Học bổng Chính Quyền  Hắc Long Giang

Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã thành lập Học bổng Chính phủ Hắc Long Giang dành cho sinh viên quốc tế (sau đây gọi là Học bổng) theo Hướng dẫn Cải cách và Phát triển Giáo dục Trung và Dài hạn ở tỉnh Hắc Long Giang (2021-2021), nhằm nỗ lực hơn nữa thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ về quy mô, trình độ và khả năng phục vụ của giáo dục sinh viên quốc tế của tỉnh Hắc Long Giang, đồng thời thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế xuất sắc về học tập tại Hắc Long Giang.

Học bổng Chính phủ Hắc Long Giang Hạng mục

Học bổng này nhằm hỗ trợ các sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc đang theo học tại các cơ sở giáo dục được chỉ định ở tỉnh Hắc Long Giang để lấy bằng ở các cấp độ khác nhau.

Học bổng chính phủ Hắc Long Giang đủ điều kiện

A. Trình độ học vấn và giới hạn độ tuổi
– Ứng viên đăng ký chương trình cử nhân phải có bằng tốt nghiệp tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông của Trung Quốc và dưới 25 tuổi, đồng thời phải phù hợp với điều kiện của tổ chức sở tại.
– Người đăng ký chương trình thạc sĩ phải có bằng cử nhân và dưới 35 tuổi và phải có bằng cử nhân kèm theo thư giới thiệu của hai giáo sư hoặc phó giáo sư.
– Người đăng ký chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ phải có bằng thạc sĩ và dưới 40 tuổi và phải có bằng thạc sĩ kèm theo thư giới thiệu của hai giáo sư hoặc phó giáo sư.
B. Các yêu cầu khác
– Ứng viên phải là công dân không phải là công dân Trung Quốc (có quốc tịch nước ngoài trên 4 năm) và có sức khỏe tốt
– Ứng viên phải tuân thủ luật pháp và quy định của chính phủ Trung Quốc cũng như các quy tắc và kỷ luật của các tổ chức sở tại.
– Ứng viên không nên hiện đang học tập tại Trung Quốc. (Sinh viên hiện đang ở Trung Quốc tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục Trung Quốc trong hơn một năm học sẽ đủ điều kiện.)
– Trình độ tiếng Trung của ứng viên được xác định bởi cơ sở giáo dục chủ quản theo chuyên ngành và ngôn ngữ giảng dạy.
– Ứng viên không được nhận bất kỳ học bổng nào khác.

Tiêu chí và phạm vi học bổng chính phủ Hắc Long Giang

Học bổng được chia thành ba loại sau và được cấp cho các tổ chức có liên quan chấp nhận sinh viên quốc tế:
Loại A: Bằng Tiến sĩ Học bổng dành cho sinh viên
Loại A được cấp cho sinh viên trong 2 đến 3 năm học với tiêu chuẩn 50.000 RMB mỗi năm .
Loại B: Học bổng dành cho sinh viên bằng Thạc sĩ Học bổng
loại B được cấp cho sinh viên trong 2 đến 3 năm học với tiêu chuẩn là 40.000 NDT mỗi năm.
Loại C: Bằng Cử nhân Học bổng dành cho sinh viên Học bổng
loại C được cấp cho sinh viên trong 4 năm học (năm năm đối với các chuyên ngành y tế) với tiêu chuẩn 30.000 NDT mỗi năm.
Người nhận tất cả các loại học bổng được miễn phí đăng ký, học phí, phí thí nghiệm, phí thực hành, phí tài liệu giảng dạy cơ bản, phí ăn ở và bảo hiểm. Không bao gồm chi phí đi lại quốc tế, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và các khoản phí khác.

Đơn xin học bổng chính phủ Hắc Long Giang

Ứng viên phải nộp đơn đăng ký dưới dạng văn bản theo quy định của học bổng loại A, B và C từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Hạn nộp hồ sơ 30 tháng 4. Ứng viên phải điền và cung cấp trung thực và đầy đủ các tài liệu sau (sao y):
1. Đơn đăng ký học bổng (điền bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).
2. Bằng tốt nghiệp cao nhất (bản photocopy có công chứng): Ứng viên cũng phải cung cấp bằng chứng về việc học tập trong đơn đăng ký. Các tài liệu bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
3. Bảng điểm (bản photocopy có công chứng): Bảng điểm bằng các ngôn ngữ không phải là tiếng Trung hoặc tiếng Anh phải được đính kèm với bản dịch công chứng sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Hồ sơ HSK: được xác định bởi nhu cầu của cơ sở chủ quản.
4. Kế hoạch học tập hoặc nghiên cứu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
5. Thư giới thiệu của hai giáo sư hoặc phó giáo sư bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh đối với ứng viên xin học bổng bậc tiến sĩ và thạc sĩ.
6. Người nộp đơn xin học bổng bậc cử nhân nên cung cấp hồ sơ học tập trung học phổ thông ở nước sở tại.
7. Bản gốc và bản sao Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài do cơ quan kiểm dịch Trung Quốc in. Việc khám sức khỏe phải bao gồm tất cả các mục được liệt kê trong Mẫu Khám Sức Khỏe Dành Cho Người Nước Ngoài. Những hồ sơ không đầy đủ hoặc những hồ sơ không có chữ ký của bác sĩ chăm sóc, đóng dấu chính thức của bệnh viện hoặc ảnh niêm phong của người nộp đơn đều không hợp lệ. Kết quả khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng. Tất cả các ứng viên vui lòng xem xét yếu tố này trong khi xác định thời gian để thực hiện kiểm tra y tế.
8. Bản sao hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng).
9. Các tài liệu khác nếu cơ sở chủ trì yêu cầu.

http://www.studyinheilongjiang.com/

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc