Đại học Trung y Nam Kinh(南京中医药大学)

 

Đại học Trung y Nam Kinh được thành lập vào năm 1954, Đại học Y học Trung Quốc Nam Kinh (NJUCM) là một trong những trường đại học Y học cổ truyền Trung Quốc được thành lập sớm nhất ở Trung Quốc và là trường đại học do Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô và Cục Quản lý Nhà nước về Y học Cổ truyền Trung Quốc của Nhân dân cùng xây dựng. Trung Hoa Dân Quốc. Trường đại học đã được đưa vào “Kế hoạch Đại học Hạng Nhất kép” quốc gia và Kế hoạch Đại học Xây dựng Cấp cao Giang Tô vào năm 2017, và trở thành “Trường Đại học Hạng Nhất kép” do Bộ Giáo dục Quốc gia và tỉnh Giang Tô cùng xây dựng tại 2018. Trong 64 năm qua, NJUCM đã đào tạo làn sóng giáo viên đầu tiên, tạo ra ấn bản sách giáo khoa và giáo trình giảng dạy đầu tiên, đào tạo ra những viện sĩ đầu tiên trong lĩnh vực TCM,


Tọa lạc tại thành phố lịch sử Nam Kinh, NJUCM có các cơ sở Xianlin và Hanzhongmen. Hiện tại, trường có gần 20.000 sinh viên theo học thuộc nhiều loại khác nhau trong khuôn viên trường. Trường cung cấp 33 chương trình đại học liên quan đến 6 ngành của các ngành học bao gồm y học, quản lý, khoa học, kỹ thuật, kinh tế và nhân văn, bước đầu hình thành mô hình giáo dục tập trung vào y học Trung Quốc trong khi kết hợp thuốc Trung Quốc và phương Tây và phát triển nhiều ngành làm hỗ trợ của nó.

Trường là Trung tâm Hợp tác Y học Cổ truyền của WHO được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định và là Trung tâm Đào tạo Châm cứu Quốc tế được Bộ Y tế phê duyệt, và là một trong những cơ sở Y học Trung Quốc tiên tiến đầu tiên được Bộ Giáo dục cho phép tuyển sinh sinh viên quốc tế. cũng như các sinh viên đến từ Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Năm 1993, NJUCM đi tiên phong trong việc hợp tác với Đại học RMIT, Úc để tạo điều kiện cho chương trình Cử nhân Y khoa Trung Quốc. NJUCM nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự hiểu biết về Y học Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt tập trung vào việc phát triển Viện Khổng Tử và các Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài. Một Viện Khổng Tử về Y học hàng đầu của Trung Quốc đã được NJUCM phối hợp với Đại học RMIT, Úc thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2010. Ngài Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao những thành tựu giáo dục của NJUCM. Vào tháng 2 năm 2019, NJUCM đã hợp tác với Đại học Quốc gia Ireland (Galway) để cùng xây dựng Viện Khổng Tử về Trung Quốc và Y học tái tạo, đây là một nỗ lực tích cực trong việc thực hiện chỉ thị quan trọng của Ngài Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa truyền thống và hiện đại y học với sự cởi mở và khoan dung, và trong việc thực hiện sự phát triển ở nước ngoài của nền y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ. Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao những thành tựu giáo dục của NJUCM. Vào tháng 2 năm 2019, NJUCM đã hợp tác với Đại học Quốc gia Ireland (Galway) để cùng xây dựng Viện Khổng Tử về Trung Quốc và Y học tái tạo, đây là một nỗ lực tích cực trong việc thực hiện chỉ thị quan trọng của Ngài Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa truyền thống và hiện đại y học với sự cởi mở và khoan dung, và trong việc thực hiện sự phát triển ở nước ngoài của nền y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ. Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao những thành tựu giáo dục của NJUCM. Vào tháng 2 năm 2019, NJUCM đã hợp tác với Đại học Quốc gia Ireland (Galway) để cùng xây dựng Viện Khổng Tử về Trung Quốc và Y học tái tạo, đây là một nỗ lực tích cực trong việc thực hiện chỉ thị quan trọng của Ngài Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa truyền thống và hiện đại y học với sự cởi mở và khoan dung, và trong việc thúc đẩy sự phát triển ở nước ngoài của nền y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ. Vào tháng 2 năm 2019, NJUCM đã hợp tác với Đại học Quốc gia Ireland (Galway) để cùng xây dựng Viện Khổng Tử về Trung Quốc và Y học tái tạo, đây là một nỗ lực tích cực trong việc thực hiện chỉ thị quan trọng của Ngài Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa truyền thống và hiện đại y học với sự cởi mở và khoan dung, và trong việc thực hiện sự phát triển ở nước ngoài của nền y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ. Vào tháng 2 năm 2019, NJUCM đã hợp tác với Đại học Quốc gia Ireland (Galway) để cùng xây dựng Viện Khổng Tử về Trung Quốc và Y học tái tạo, đây là một nỗ lực tích cực trong việc thực hiện chỉ thị quan trọng của Ngài Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự kết hợp tốt hơn giữa truyền thống và hiện đại y học với sự cởi mở và khoan dung, và trong việc thực hiện sự phát triển ở nước ngoài của nền y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ. Chỉ thị quan trọng của ông Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự hội nhập tốt hơn của y học cổ truyền và hiện đại với sự cởi mở và khoan dung, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ở nước ngoài của y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ. Chỉ thị quan trọng của ông Tập Cận Bình về việc thúc đẩy sự hội nhập tốt hơn của y học cổ truyền và hiện đại với sự cởi mở và khoan dung, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ở nước ngoài của y học Trung Quốc trong thời đại mới. NJUCM hiện có liên lạc và liên lạc rộng rãi với hơn 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nó đã thành lập 8 Trung tâm Y học Trung Quốc ở nước ngoài liên tiếp ở Châu Đại Dương, Châu Âu và Châu Mỹ.

NJUCM tuân thủ triết lý giáo dục “Đạt được sự thành thạo tối đa về Trung Quốc và Tây y với sự chân thành cao nhất”, đồng thời tiếp tục cải thiện các chương trình giáo dục của mình trong nỗ lực nâng cao mức độ quốc tế hóa. NJUCM là cơ sở giáo dục đại học y khoa đầu tiên của Trung Quốc vượt qua đánh giá chất lượng giáo dục dành cho sinh viên nước ngoài. Nó đã thiết lập trao đổi đại học ở nhiều cấp độ với một số trường đại học được đánh giá cao trên toàn cầu bao gồm Đại học Toronto, Đại học Tây Úc, v.v., và đã thiết lập các chương trình giáo dục chung và trao đổi sinh viên với Đại học Ulster, Vương quốc Anh. Nó hợp tác với Đại học Griffith, Úc trong chương trình khớp nối lấy bằng Cử nhân về dược phân tử sinh học, với Đại học Công nghệ Swinburne trong chương trình liên kết Cử nhân hành chính công, với Đại học RMIT trong chương trình liên kết Cử nhân về chất lượng và an toàn thực phẩm. Ba chương trình liên kết đều được Bộ Giáo dục Quốc gia phê duyệt và đã được Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô đánh giá là các chương trình liên kết cấp cao và mẫu mực với các trường đại học nước ngoài.

NJUCM sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác quốc tế của mình trong mô hình giáo dục tập trung vào y học Trung Quốc trong khi kết hợp thuốc Trung Quốc và phương Tây, đồng thời phát triển nhiều lĩnh vực làm hỗ trợ của mình. Nó sẽ nỗ lực để đạt được đỉnh cao của sự phát triển kỷ luật, và tiếp tục phương pháp tiếp cận cởi mở và hợp tác, phấn đấu xây dựng mình trở thành một trường đại học y học hàng đầu Trung Quốc với thế mạnh về kỷ luật và chương trình giáo dục.

Chuyên ngành

đang cập nhật..

Thời lượng & Phí
Các chương trình Khoảng thời gian Học phí phí bảo hiểm Phí đăng ký
Chương trình đại học 4-5 năm 24.000 nhân dân tệ / năm 800 nhân dân tệ / năm 600 nhân dân tệ
Chương trình tổng thể 3 năm 32.000 nhân dân tệ / năm
Chương trình tiến sĩ 3 năm 40.000 nhân dân tệ / năm
Chương trình đào tạo tiếng Trung 1 năm 15.200 nhân dân tệ / năm
Chương trình học giả chung 1 năm 28.000 nhân dân tệ / năm
Loại học bổng
Chương trình học bổng chính phủ Chinee (CSC)
Học bổng International Language Tearchers (Viện Khổng Tử)
Học bổng JiangSu Provincical
Học bổng thành phố Nam Kinh

Quá trình chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ cần có để apply học bổng

1- Đơn apply học bổng chính phủ.

2- Giấy chứng nhận bậc học cao nhất (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

(Đối với học sinh, sinh viên năm cuối, khi chưa tốt nghiệp thì cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3- Học bạ toàn khóa (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

4- Ảnh thẻ nền trắng.

5- Hộ chiếu trang có ảnh (trang 2-3)

6- Kế hoạch học tập

7- Hai thư giới thiệu của Phó Giáo sư trở lên (người xin hệ Đại học không cần xin của Giáo sư, chỉ cần xin của giáo viên)

8- Chứng chỉ HSK.

9- Giấy khám sức khỏe theo form Du học Trung Quốc.

10- Tài liệu khác (Giấy khen# bằng khen#chứng nhận đã tham gia các kì thi, hoạt động ngoại khóa…) (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

11- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật ( tùy vào yêu cầu của trường có thể xin xác nhận dân sự xin ở xã hoặc nếu trường yêu cầu lý lịch tư pháp thì XIN lý lịch tư pháp xin ở sở tư pháp tỉnh

Nhà ở

Căn hộ dành cho sinh viên quốc tế  : RMB  8000  / giường / năm học (  phòng  đôi )

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *