Đại học Nông nghiệp Đông Bắc(东北农业大学)

 

Đại học Nông nghiệp Đông Bắc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị lẫn nhau giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân các nước, phát triển giao lưu, hợp tác giữa Trung Quốc với các nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại, Chính phủ Trung Quốc đã thành lập các học bổng để hỗ trợ các sinh viên, giáo viên và học giả xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đến các trường đại học Trung Quốc để học tập hoặc nghiên cứu. Là một trong những trường đại học ở Trung Quốc đảm nhận nhiệm vụ ươm mầm sinh viên nhận học bổng của chính phủ Trung Quốc, Đại học Nông nghiệp Đông Bắc đã đạt chứng chỉ chất lượng du học Trung Quốc đợt 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục. Hiện có hơn 300 sinh viên quốc tế, trong đó nhiều sinh viên được hưởng học bổng của chính phủ Trung Quốc, bao gồm học bổng dành cho sinh viên có trình độ học vấn ở các tỉnh biên giới, học bổng chương trình sau đại học tại các trường đại học, học bổng hỗ trợ các dự án địa phương, học bổng trao đổi khoa học nhân văn Trung-Nga, học bổng Con đường tơ lụa. , và học bổng đặc biệt Trung-Âu dành cho sinh viên tín dụng quốc gia Giải thưởng và học bổng, học bổng đơn phương.
Trường Đại học Nông nghiệp Đông Bắc tọa lạc tại thành phố băng xinh đẹp Cáp Nhĩ Tân, là trường đại học trọng điểm của tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những trường đại học xây dựng trọng điểm thuộc “Dự án 211” đầu tiên của quốc gia và là trường đại học xây dựng “kỷ luật đẳng cấp thế giới”. Trường có 17 trường cao đẳng và 1 khoa giảng dạy, có hệ thống giáo dục hoàn chỉnh để đào tạo sinh viên cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. 22 ngành cấp độ đầu tiên để ủy quyền cấp bằng thạc sĩ; 1 hạng mục ủy quyền cấp bằng chuyên nghiệp tiến sĩ, 10 hạng mục ủy quyền cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp, 72 chuyên ngành đại học, các ngành bao gồm nông nghiệp, kỹ thuật, khoa học, kinh tế, quản lý và các ngành khác.

 Để thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa người dân Trung Quốc và nước ngoài, đồng thời phát triển giao tiếp và hợp tác trên các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục, chính phủ Trung Quốc đã tạo ra Học bổng Chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ các sinh viên, giáo viên và học giả xuất sắc và khuyến khích họ sang Trung Quốc học tập. Đại học Nông nghiệp Đông Bắc là một trong những trường đại học chịu trách nhiệm đào tạo sinh viên nhận Học bổng Chính phủ Trung Quốc. Hiện tại có hơn 300 sinh viên quốc tế và hầu hết trong số họ đang được hưởng các chương trình học bổng khác nhau của Chính phủ Trung Quốc tại đây.

Đại học Nông nghiệp Đông Bắc (sau đây gọi tắt là NEAU), nằm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, là trường đại học trọng điểm của tỉnh Hắc Long Giang và nằm trong “Dự án 211” quốc gia và là trường đại học xây dựng kỷ luật hạng nhất ở Trung Quốc. NEAU bao gồm  1 7  trường cao đẳng và 1 khoa giảng dạy. Có 10  trạm sau tiến sĩ nghiên cứu, 2 trạm làm việc sau tiến sĩ, 10 chuyên ngành trình độ tiến sĩ đầu tiên, 22 chuyên ngành thạc sĩ cấp độ đầu tiên, mức độ chuyên nghiệp 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ bằng cấp chuyên môn một d 72 chuyên ngành đại học, bao gồm các ngành Nông học, Kỹ thuật , Khoa học, Kinh tế, Quản lý, v.v.
Trang web tiếng Trung của NEAU: http://www.neau.edu.cn/

Chuyên ngành

# Tên chương trình Ngày bắt đầu ứng dụng Thời hạn nộp đơn Ngay nhập học Ngôn ngữ hướng dẫn Học phí (RMB)
1 Kỹ thuật đất-nước nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
2 Kỹ thuật đất-nước nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
3 Hệ thống canh tác và trồng trọt cây trồng 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
4 Hệ thống canh tác và trồng trọt cây trồng 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
5 Di truyền thực vật và tạo giống 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
6 Di truyền thực vật và tạo giống 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
7 Nghề làm vườn 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
8 Nghề làm vườn 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
9 Nghề làm vườn 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
10 Pomology 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
11 Pomology 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
12 Khoa học thực vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
13 Khoa học thực vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
14 Khoa học dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
15 Khoa học dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
16 Sản phẩm dành cho thú vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
17 Sản phẩm dành cho thú vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
18 Di truyền động vật, sinh sản và sinh sản 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
19 Thú y cơ bản 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
20 Thú y cơ bản 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
21 Phòng khám Thú y 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
22 Phòng khám Thú y 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
23 Thú y dự phòng 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
24 Thú y dự phòng 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
25 Kỹ sư cơ khí 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
26 Cơ giới hóa nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
27 Môi trường nông sinh học và Kỹ thuật năng lượng 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
28 Kỹ thuật Quản lý và Kỹ thuật Hệ thống Nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
29 Khoa học Quản lý và Kỹ thuật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
30 Cơ giới hóa nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
31 Môi trường nông sinh học và Kỹ thuật năng lượng 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
32 Kỹ thuật Quản lý và Kỹ thuật Hệ thống Nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
33 Tài chính tiền tệ 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
34 Kinh tế công nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
35 Kinh tế và Quản lý Nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
36 Kinh tế và Quản lý Nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
37 Tài chính nông thôn 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
38 Phát triển nông thôn và khu vực 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
39 Thực vật học 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
40 Vi trùng học 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
41 Sinh học phát triển 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
42 Hóa sinh và Sinh học phân tử 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
43 Thực vật học 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
44 Vi trùng học 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
45 Sinh học phát triển 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
46 Hóa sinh và Sinh học phân tử 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
47 Khoa học thực phẩm 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
48 Kỹ thuật hạt, mỡ và protein thực vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
49 Kỹ thuật Chế biến và Bảo quản Sản phẩm Nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
50 Kỹ thuật chế biến sản phẩm động vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
51 Kỹ thuật lên men thực phẩm 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
52 Khoa học thực phẩm 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
53 Kỹ thuật hạt, mỡ và protein thực vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
54 Kỹ thuật Chế biến và Bảo quản Sản phẩm Nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
55 Kỹ thuật lên men thực phẩm 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
56 Kỹ thuật chế biến sản phẩm động vật 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
57 Khoa học và Công nghệ Máy tính 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
58 Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
59 Điện khí hóa và tự động hóa nông nghiệp 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
60 Thủy văn và Tài nguyên nước 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 20000 Ứng dụng
61 Thủy văn và Tài nguyên nước 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
62 Giảng dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác ở bậc đại học 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 16000 Ứng dụng
63 Giảng dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác ở bậc đại học 2020-11-01 2021-03-31 2021-09-01 người Trung Quốc 16000 Ứng dụng

Tiêu chuẩn tính phí của trường chúng tôi như sau:

dự án Giá cả Minh họa
học phí 16,000 nhân dân tệ / năm học đại học Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung
20000 nhân dân tệ / năm học-Thạc sĩ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung
25.000 nhân dân tệ / cấp bậc Tiến sĩ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung / Tiếng Anh
6000 nhân dân tệ / học kỳ-học tiếng Trung
2400 nhân dân tệ / bốn tuần-Lớp học tiếng Trung ngắn hạn
Phí chỗ ở 500 tệ / tháng – phòng đôi
1000 tệ / tháng-phòng đơn
Phí visa 800 nhân dân tệ / 1-2 năm
tiền bảo hiểm 800 nhân dân tệ / năm
Phí Internet 60 nhân dân tệ / tháng

Học phí như sau:

Loại Phí Ghi chú
Học phí 16000 RMB / năm – Cử nhân Ngôn ngữ giảng dạy – Tiếng Trung
20000 RMB / năm – Thạc sĩ Ngôn ngữ giảng dạy – Tiếng Trung
25000 RMB / năm – Tiến sĩ Ngôn ngữ giảng dạy – Tiếng Trung / Tiếng Anh
6000RMB / học kỳ – Ngôn ngữ Trung Quốc
2400RMB / 4 tuần – Ngôn ngữ Trung Quốc ngắn hạn
Ký túc xá hàng tháng 500 RMB-Đôi người ở
1000 RMB-Một người ở
Giấy phép cư trú 800 RMB / 1-2 năm
Tiền bảo hiểm 800 RMB / năm
Internet hàng tháng 60 RMB

Nội dung và Tiêu chuẩn của Học bổng Chính phủ Trung Quốc

1 , được miễn lệ phí đăng ký, học phí và chỗ ở trong khuôn viên trường;

2 , cung cấp Học bổng Chính phủ Trung Quốc cho Sinh viên Nước ngoài Bảo hiểm Y tế;

3 , cung cấp cho sinh viên học bổng chi phí sinh hoạt, chi phí sinh hoạt hàng tháng do trường I       4 trả , nhà trường miễn phí chỗ ở trong khuôn viên trường, sinh viên tiến sĩ và sinh viên sau đại học phòng mỗi người cho sinh viên nhận học bổng chính phủ Trung Quốc.

■ Giải thích bổ sung về học phí sinh viên được cấp học bổng :

 1. Sinh viên nhận học bổng được yêu cầu thực hiện các thí nghiệm hoặc thực tập ngoài kế hoạch giảng dạy của trường và phần chi phí vượt quá sẽ do các em tự chịu.2. Sinh hoạt phí của sinh viên nhận học bổng sẽ được thanh toán hàng tháng kể từ ngày sinh viên được nhận học bổng Các sinh viên nhận học bổng chính phủ Trung Quốc được hưởng sinh hoạt phí nên đến Văn phòng quản lý sinh viên quốc tế để xác nhận đăng ký theo ký hàng tháng -trong thông báo, để thuận lợi nhận chi phí sinh hoạt trong tháng.
 2. Tân sinh viên đăng ký trước ngày 15 (bao gồm cả ngày 15) của tháng sẽ nhận được học bổng toàn phần sinh hoạt phí tháng, những sinh viên đăng ký sau ngày 15 sẽ nhận được học bổng nửa tháng sinh hoạt phí.Học bổng sinh hoạt phí của sinh viên tốt nghiệp sẽ được thanh toán vào nửa tháng sau ngày tốt nghiệp được xác định bởi nhà trường.Đối với những sinh viên đình chỉ, bỏ học hoặc trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp, học bổng sẽ bị đình chỉ trợ cấp sinh hoạt từ tháng sau.
 3. Sinh viên được nhận học bổng do mắc bệnh hiểm nghèo nên về nước để phục hồi sức khỏe, chi phí đi lại sẽ tự túc. Sau khi nhà trường chấp thuận đình chỉ sinh viên và được hưởng điều kiện học bổng , học bổng có thể được giữ lại tối đa một năm, nhưng trợ cấp sinh hoạt học bổng sẽ bị đình chỉ trong thời gian đình chỉ. Sinh viên được nhận học bổng tạm dừng việc học vì lý do khác, các tư cách nhận học bổng sẽ không được giữ lại. 5. Học bổng Chính phủ Trung Quốc Bảo hiểm Toàn diện cho Sinh viên Quốc tế tại Trung Quốc: đề cập đến bảo hiểm y tế toàn diện do Bộ Giáo dục Trung Quốc thống nhất dành cho sinh viên nhận học bổng tại Trung Quốc. Nó chủ yếu được sử dụng cho các chi phí mà sinh viên phải trả khi nhập viện do bệnh nặng hoặc thương tật do tai nạn cá nhân.
 4. Học bổng Chính phủ Trung Quốc chủ yếu hỗ trợ sinh viên nhận học bổng, nếu bạn cần đưa người nhà đi cùng, vui lòng tự chi trả các chi phí liên quan.

 Thông tin chi tiết về Học bổng CSC

Học bổng toàn phần:

1) Miễn lệ phí đăng ký, học phí và phí ăn ở trong khuôn viên trường;

2) Phí Bảo hiểm Y tế Toàn diện và Kế hoạch Phúc lợi cho Sinh viên Quốc tế tại Trung Quốc .

3) Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng được trả cho sinh viên bởi tổ chức chủ quản

4 ) NEAU cung cấp chỗ ở miễn phí cho sinh viên Học bổng Chính phủ Trung Quốc . Một  sinh viên tiến sĩ hoặc sinh viên thạc sĩ sẽ sống trong một phòng.

LƯU Ý:

1 ) Chi phí của thí nghiệm trong phòng thí nghiệm s  hoặc thực tập mà đi  xa hơn sự sắp xếp của trường đại học sẽ là trách nhiệm của học sinh .

2 ) Sinh viên nhận học bổng sẽ được trợ cấp sinh hoạt hàng tháng kể từ ngày đăng ký. Sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc được hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng nên đăng ký  tại  Văn phòng Sinh viên Quốc tế trong vòng  báo trước một tháng , để đảm bảo họ sẽ nhận được  trợ cấp sinh hoạt của mình .

3) Tân sinh viên đăng ký trước ngày 15 (tính cả ngày 15) của tháng đăng ký sẽ được hưởng toàn bộ sinh hoạt phí của tháng đó; những người đăng ký sau ngày 15 sẽ được nửa tháng. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được trợ cấp sinh hoạt cho đến 15 ngày sau ngày tốt nghiệp do NEAU ấn định. Học bổng sẽ bị chấm dứt vào tháng sau khi sinh viên tạm dừng việc học, thôi việc hoặc tốt nghiệp khỏi NEAU.

4) Sinh viên được nhận học bổng phải tạm dừng việc học do bệnh tật nên trở về nước để điều trị và nghỉ ngơi thêm. Người nhận phải thanh toán chi phí đi lại quốc tế. Những sinh viên được nhà trường cho phép tạm ngừng học vẫn có thể giữ lại học bổng của mình. Tình trạng học bổng sẽ được bảo lưu tối đa một năm; tuy nhiên, tiền sinh hoạt phí hàng tháng sẽ bị dừng trong thời gian tạm dừng giáo dục. Học bổng dành cho sinh viên tạm ngừng học vì lý do khác ngoài bệnh tật sẽ bị chấm dứt.

5 ) Bảo hiểm y tế toàn diện và kế hoạch lợi ích cho sinh viên quốc tế ở Trung Quốc đang  được cung cấp bởi M OE cho học sinh học bổng ở Trung Quốc trong trường hợp hospitalizing cho nghiêm trọng bệnh và chấn thương do tai nạn.

6) Học bổng chủ yếu hỗ trợ sinh viên đó; nếu sinh viên cân nhắc việc mang theo người nhà của mình, họ cần phải trang trải chi phí sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình.

 1. Tính đủ điều kiện để đăng ký
 2. Người nộp đơn phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc;
 3. Tình trạng sức khoẻ đáp ứng yêu cầu khám sức khoẻ do nhà nước quy định;
 4. Ứng viên không ở Trung Quốc hoặc đã tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học ở Trung Quốc;
 5. Những người đến Trung Quốc để học đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học.

Những người đến Trung Quốc để học thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi.

   Những người đến Trung Quốc học tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi;

 1. Học lực xuất sắc;
 2. Có năng lực nghiên cứu khoa học mạnh mẽ;
 3. Vật liệu ứng dụng

Ứng viên phải điền đầy đủ thông tin trung thực và nộp các tài liệu ứng tuyển sau (tất cả đều là bản sao):

 1. Điền vào “Phiếu đăng ký xét tuyển sinh viên nước ngoài vào Trường Đại học Nông nghiệp Đông Bắc” và ký tại nơi thí sinh ký;
 2. Bằng cấp cao nhất đã được công chứng.Nếu là sinh viên đang học tại trường thì phải nộp thêm giấy chứng nhận tốt nghiệp dự bị do trường nơi đang theo học cấp.Các tài liệu bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng;
 3. Người học đại học phải cung cấp bảng điểm ở bậc trung học phổ thông; người học thạc sĩ phải cung cấp bảng điểm đối với bậc đại học; người học tiến sĩ phải cung cấp bảng điểm đối với bậc đại học và sau đại học.Các tài liệu bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh có công chứng;
 4. Kế hoạch học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc, không dưới 800 từ, viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;
 5. Nộp hai thư giới thiệu, viết bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;
 6. Các bài báo học tập hoặc thành tích học tập đã công bố (nếu có thể đính kèm);
 7. Nếu bạn đã vượt qua kỳ thi HSK, vui lòng cung cấp bản sao chứng chỉ năng lực tiếng Trung;
 8. Một bản sao hộ chiếu;
 9. 6 ảnh ID nền trắng hai inch;
 10. “Hồ sơ khám sức khỏe của người nước ngoài” (bản sao, bản chính nên tự giữ): Mẫu đơn này phải được điền bằng tiếng Anh và kết quả khám có giá trị trong vòng 6 tháng. Ứng viên được yêu cầu xác định thời gian khám sức khỏe của mình theo đó;
 11. Giám thị đồng ý nhận thư (nếu có).

. Đủ điều kiện

1) Ứng viên không phải là công dân Trung Quốc .

2) Người nộp đơn phải có tình trạng sức khỏe  tốt.

3) Ứng viên phải sinh sống ở nước ngoài hoặc sinh viên tốt nghiệp trước đây của các trường đại học ở Trung Quốc.

4 ) Nền tảng giáo dục và giới hạn độ tuổi:

– Người đăng ký học hệ đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông .

– Người đăng ký học thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi.

– Các ứng viên cho d octoral nghiên cứu mức độ phải có bằng thạc sĩ và có độ tuổi dưới 40.

5 ) Thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập của bạn .

6 ) Khả năng so sánh tốt trong nghiên cứu .

. Vật liệu ứng dụng

Một pplicants phải điền và cung cấp các tài liệu sau đây một cách thực sự và chính xác (trùng lặp).

{C} 1) {C} Điền Mẫu Đơn xin sinh viên quốc tế đến học tập tại Neau và để lại các chữ ký vào chỗ trống cần thiết.

{C} 2) {C} Bằng tốt nghiệp cao nhất (bản sao có công chứng). Nếu ứng viên là sinh viên đại học , họ phải cung cấp  chứng chỉ trước khi tốt nghiệp . Các tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài Trung Quốc hoặc tiếng Anh phải includ ed với bản dịch công chứng bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.

3) Ứng viên đang theo học chương trình sau đại học được yêu cầu cung cấp  bảng điểm trung học . Ứng viên cho các nghiên cứu sau đại học được yêu cầu cung cấp bảng điểm đại học. Ứng viên đăng ký nghiên cứu tiến sĩ cần cung cấp bảng điểm đại học và bảng điểm sau đại học. Bảng điểm bằng ngôn ngữ khác ngoài Trung Quốc hoặc tiếng Anh phải includ ed với bản dịch công chứng bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.

4) Kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh (không ít hơn 800 từ).

5) Ứng viên phải nộp hai thư giới thiệu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

6) Bài báo học tập đã xuất bản và thành tích học tập ( không bắt buộc ) .

7) Bản  sao chứng chỉ HSK ( không bắt buộc ).

8) Bản sao hộ chiếu .

9) Sáu 2 inch  ID ảnh là  với nền trắng .

10) Bản sao Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài bằng tiếng Anh. Kết quả khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng. Tất cả các ứng viên được đề nghị nên đưa yếu tố này vào xem xét khi xác định thời gian để lấy thứ là khám sức khỏe.

11 ) Thư chấp nhận từ người giám sát ( không bắt buộc )

Nhà ở

Căn hộ dành cho sinh viên quốc tế của trường áp dụng phong cách kiến ​​trúc Baroque, kiểu sân trong, môi trường đẹp và cơ sở vật chất đầy đủ. Căn hộ có 60 phòng đôi, 285 phòng đơn và 10 phòng bếp. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen, TV, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác. Tất cả các phòng trong căn hộ đều có bàn, tủ, ghế, giường và các đồ nội thất hỗ trợ khác, tất cả nội thất đều được làm bằng gỗ nguyên tấm, thân thiện với môi trường., Và hiệu ứng đẹp, mỗi phòng đều được trang bị mạng WIFI không dây. Nhà trường thống nhất bố trí nhân viên dọn vệ sinh chuyên nghiệp để dọn dẹp vệ sinh chung cư, giữ gìn vệ sinh khu vực công cộng. Trong căn hộ có phòng giặt là công cộng, bếp công cộng được trang bị bếp từ, lò nướng điện, du học sinh có thể sử dụng tùy ý theo nhu cầu.

Căn hộ dành cho sinh viên quốc tế của trường đại học của chúng tôi áp dụng phong cách kiến ​​trúc Baroque, với hoa văn kiểu sân trong, môi trường đẹp và cơ sở vật chất đầy đủ. Căn hộ có 60 phòng đôi, 285 phòng đơn và 10 phòng bếp. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng với vòi sen, TV, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác. Tất cả các phòng trong căn hộ đều có bàn, tủ quần áo, ghế, giường và các đồ nội thất hỗ trợ khác, và tất cả đồ nội thất đều được làm bằng gỗ nguyên tấm. mỗi phòng đều được trang bị mạng WIFI không dây. Những người dọn dẹp chuyên nghiệp để làm sạch các căn hộ và giữ cho các khu vực công cộng luôn gọn gàng. Căn hộ có phòng giặt là công cộng và bếp chung được trang bị bếp từ và lò nướng điện. Du học sinh có thể thoải mái sử dụng theo nhu cầu của mình.

KTX trường

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *