Ngành Quan hệ công chúng

Tên tiếng trung :公共关系
Loại :Danh mục dịch vụ và quản lý công> Tiện ích công cộng
Mã chuyên ngành: 590105
thời gian học: 三年

Định nghĩa chuyên nghiệp

Quan hệ công chúng chủ yếu nghiên cứu kiến ​​thức lý thuyết khoa học như quản lý, xã hội học và truyền thông, trong đó quan hệ công chúng của chính phủ, quan hệ công chúng doanh nghiệp kinh doanh và quan hệ công chúng quốc tế là hướng phát triển chính, làm quen với quá trình phát triển của lý thuyết truyền thông hiện đại và quản lý dự án trong nước và ở nước ngoài, Hiện trạng và xu hướng, nắm vững phương pháp và kỹ năng điều tra xã hội và phương pháp thống kê xã hội, có kiến ​​thức quản lý hành chính và quản lý kinh doanh có hệ thống, thành thạo các kỹ năng tuyên truyền và nghệ thuật ngoại giao. Ví dụ: Trước những thông tin tiêu cực của dư luận, xây dựng các biện pháp và cơ chế đối phó tương ứng với các phương tiện truyền thông.

cấu trúc chương trình học

“Quan hệ công chúng”, “Kinh tế học”, “Nghiên cứu thư ký”, “Lập kế hoạch hình ảnh doanh nghiệp”, “Kỹ năng đàm phán quan hệ công chúng”, “Nghi thức quan hệ công chúng”, “Viết tài liệu quan hệ công chúng”, “Ngôn ngữ học quan hệ công chúng”, “Quan hệ giữa các cá nhân” , “Tiếng Anh PR Kinh doanh”, “Tiếp thị”, “Quảng cáo”, “Thương mại điện tử”, “Quản lý hiện đại”, “Giao tiếp và Truyền thông Kinh doanh”.

Ngành Quan hệ công chúng

Tương lai

hướng sự nghiệp

Các tổ chức công tác chính phủ: nghiên cứu thông tin, văn hóa doanh nghiệp, hoạch định hình ảnh, quảng bá và quảng bá, giao lưu đối ngoại, quản lý truyền thông, điều tra xã hội, lập kế hoạch công, quản lý quan hệ công chúng khủng hoảng.

Kết nối chuyên nghiệp

Ví dụ về các chuyên ngành đào tạo đại học liên tục: quản lý dịch vụ công, quản lý hành chính. 

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc