Đại học Bắc Hoa( 北化大学)

Thành phố:  

Các chương trình cấp bằng:  

Mã trường : 10201

Số lượng sinh viên:  

Trang web:http://www.beihua.edu.cn/

        Đại học Bắc Hoa là một trường đại học tổng hợp thuộc sở hữu của tỉnh có phạm vi rộng nhất. Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục, trường được thành lập vào năm 1999 bởi sự kết hợp của trường Cao đẳng Sư phạm Cát Lâm ban đầu, Cao đẳng Y tế Cát Lâm, Cao đẳng Lâm nghiệp Cát Lâm và Học viện Điện khí Cát Lâm. Trường tại tỉnh Cát Lâm.

Cơ sở vật chất

   Trường có bốn cơ sở: cơ sở phía nam, phía bắc, phía đông và cơ sở phía tây. Hiện tại, Trường có tổng số sinh viên theo học là 22448 người, trong đó có 19958 sinh viên đại học, 1011 sinh viên đã tốt nghiệp và 801 sinh viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia. Trường có 31 trường cao đẳng học thuật và cung cấp 71 chuyên ngành đại học, 56 chương trình Thạc sĩ. Trong số 1496 khoa, có 735 giáo sư và phó giáo sư.
   Trường rất coi trọng giao lưu và hợp tác quốc tế, tận dụng những thành tựu khoa học và kinh nghiệm đi học của các trường đại học nước ngoài, khám phá con đường quốc tế hóa, hiện đại hóa của chúng ta trong việc truyền đạt văn hóa dân tộc và thành tựu của nền văn minh thế giới. Nó đã liên tiếp thiết lập mối quan hệ trao đổi và hợp tác với 37 trường đại học hoặc tổ chức giáo dục từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Pakistan, Canada, v.v. Kể từ khi kết hợp, trường đã mời gần 190 chuyên gia và học giả nước ngoài đến thực hiện các bài giảng, cử gần 200 thanh niên và trung niên, các nhà nghiên cứu khoa học và quản lý trụ cột sang Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, các nước và khu vực Châu Âu để tham quan, hợp tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị học thuật quốc tế. 
Trường điều hành trường thông qua các chương trình liên doanh với Hàn Quốc và Nhật Bản bằng 2 + 2, 3 + 2, với Mỹ bằng 1 + 2 + 1, MBA 1 + 1 và để trao đổi sinh viên với họ. Trường đại học được chấp thuận nhận sinh viên “Học bổng Chính phủ Trung Quốc”, “Học bổng Viện Khổng Tử” và “Học bổng Chính phủ tỉnh Cát Lâm”. và Đại học cũng đủ điều kiện chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng (Tiếng Anh Trung bình). Năm 2007, Đại học Quốc gia Kangwon và Đại học Bắc Hoa đồng thành lập Viện Khổng Tử. Trường đại học thích nghi với sự phát triển của giáo dục đại học trên toàn thế giới, tự phát triển trong sự giao lưu văn hóa Trung Quốc và văn minh thế giới. 3 + 2, với Mỹ bằng 1 + 2 + 1, MBA 1 + 1, và để trao đổi sinh viên với họ. 
Trường đại học được chấp thuận nhận sinh viên “Học bổng Chính phủ Trung Quốc”, “Học bổng Viện Khổng Tử” và “Học bổng Chính phủ tỉnh Cát Lâm”. và Đại học cũng đủ điều kiện chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng (Tiếng Anh Trung bình). Năm 2007, Đại học Quốc gia Kangwon và Đại học Bắc Hoa đồng thành lập Viện Khổng Tử. Trường đại học thích nghi với sự phát triển của giáo dục đại học trên toàn thế giới, phát triển bản thân trong sự giao lưu văn hóa Trung Quốc và văn minh thế giới. 3 + 2, với Mỹ bằng 1 + 2 + 1, MBA 1 + 1, và để trao đổi sinh viên với họ. Trường đại học được chấp thuận nhận sinh viên “Học bổng Chính phủ Trung Quốc”, “Học bổng Viện Khổng Tử” và “Học bổng Chính phủ tỉnh Cát Lâm”. và Đại học cũng đủ điều kiện chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng (Tiếng Anh Trung bình). Năm 2007, Đại học Quốc gia Kangwon và Đại học Bắc Hoa đồng thành lập Viện Khổng Tử. 

Thành tích

Trường đại học thích nghi với sự phát triển của giáo dục đại học trên toàn thế giới, tự phát triển trong sự giao lưu văn hóa Trung Quốc và văn minh thế giới. và Đại học cũng đủ điều kiện chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng (Tiếng Anh Trung bình). Năm 2007, Đại học Quốc gia Kangwon và Đại học Bắc Hoa đồng thành lập Viện Khổng Tử. Trường đại học thích nghi với sự phát triển của giáo dục đại học trên toàn thế giới, tự phát triển trong sự giao lưu văn hóa Trung Quốc và văn minh thế giới. và Đại học cũng đủ điều kiện chấp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng (Tiếng Anh Trung bình). Năm 2007, Đại học Quốc gia Kangwon và Đại học Bắc Hoa đồng thành lập Viện Khổng Tử. Trường đại học thích nghi với sự phát triển của giáo dục đại học trên toàn thế giới, phát triển bản thân trong sự giao lưu văn hóa Trung Quốc và văn minh thế giới.
Đại học Bắc Hoa chấp nhận thành tích tốt từ việc cải cách giáo dục đại học, kế thừa từ 4 trường cao đẳng ban đầu, đặc biệt là sau khi kết hợp, đại học Bắc Hoa đã cải thiện điều kiện giảng dạy và khuôn viên, với cấu trúc khoa và chuyên môn dần dần phù hợp, trình độ hoạt động hoàn thiện hơn, trang thiết bị và cơ sở vật chất đã hình thành, nó thúc đẩy giáo dục quốc tế và trao đổi học thuật. Hiện nay, toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường đều thực hiện theo phương châm Tư vấn đạo đức liêm khiết, chăm chỉ học tập; Đề cao tinh thần tự giác và nghiêm túc thực hành, họ cũng hướng tới mục tiêu xây dựng trường thành một trường đại học tổng hợp, nổi tiếng trong nước và có tầm ảnh hưởng lớn ở nước ngoài.

Chuyên ngành

Hệ đại học

CHƯƠNG TRÌNH
 (NĂM)
NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN
HỌC PHÍ (RMB / NĂM HỌC)
 Âm nhạc học
4.0
người Trung Quốc
25000
 Nhảy
4.0
người Trung Quốc
25000
 Nghệ thuật Phát thanh & Lưu trữ
4.0
người Trung Quốc
25000
 Hình ảnh Thiết kế truyền thông
4.0
người Trung Quốc
25000
 Thiết kế môi trường
4.0
người Trung Quốc
25000
 Thiết kế sản phẩm
4.0
người Trung Quốc
25000
 Mỹ thuật
4.0
người Trung Quốc
25000
 Đang vẽ
4.0
người Trung Quốc
25000
 Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế
4.0
người Trung Quốc
25000
 Khoa học phục hồi chức năng
4.0
người Trung Quốc
25000
 Tiệm thuốc
4.0
người Trung Quốc
25000
 Hình ảnh y tế
5.0
người Trung Quốc
25000
 Y học lâm sàng
5.0
người Trung Quốc
25000
 Khoa răng hàm mặt
5.0
người Trung Quốc
25000
 Điều dưỡng
5.0
người Trung Quốc
25000
 Y tế dự phòng
5.0
người Trung Quốc
25000
 Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc
4.0
người Trung Quốc
15000
 Dạy tiếng Trung cho người nói các ngôn ngữ khác
4.0
người Trung Quốc
15000
 tiếng Anh
4.0
người Trung Quốc
15000
 người Tây Ban Nha
4.0
người Trung Quốc
15000
 tiếng Nhật
4.0
người Trung Quốc
15000
 Dịch
4.0
người Trung Quốc
15000
 người Pháp
4.0
người Trung Quốc
15000
 tiếng Nga
4.0
người Trung Quốc
15000
 Hàn Quốc
4.0
người Trung Quốc
15000
 Môn lịch sử
4.0
người Trung Quốc
15000
 Vật lý
4.0
người Trung Quốc
17000
 Toán học và Toán học Ứng dụng
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học sinh học
4.0
người Trung Quốc
17000
 Hóa học ứng dụng
4.0
người Trung Quốc
17000
 Hoá học
4.0
người Trung Quốc
17000
 Thống kê áp dụng
4.0
người Trung Quốc
17000
 Số liệu thống kê
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học Tâm lý
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kinh tế và Thương mại Quốc tế
4.0
người Trung Quốc
15000
 Thống kê kinh tế
4.0
người Trung Quốc
17000
 Đào tạo thể thao
4.0
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục thể chất
4.0
người Trung Quốc
25000
 Thể thao mùa đông
4.0
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục mầm non
4.0
người Trung Quốc
15000
 Giáo dục Tiểu học
4.0
người Trung Quốc
15000
 Quản lý hậu cần
4.0
người Trung Quốc
15000
 Quản lý du lịch
4.0
người Trung Quốc
15000
 Quản lý kỹ thuật
4.0
người Trung Quốc
15000
 Hành chính công
4.0
người Trung Quốc
15000
 Kỹ thuật công nghiệp
4.0
người Trung Quốc
17000
 Tiếp thị
4.0
người Trung Quốc
15000
 Kế toán
4.0
người Trung Quốc
15000
 Quản trị kinh doanh
4.0
người Trung Quốc
15000
 Tự động hóa
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật người máy
4.0
người Trung Quốc
17000
 Công trình dân dụng
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học và Kỹ thuật Gỗ
4.0
người Trung Quốc
17000
 Giao thông vận tải
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kiến trúc cảnh quan
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học và Công nghệ Thông minh
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật mạng
4.0
người Trung Quốc
17000
 Công nghệ truyền thông kỹ thuật số
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật phần mềm
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học và Công nghệ Máy tính
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật sản xuất thông minh
4.0
người Trung Quốc
17000
 Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa
4.0
người Trung Quốc
17000
 Thiết kế công nghiệp
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật xe cộ
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật định hình và điều khiển vật liệu
4.0
người Trung Quốc
17000
 Khoa học môi trường
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật Truyền thông
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật điện tử và thông tin
4.0
người Trung Quốc
17000
 Kỹ thuật điện và tự động hóa
4.0
người Trung Quốc
17000
 Vật liệu và thiết bị năng lượng mới
4.0
người Trung Quốc
17000
 Hóa học vật liệu
4.0
người Trung Quốc
17000
 Xã hội học
4.0
người Trung Quốc
15000
 Giáo dục tư tưởng và chính trị
4.0
người Trung Quốc
15000
 Pháp luật
4.0
người Trung Quốc
15000
 Kiến trúc cảnh quan
4.0
người Trung Quốc
17000
 Lâm nghiệp
4.0
người Trung Quốc
17000

Hệ thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH
 (NĂM)
NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN
HỌC PHÍ (RMB / NĂM HỌC)
 Mỹ thuật
3.0
người Trung Quốc
29000
 Hóa dược / dược phẩm
3.0
người Trung Quốc
29000
 Phân tích dược phẩm
3.0
người Trung Quốc
29000
 Dược học
3.0
người Trung Quốc
29000
 Mô học giải phẫu người & Phôi học
3.0
người Trung Quốc
29000
 Miễn dịch học y tế
3.0
người Trung Quốc
29000
 Luật y tế
3.0
người Trung Quốc
29000
 Sinh học gây bệnh
3.0
người Trung Quốc
29000
 Bệnh học & Sinh lý bệnh
3.0
người Trung Quốc
29000
 Nội y
3.0
người Trung Quốc
29000
 Thần kinh học
3.0
người Trung Quốc
29000
 Khoa học Hình ảnh Y học và Y học Hạt nhân
3.0
người Trung Quốc
29000
 Chẩn đoán lâm sàng
3.0
người Trung Quốc
29000
 Ca phẫu thuật
3.0
người Trung Quốc
29000
 Ngôn ngữ & Văn học Anh
3.0
người Trung Quốc
19000
 Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản
3.0
người Trung Quốc
19000
 Ngôn ngữ học nước ngoài & Ngôn ngữ học ứng dụng
3.0
người Trung Quốc
19000
 Lý luận Văn học và Nghệ thuật
3.0
người Trung Quốc
19000
 Ngôn ngữ học & Ngôn ngữ học Ứng dụng
3.0
người Trung Quốc
19000
 Ngữ văn Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
19000
 Nghiên cứu văn bản cổ điển Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
19000
 Văn học cổ Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
19000
 Văn học đương đại & hiện đại Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
19000
 Lịch sử thế giới
3.0
người Trung Quốc
19000
 Hóa học vô cơ
3.0
người Trung Quốc
21000
 Hóa lý
3.0
người Trung Quốc
21000
 Hóa học và Vật lý đại phân tử
3.0
người Trung Quốc
21000
 Toán học cơ bản
3.0
người Trung Quốc
21000
 Toán học máy tính
3.0
người Trung Quốc
21000
 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
3.0
người Trung Quốc
21000
 Ứng dụng toán học
3.0
người Trung Quốc
21000
 Lý thuyết vật lý
3.0
người Trung Quốc
21000
 Vật lý vật chất cô đặc
3.0
người Trung Quốc
21000
 Quang học
3.0
người Trung Quốc
21000
 Nguyên tắc giáo dục
3.0
người Trung Quốc
19000
 Chương trình học & Phương pháp luận
3.0
người Trung Quốc
19000
 Nghiên cứu về Giáo dục Mầm non
3.0
người Trung Quốc
19000
 Nghiên cứu về Giáo dục Đại học
3.0
người Trung Quốc
19000
 Công nghệ Giáo dục
3.0
người Trung Quốc
19000
 Kế toán
3.0
người Trung Quốc
19000
 Quản trị doanh nghiệp
3.0
người Trung Quốc
19000
 Quản lý du lịch
3.0
người Trung Quốc
19000
 Kiến trúc cảnh quan (Kỹ thuật)
3.0
người Trung Quốc
21000
 Kỹ thuật phần mềm
3.0
người Trung Quốc
21000
 Kỹ thuật xe cộ
3.0
người Trung Quốc
21000
 Tài liệu khoa học và kỹ thuật
3.0
người Trung Quốc
21000
 Máy điện và thiết bị điện
3.0
người Trung Quốc
21000
 Hệ thống điện và tự động hóa của nó
3.0
người Trung Quốc
21000
 Điện tử công suất và ổ điện
3.0
người Trung Quốc
21000
 Lý thuyết và Công nghệ kỹ thuật điện mới
3.0
người Trung Quốc
21000
 Sản xuất cơ khí và tự động hóa
3.0
người Trung Quốc
21000
 kỹ thuật cơ điện tử
3.0
người Trung Quốc
21000
 Thiết kế và lý thuyết cơ khí
3.0
người Trung Quốc
21000
 Khoa học và Công nghệ Gỗ
3.0
người Trung Quốc
21000
 Kỹ thuật chế biến hóa chất lâm nghiệp
3.0
người Trung Quốc
21000
 Giáo dục tư tưởng và chính trị
3.0
người Trung Quốc
19000
 Chủ nghĩa Mác trong xã hội Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
19000
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
3.0
người Trung Quốc
19000
 Di truyền & Nhân giống rừng
3.0
người Trung Quốc
21000
 Trồng rừng
3.0
người Trung Quốc
21000
 Bảo vệ rừng
3.0
người Trung Quốc
21000
 Quản lý kinh tế lâm nghiệp
3.0
người Trung Quốc
21000
 Bảo vệ và sử dụng động vật hoang dã & thực vật
3.0
người Trung Quốc
21000
 Vườn cây & Làm vườn trang trí
3.0
người Trung Quốc
21000

Xem thêm: Học bổng đại học Bắc Hoa

Hệ 1 năm tiếng

CHƯƠNG TRÌNH
 (NĂM)
NGÔN NGỮ HƯỚNG DẪN
HỌC PHÍ (RMB / NĂM HỌC)
 Tiếng Trung Quốc
1,0
người Trung Quốc
13000

Các chi phí khác

  • Chi phí báo danh :800 RMB
  • Phí khám sức khỏe: 400 RMB
  • Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm
  • Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm

 

Học bổng

 

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *