0086-28-61831638; 0086-28-61831730

Fax : 0086-28-61831637

Email tuyển sinh :  accept@uestc.edu.cn

Trang web Ứng dụng Trực tuyến của UESTC :  http://admission.uestc.edu.cn/

Trang web thay thế cho Đơn đăng ký Trực tuyến :https://uestc.17gz.org

 

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc