Chương trình học bổng Con đường tơ lụa tại Đại học Thiên Tân đang được mở áp dụng ngay bây giờ. Chương trình Con đường Tơ lụa-Học bổng Chính phủ Trung Quốc mới ”của Đại học Thiên Tân hiện dành cho công dân các nước dọc theo Vành đai và Con đường.

Đây chương trình học bổng được cung cấp cho các trường đại học cao cấp của Trung Quốc cho tuyển dụng các sinh viên trẻ xuất sắc từ “Vành đai và đường” nước để theo đuổi bằng cấp ở Trung Quốc.

Trường Giáo dục Quốc tế Đại học Thiên Tân  được thành lập vào tháng 1 năm 2000, là một trong những trường cấp 2 của Đại học Thiên Tân . Trường Giáo dục Quốc tế nhận các chức năng tuyển sinh, quản lý giảng dạy, quản lý xã hội và dịch vụ của sinh viên quốc tế tại Đại học Thiên Tân làm nhiệm vụ chính, đồng thời đảm nhận việc giảng dạy tiếng Trung cho sinh viên quốc tế.

Ứng viên muốn tham gia các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải nộp chứng chỉ TOEFL (Điểm 80 trở lên), hoặc IELTS (Điểm 6.0 trở lên) (Không yêu cầu đối với người nói tiếng Anh bản ngữ); Những ứng viên chưa có chứng chỉ nên nộp Chứng chỉ trình độ tiếng Anh hoặc video tự giới thiệu bản thân được quay bằng tiếng Anh trong thời lượng 3-5 phút.

Chương trình học bổng Con đường tơ lụa tại Đại học Thiên Tân Mô tả

 • Hạn nộp hồ sơ: Thời hạn  nộp hồ sơ: 20/11/2021 đến 10/03/2021 (Nghỉ đông từ 02/02 đến 24/02/2021, hồ sơ nộp trong thời gian này sẽ được xét duyệt sau đó?
 • Cấp độ khóa học: Học bổng có sẵn để theo đuổi các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 • Chủ để bài học:
 1. Đối với các Chương trình Cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc, vui lòng nhấp vào;
 2. Đối với các Chương trình Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc, vui lòng nhấp vào;
 3. Đối với các Chương trình Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh, vui lòng nhấp vào;
 4. Đối với các Chương trình Tiến sĩ, vui lòng nhấp vào.
 1. Miễn học phí và chỗ ở trong khuôn viên trường;
 2. Trợ cấp sinh hoạt hàng tháng:
 •   2.500 RMB / tháng cho sinh viên Cử nhân;
 •   3.000 RMB / tháng cho sinh viên Cao học;
 •   3.500 RMB / tháng cho nghiên cứu sinh;
 1. Bảo hiểm y tế toàn diện.
 • Quốc tịch: Ứng viên phải là công dân của các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường.
 • Số lượng  học bổng : Không có số lượng
 • Học bổng có thể được nhận tại Trung Quốc

Đủ điều kiện cho Chương trình học bổng Con đường tơ lụa tại Đại học Thiên Tân

Các quốc gia đủ điều kiện:  Người nộp đơn phải là công dân của các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường.

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Ứng viên có thể nộp hồ sơ từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021. Tất cả các tài liệu đăng ký bằng văn bản phải được nộp cho Trường Giáo dục Quốc tế (sau đây gọi là SIE), Đại học Thiên Tân trước ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Đủ điều kiện 

 1. Người nộp đơn phải là công dân của các quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường, và có sức khỏe tốt;
 2. Yêu cầu về bằng cấp và độ tuổi của
  ứng viên : Ứng viên đăng ký chương trình Cử nhân phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và dưới 25 tuổi;
  Ứng viên đăng ký chương trình Thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp Cử nhân và dưới 35 tuổi;
  Ứng viên đăng ký học Tiến sĩ phải có bằng Thạc sĩ và dưới 40 tuổi.

Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên muốn tham gia các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải nộp chứng chỉ TOEFL (Điểm 80 trở lên), hoặc IELTS (Điểm 6.0 trở lên) (Không yêu cầu đối với người nói tiếng Anh bản ngữ); Những ứng viên chưa có chứng chỉ nên nộp Chứng chỉ trình độ tiếng Anh hoặc video tự giới thiệu bản thân được quay bằng tiếng Anh trong thời lượng 3-5 phút.

Học bổng Trung Quốc

Chương trình học bổng Con đường tơ lụa tại Đại học Thiên Tân Thủ tục đăng ký

Cách nộp hồ sơ  Ứng viên phải nộp các tài liệu ứng tuyển sau  (sao y) :

 1. Đơn đăng ký Chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc (một bản chính & một bản sao)

Vui lòng hoàn thành các thủ tục đăng ký trực tuyến tại Hệ thống Thông tin Học bổng Chính phủ Trung Quốc (trang web:  http://www.csc.edu.cn/laihua/ ), gửi trực tuyến Đơn đăng ký Học bổng Chính phủ Trung Quốc đã hoàn chỉnh bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh và in ra bản in với ảnh của bạn.

Xin lưu ý rằng:   Các  Cơ quan Số  cho Đại học Thiên Tân là  10.056 ;

Chọn Loại Chương trình B.

 1. Bản gốc chứng chỉ có công chứng của Văn bằng cao nhất

Nếu người nộp đơn là sinh viên đại học hoặc đã đi làm, họ nên cung cấp chứng chỉ trước khi tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận việc làm. Các tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm bản dịch công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh? một bản gốc & một bản sao ?;

 1. Bản gốc Giấy chứng nhận có công chứng của Bảng điểm:
  Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh? một bản gốc & một bản sao ?;
 1. Kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu  (Dành cho ứng viên Thạc sĩ & Tiến sĩ)
  Tất cả các ứng viên phải nộp kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu cho nghiên cứu tại Trung Quốc, với không ít hơn 800 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung;
 1. Hai thư giới thiệu (Đối với ứng viên Thạc sĩ & Tiến sĩ) (vui lòng nhấp vào 1 hoặc 2)
  Ứng viên đăng ký học Thạc sĩ cần cung cấp hai thư giới thiệu của các giáo sư hoặc phó giáo sư bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh;
  Ứng viên đăng ký học Tiến sĩ cần cung cấp hai thư giới thiệu của các giáo sư bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
 1. Bản sao Hộ chiếu;
 2. Bản sao Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài (vui lòng nhấp vào)

Người nộp đơn phải điền vào mẫu đơn bằng tiếng Anh và nộp bản sao (bản chính sẽ được giữ bởi người nộp đơn).

Việc khám sức khỏe phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu khám sức khỏe dành cho người nước ngoài. Những hồ sơ không đầy đủ hoặc những hồ sơ không có chữ ký của bác sĩ chăm sóc, con dấu chính thức của bệnh viện hoặc một bức ảnh chụp kín của người nộp đơn đều không hợp lệ. Vui lòng chọn thời điểm thích hợp để hoàn thành việc khám sức khỏe vì báo cáo khám sức khỏe có giá trị 6 tháng;

 • Hình thức chấp nhận tạm thời du học sinh của giáo sư TJU

Ứng viên nên liên hệ với các giáo sư của TJU để hoàn thành mẫu đơn chấp nhận;
Không cần thiết phải cung cấp. Nếu bạn không thể tự mình nhận được sự chấp nhận, văn phòng tuyển sinh của TJU sẽ chuyển tài liệu đăng ký đến trường để tìm người giám sát cho bạn.

 • Chứng chỉ thông thạo ngôn ngữ

Ứng viên đăng ký các chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc cần phải nộp chứng chỉ HSK. Yêu cầu tối thiểu HSK4 (Điểm 180 trở lên) đối với Kỹ thuật / Khoa học hoặc HSK5 (Điểm 180 trở lên) đối với nghệ thuật tự do. Ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Trung nên tham gia các khóa học tiếng Trung trong một năm (học phí do Chính phủ Trung Quốc chi trả) và bắt đầu các nghiên cứu chính khi đạt được chứng chỉ HSK yêu cầu;

Người nộp đơn đăng ký các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh cần phải nộp chứng chỉ thông thạo tiếng Anh (TOFEL, IELTS, hoặc Chứng chỉ hướng dẫn tiếng Anh). TOFEL: không dưới 550, TOFEL mới: không dưới 75, IELTS: không dưới 6.0;

 1. Video giới thiệu bản thân

Ứng viên cần gửi video giới thiệu bản thân dài 5 phút bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh (ghi trong USB);

 1. Một ứng viên cho các nghiên cứu nghệ thuật được yêu cầu nộp hai bản phác thảo các tác phẩm của chính ứng viên.Để tìm hiểu thêm thông tin học bổngCác bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trungHoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

  Facebook: Đinh Văn Hải ,

   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *