Đại học Liêu Ninh(辽宁大学)

 

Đại học Liêu Ninh là một trường đại học tổng hợp của tỉnh với các ngành như văn học, lịch sử, triết học, kinh tế, luật, khoa học, kỹ thuật, quản lý, y học và nghệ thuật. Trường có ba cơ sở, đó là Cơ sở Shenyang Chongshan, Cơ sở Thẩm Dương Puhe và Cơ sở Liaoyang Wusheng. Trường có diện tích 2.190 mẫu Anh và diện tích xây dựng trường là 894.400 mét vuông, là cơ sở trọng điểm của “Dự án 211” quốc gia và là cơ sở xây dựng kỷ cương đẳng cấp thế giới.

Đại học Liêu Ninh có nguồn gốc từ trường kinh doanh được thành lập bởi Chính phủ nhân dân Đông Bắc ở Thẩm Dương vào tháng 11 năm 1948. Đây là trường kinh doanh đầu tiên do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Năm 1953, Trường Cao đẳng Thương mại Đông Bắc được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Tài chính và Kinh tế Dongbei. Năm 1958, một số khoa của Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc và Đại học Sư phạm Thẩm Dương hợp nhất với Cao đẳng Ngôn ngữ Nga Thẩm Dương để thành lập Đại học Liêu Ninh. Đồng chí Zhu De đã tự viết tên trường.

Trường có 27 trường, cụ thể là trường Nghệ thuật, Lịch sử, Triết học, Kinh tế, Kinh doanh, Luật, Ngoại ngữ, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình, Báo chí và Truyền thông, Quan hệ Quốc tế, Chủ nghĩa Mác, Trường Kinh doanh Á-Úc, Trường Kinh doanh Quốc tế Tân Hoa xã , Trường nghệ thuật, Trường Toán, Trường Vật lý, Trường Hóa học, Trường Dược, Trường Khoa học Đời sống, Trường Môi trường, Trường Thông tin, Trường Công nghiệp nhẹ, Trường Giáo dục Quốc tế, Trường Giáo dục Thường xuyên, Trường of Public Basics, School of Innovation and Entrepreneurship, School of Public Administration.

Trường có 1.413 giáo viên toàn thời gian, trong đó có 320 giáo sư, 534 phó giáo sư, 204 tiến sĩ giám sát, 72 chuyên gia hưởng phụ cấp đặc biệt của chính phủ từ Quốc vụ viện, 4 học giả Trường Giang là giáo sư xuất sắc, 4 viện sĩ được bổ nhiệm kép và nhân tài cấp cao quốc gia .Hỗ trợ phương án (phương án vạn người mê) 4 người, 2 người trong “Chương trình Trăm nhân tài” của Viện Khoa học Trung Quốc, 12 người trong Nhân tài xuất sắc thế kỷ mới của Bộ Giáo dục, 9 người ở tỉnh Liêu Ninh leo học giả. , 21 người ở tỉnh Liêu Ninh các giáo sư đặc biệt, tỉnh Liêu Ninh “Chương trình tài năng Xing Liao” được chọn Có 34 giáo viên, có 1 đội giáo viên “Huang Danian”, 1 đội giảng dạy quốc gia, 10 đội giảng dạy cấp tỉnh, 1 giáo viên giảng dạy quốc gia, 21 cấp tỉnh cô giáo dạy học.

Trường hiện có 72 ngành đào tạo bậc đại học; 27 điểm cấp bằng thạc sĩ ngành cấp 1, với các bằng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh), MPA (Thạc sĩ Quản trị Công), JM (Thạc sĩ Luật), MTCSOL (Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Trung) , MFA (Thạc sĩ Nghệ thuật) và 25 chương trình cấp bằng thạc sĩ được ủy quyền; kinh tế lý thuyết hiện có, kinh tế ứng dụng, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, triết học, luật, hóa học, thống kê, lịch sử Trung Quốc, vật lý, khoa học môi trường và kỹ thuật, và Marx Ở đó là 12 bộ môn bậc 1 gồm điểm ủy quyền tiến sĩ, 8 bộ môn di động sau tiến sĩ gồm lý luận chủ nghĩa xã hội, và 3 bộ môn trọng điểm quốc gia về kinh tế thế giới, kinh tế quốc dân, kinh tế ứng dụng được chọn vào danh mục của thế giới- các môn học đẳng cấp. Sáu ngành cấp một bao gồm kinh tế ứng dụng, luật, quản trị kinh doanh, lý thuyết Mác xít và thống kê đã được chọn vào hàng ngũ xây dựng kỷ luật hạng nhất của tỉnh Liêu Ninh; có một cơ sở đào tạo nhân tài cơ bản về kinh tế quốc dân, đào tạo cố vấn đại học và cơ sở nghiên cứu, và Bộ Giáo dục Cơ sở nghiên cứu trọng điểm của khoa học xã hội và nhân văn – trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính trị của các nước chuyển đổi, 4 trung tâm nghiên cứu quốc gia và khu vực của Bộ Giáo dục. Trường là cơ sở giáo dục chất lượng văn hóa dành cho sinh viên đại học quốc gia và là trường đại học trình diễn quốc gia về cải cách sâu sắc đổi mới và giáo dục khởi nghiệp. Có 2 trung tâm trình diễn giảng dạy thực nghiệm quốc gia, 6 cơ sở nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn cho các trường cao đẳng và đại học thông thường ở tỉnh Liêu Ninh, 5 tổ chức tư vấn cấp tỉnh, 10 3 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, 5 trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật cấp tỉnh, 3 phòng thí nghiệm kỹ thuật cấp tỉnh, 2 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cấp tỉnh, 1 trường cao đẳng và đại học Liêu Ninh đặt cơ sở đổi mới hợp tác cụm công nghiệp, 3 Sở giáo dục Liêu Ninh của Sở đổi mới hợp tác tỉnh Liêu Ninh Trung tâm, 11 trung tâm dạy thực nghiệm dạy học thực nghiệm cấp tỉnh, 1 trung tâm dạy học thực nghiệm mô phỏng ảo cấp tỉnh, 6 phòng thí nghiệm môn học lợi thế đặc trưng đại học do trung ương và địa phương liên kết xây dựng, 14 cơ sở giáo dục thực hành ngoài trường của sinh viên đại học cấp tỉnh, 1 cấp tỉnh -cơ sở giáo dục thực hành khởi nghiệp và đổi mới sinh viên cấp cao đẳng, 1 cơ sở trình diễn ươm tạo dự án khởi nghiệp cho sinh viên đại học cấp tỉnh, 1 cơ sở đào tạo và tuyển chọn dự án khởi nghiệp sinh viên đại học, 24 nhóm đổi mới sáng tạo trường đại học cấp tỉnh do Bộ Giáo dục lựa chọn “National College Khóa học tư tưởng và lý luận chính trị Giảng dạy một nhóm nghiên cứu khoa học Kế hoạch hỗ trợ “; có 9 điểm xây dựng chuyên môn đại học hạng nhất cấp quốc gia, 5 điểm xây dựng chuyên môn đại học hạng nhất cấp tỉnh, 2 chuyên ngành thí điểm cải cách toàn diện cấp quốc gia, 6 5 chuyên ngành thí điểm cải cách toàn diện cấp tỉnh, 5 chuyên ngành đặc trưng cấp quốc gia, 8 chuyên ngành đặc trưng cấp tỉnh, 6 chuyên ngành thí điểm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cấp tỉnh, 5 chuyên ngành đặc trưng lợi thế cấp tỉnh, 2 chuyên ngành đổi mới mô hình đào tạo tài năng kỹ thuật cấp tỉnh các chuyên ngành thí điểm, và 2 chuyên ngành thí điểm quốc tế hóa hệ thống giáo trình cấp tỉnh, 6 chuyên ngành thí điểm chuyển đổi ứng dụng cấp tỉnh, 2 chuyên ngành trình diễn chuyển đổi ứng dụng cấp tỉnh, 2 chuyên ngành hỗ trợ trọng điểm cấp tỉnh,

Tính đến nay, trường có hơn 24.000 sinh viên toàn thời gian, trong đó có 17.000 sinh viên đại học và 7.100 sinh viên sau đại học, có hơn 1.800 sinh viên quốc tế thuộc nhiều loại khác nhau.

Trường có 39 phòng thí nghiệm (trung tâm) các loại, 208 cơ sở thực hành, tổng giá trị thiết bị giảng dạy và nghiên cứu là 274.139.700 nhân dân tệ. Hệ thống nhà công vụ được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, Thư viện có tổng diện tích 42.000 mét vuông, bộ sưu tập 4,76 triệu quyển (bản), trong đó có hơn 300 đầu sách cổ quý hiếm được coi là “Quốc khóa Đơn vị Bảo vệ Sách Cổ “do Hội đồng Nhà nước phê duyệt và được Liên hợp quốc xuất bản. Thư viện lưu ký tài liệu của Liên hợp quốc do Văn phòng chỉ định. Trường có bảo tàng lịch sử và bảo tàng tự nhiên, với bộ sưu tập hơn 2.000 di tích văn hóa và hơn 16.000 mẫu vật sinh học. Mạng lưới khuôn viên trường là một phần không thể thiếu của Mạng lưới Giáo dục và Nghiên cứu Trung Quốc và đã trở thành một nút khu vực của Đại học Bắc Thẩm Dương.

Kể từ khi thành lập, Đại học Liêu Ninh đã đào tạo gần 300.000 sinh viên các loại cho đất nước, và đào tạo hơn 11.000 sinh viên quốc tế dài hạn và hơn 3.700 sinh viên quốc tế ngắn hạn cho 128 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Nam. Hàn Quốc, Ý, Anh và Pháp. Trường đã thành lập các Viện Khổng Tử với Đại học Bang Irkutsk ở Nga, Đại học Vilnius ở Lithuania và Đại học Dakar ở Senegal. mức độ. giai đoạn tiến triển.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, Đại học Liêu Ninh luôn thực hiện đúng phương châm của nhà trường là “Đạo đức minh mẫn, học tập chuyên sâu, tận tâm và nâng cao sức mạnh”, đồng thời phấn đấu xây dựng Đại học Liêu Ninh thành một cấp cao toàn diện với những đặc điểm ứng dụng riêng biệt và nổi tiếng quốc tế thông qua các công việc của tất cả những người Đại học Liêu Ninh.
Được thành lập vào năm 1948, Đại học Liêu Ninh (LNU) là một trong những trường Đại học Trọng điểm Quốc gia “Dự án 211” của Trung Quốc do Bộ Giáo dục chỉ định. Đây là cơ sở giáo dục đại học tổng hợp duy nhất thuộc loại hình này ở tỉnh Liêu Ninh về bề rộng các ngành được cung cấp như tiếng Trung, Lịch sử, Triết học, Kinh tế, Luật, Khoa học, Kỹ thuật, Quản lý, Y học và Nghệ thuật. LNU hoạt động tại ba cơ sở với diện tích xây dựng 653.700 mét vuông.

Đại học Liêu Ninh có 27 trường, 1267 giảng viên toàn thời gian bao gồm 283 giáo sư, 504 phó giáo sư, 119 giám sát viên tiến sĩ, 83 chuyên gia về phụ cấp đặc biệt thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hai học giả Dương Tử là “Giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt” và một viện sĩ từ Học viện Khoa học Trung Quốc về “Bổ nhiệm chung” thông qua Nhà nước.

Tổng cộng LNU cung cấp 71 ngành đại học, 26 chương trình cấp bằng thạc sĩ ở cấp độ đầu tiên, 24 chương trình cấp bằng chuyên nghiệp, tám chương trình tiến sĩ ở cấp độ đầu tiên, tám trạm nghiên cứu sau tiến sĩ theo tín chỉ của nó, ba ngành trọng điểm quốc gia và sáu khóa đầu tiên cấp tỉnh. -các kỷ luật cấp độ. LNU vận hành hai trung tâm trình diễn cấp nhà nước về giảng dạy thực nghiệm, sáu bộ môn khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh, chín phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, ba trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cấp tỉnh, ba phòng thí nghiệm kỹ thuật cấp tỉnh, tám trung tâm trình diễn cấp tỉnh về giảng dạy thực nghiệm, sáu các phòng thí nghiệm do chính quyền trung ương và địa phương cùng thành lập để phân biệt và dự bị các ngành của giáo dục đại học,

Kể từ ngày thành lập, LNU đã và đang phục vụ cộng đồng bằng cách gửi hơn 190.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến mọi tầng lớp xã hội, cũng như hơn 8.000 sinh viên quốc tế dài hạn và 3.000 sinh viên quốc tế ngắn hạn từ 94 quốc gia. LNU đã thành lập các Viện Khổng Tử lần lượt với Đại học Quốc gia Irkutsk của Nga, Đại học Vilnius của Lithuania và Đại học Dakar của Senegal. Thương hiệu của Viện Khổng Tử đã phủ rộng khắp Châu Á, Châu Âu và Châu Phi khi toàn cầu hóa giáo dục đang dần bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Chuyên ngành

Phí nghiên cứu (RMB)


2. Dự án giáo dục
Ghi chú: Học phí chuyên nghiệp cho sinh viên có trình độ học vấn đặc biệt tùy thuộc vào hướng dẫn trong phần giới thiệu chuyên môn.

1. Hướng dẫn ứng dụng:

(1) Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc, có hộ chiếu nước ngoài hợp lệ, cư xử đúng mực, sức khỏe tốt, thân thiện với Trung Quốc và tuân thủ luật pháp, quy định của Trung Quốc cũng như các quy tắc và quy định của trường học.

(2) Học lực, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ của ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của chuyên ngành đăng ký.

(3) Yêu cầu về ngôn ngữ: ứng viên đăng ký các khóa học dạy bằng tiếng Trung phải đạt 180 điểm (bao gồm) ở Cấp độ 4 của Kỳ thi năng lực tiếng Trung (HSK); ứng viên đăng ký các khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh phải đạt tiêu chuẩn quốc tế IELTS 5 hoặc TOEFL 60 điểm .

(4) Để đăng ký chuyên ngành đại học, cần phải có bằng tốt nghiệp tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Trung Quốc.

(5) Để đăng ký học thạc sĩ, bạn cần có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương của một trường đại học Trung Quốc, hai thư giới thiệu từ các phó giáo sư trở lên và kế hoạch học tập (khoảng 1.000 từ) tại Trung Quốc.

(6) Để đăng ký chuyên ngành liên quan đến Tiến sĩ, cần có bằng thạc sĩ, hai thư giới thiệu từ các phó giáo sư trở lên và các học giả khác, và kế hoạch học tập tại Trung Quốc (khoảng 1.000 từ).

2. Tham khảo Phụ lục 1 để biết giới thiệu chuyên môn về trình độ học vấn.

 

3. Các mục phi học thuật  

1. Hướng dẫn ứng dụng:

(1) Tuổi thường từ 18-65 tuổi

(2) Cần có chứng chỉ bằng cấp cao nhất, bảng điểm và tài liệu dịch tiếng Trung

2. Phân loại các mục không mang tính học thuật:

(1) Đào tạo tiếng Trung dài hạn

(2) Đào tạo tiếng Trung ngắn hạn

 

Thứ tư, quy trình đăng ký

1. Đăng ký trực tuyến, website: https://lnu.17gz.org/member/login.do

2. Tải lên tài liệu ứng dụng

(1) Bằng tốt nghiệp (chứng chỉ trước khi tốt nghiệp), bảng điểm và các tài liệu dịch tiếng Trung

(2) Để đăng ký một chương trình cấp bằng (đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ), phải tải lên bản gốc của bằng tốt nghiệp và bảng điểm có công chứng của Đại sứ quán Trung Quốc

(3) Trang chủ hộ chiếu (trang ảnh) và 3 trang thị thực trống, nếu có hồ sơ xuất nhập cảnh thì trang thị thực và trang đóng dấu xuất cảnh.

(4) Kế hoạch học tập

(5) Thư giới thiệu

(6) Bằng chứng về khả năng ngôn ngữ

(7) Ảnh cá nhân hai inch với nền xanh lam hoặc trắng

(8) Cung cấp bằng chứng tài chính có thể đảm bảo học phí một năm

3. Đang chờ đánh giá sơ bộ

4. Nếu quá trình xem xét sơ bộ được thông qua, phí đăng ký là 800 nhân dân tệ (vui lòng xác nhận phí xử lý với ngân hàng để tránh chuyển tiền không đủ)

 

5. Thời gian đăng ký

Tuyển sinh quanh năm (do ảnh hưởng của dịch nên làm thủ tục nhập học trước, nhập học khi dịch cho phép).

 

6. Học phí (RMB)

dự án Loại sinh viên học phí
Sinh viên cấp bằng Đại học 18.000 nhân dân tệ / năm
Sau đại học 25.000 nhân dân tệ / năm
Nghiên cứu sinh 30.000 nhân dân tệ / năm
Không trình độ Đào tạo tiếng Trung dài hạn (trên 3 tháng trong đó có 3 tháng) 13.000 nhân dân tệ / năm
Đào tạo tiếng Trung ngắn hạn 4.000 nhân dân tệ / tháng
phí đăng ký 800 nhân dân tệ
Phí tài liệu giảng dạy Khoảng 250-550 nhân dân tệ / năm
tiền bảo hiểm 800 nhân dân tệ / năm (sinh viên quốc tế phải được bảo hiểm)
Phí chỗ ở Phòng đơn 64 tệ / ngày; phòng đôi 32 tệ / ngày; phòng ba 21 tệ / ngày
Chi phí ăn uống Sinh viên quốc tế nhà hàng khoảng 700 tệ / người / tháng
Phí khám sức khỏe 537 tệ / người (chịu sự phụ trách của cục kiểm dịch)
Phí visa 800 nhân dân tệ / năm (tùy thuộc vào phí của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh)

Ghi chú: Học phí chuyên nghiệp cho sinh viên có trình độ học vấn đặc biệt tùy thuộc vào hướng dẫn trong phần giới thiệu chuyên môn.

 

7. Phương pháp giảng dạy trong thời kỳ dịch bệnh dựa trên các
yêu cầu liên quan đến công tác phòng chống dịch của chính phủ Trung Quốc và tình hình thực tế của trường, trong thời gian có dịch, Đại học Liêu Ninh tạm thời triển khai giảng dạy trực tuyến và điều chỉnh phương pháp giảng dạy bất cứ lúc nào theo trước xu hướng phát triển của dịch.

Nhà ở

Phòng đơn 64 tệ / ngày;

Phòng đôi 32 tệ / ngày;

Phòng 3 người 21 tệ / ngày

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *