Đại học Sư phạm Tân Cương(新疆师范大学)

Đại học Sư phạm Tân Cương

Khu tự trị Tân Cương Bình thường nằm ở thủ đô Urumqi, được thành lập vào năm 1978 trong 12 tháng, cùng với sự lớn mạnh của cải cách và mở cửa, sau 40 năm thăng trầm, Đại học Sư phạm Tân Cương không ngừng theo đuổi khoa học, văn minh , tiến bộ và chân chính, tôn trọng phương châm “có học, tháo vát Phương châm  xứng đáng với người khác “của nhà trường đã hình thành nên tinh thần học đường xuất sắc  đoàn kết, cống hiến, tìm kiếm chân lý và đổi mới  , và đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế và sự phát triển xã hội của Tân Cương, đặc biệt là sự phát triển của giáo dục giáo viên.

Trường có diện tích 2864 mẫu Anh được chia thành ba cơ sở: Wenquan, Kunlun và Wenguang, tọa lạc tại số 100 đường Guanjing , quận Shuimogou , số 102 đường Xinyi , quận Shayibake và số 16 Kashi East Road, Xincheng District . Cơ sở Wenquan là cơ sở chính và trung tâm hành chính của trường, chịu trách nhiệm giáo dục và đào tạo sinh viên đại học và sau đại học về nghệ thuật tự do và giáo dục dự bị; cơ sở Kunlun hiện chịu trách nhiệm chính cho sinh viên đại học và sau đại học về khoa học và nghệ thuật. như giáo dục thường xuyên, giáo dục từ xa và cán bộ. Đào tạo, giáo dục sinh viên nước ngoài và các nhiệm vụ khác; Cơ sở Wenguang chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo các khóa học chuyên gia.

Trường có 20 trường cao đẳng, được ủy quyền bởi một đơn vị thạc sĩ vào năm 1993 và một đơn vị tiến sĩ vào năm 2013. Hiện có 5 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành cấp độ đầu tiên, 1 chương trình cấp bằng tiến sĩ giáo dục và 18 chương trình cấp bằng thạc sĩ ngành học cấp độ đầu tiên. ., 9 điểm cho phép bằng thạc sĩ, 96 điểm thạc sĩ ngành cấp hai, 62 chuyên ngành đại học, các chuyên ngành chủ đề bao gồm 10 ngành, bao gồm giáo dục sau đại học, giáo dục đại học phổ thông, giáo dục dự bị, giáo dục tiểu học và trung học, Một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh bao gồm giáo dục mầm non giáo dục, giáo dục thường xuyên cho người lớn và giáo dục sinh viên quốc tế. Có 2303 giảng viên , 321 giáo viên chính thức có trình độ tiến sĩ và 753 giáo viên toàn thời gian có trình độ thạc sĩ ; có 29559 sinh viên ở tất cả các cấp và các loại .

Trường có 37 phòng thí nghiệm giảng dạy, chuyên môn và nghiên cứu , và tổng số 504 phòng học đa phương tiện ( bao gồm cả phòng thu và phát sóng ) , phòng thí nghiệm ngôn ngữ, phòng học thông minh, phòng học thư pháp và phòng đọc điện tử . Thư viện của trường có diện tích 58.000 mét vuông, với bộ sưu tập 1.704.800 cuốn sách, 1.281 tạp chí chuyên môn , hơn 130.000 tạp chí điện tử chọn lọc ,  400.000 đầu sách điện tử và 35 cơ sở dữ liệu khác nhau .

Nhà trường coi trọng giao lưu, hợp tác với nước ngoài, tích cực triển khai nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, dịch vụ xã hội, giao lưu văn hóa và hợp tác với các trường đại học trong nước, thực hiện liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học “hạng nhất kép” như Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Đại học Sư phạm Hoa Đông. Thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với hơn 40 trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ, Anh, Nga, Nhật Bản và các nước khác (ở nước ngoài) ; xa hơn nữa là giáo viên ở nước ngoài (ở nước ngoài) Các hoạt động nghiên cứu, thăm quan, trao đổi học thuật được bình thường hóa. Trường thuê chuyên gia nước ngoài về giảng dạy và mời họ quanh năm. Các chuyên gia, học giả nổi tiếng trong và ngoài nước đến trường thuyết trình, trao đổi; trường có ba Khổng Tử Các viện ở Kyrgyzstan và Tajikistan. Các Viện Khổng Tử ở Kyrgyzstan và Tajikistan đã liên tiếp đạt danh hiệu “Viện Khổng Tử tiên tiến” do Hanban trao tặng. Trường đã được trao giải “Trường học viện Khổng Tử xuất sắc” bởi Hanban. Đồng thời, trường là “Cơ sở trình diễn giáo dục cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc” của Bộ Giáo dục, “Cơ sở xúc tiến tiếng Trung Trung Á” của Hanban, “Trung tâm đào tạo giáo viên tiếng Trung Quốc tế”, “Cơ sở giáo dục tiếng Trung” của Cục Hoa kiều Văn phòng Quốc vụ viện và Viện Dự án Trung Quốc của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Chuyên ngành

# Tên chương trình Ngày bắt đầu ứng dụng Thời hạn nộp đơn Ngay nhập học Ngôn ngữ hướng dẫn Học phí (RMB)
1 Quản lý Dịch vụ Công (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 14400 Ứng dụng
2 Nguyên tắc Giáo dục (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
3 Nguyên tắc Giáo dục (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
4 Giáo dục Quốc tế Trung Quốc (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
5 Kinh tế Lao động (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
6 Thương mại Quốc tế (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
7 Kinh tế Công nghiệp (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
8 Âm nhạc học (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 14400 Ứng dụng
9 Tiếng Trung (Học bổng Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tân Cương) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 14400 Ứng dụng
10 Luật (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
11 Chính trị Quốc tế (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
12 Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
13 Lý thuyết chính trị (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
14 Luật (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
15 Luật Dân sự và Thương mại (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
16 Luật (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng
17 công nghệ máy tính (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 19200 Ứng dụng
18 Kỹ thuật phần mềm (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 14400 Ứng dụng
19 Quản lý du lịch (Học bổng Chính phủ Trung Quốc) 2021-01-31 2021-04-29 2021-09-14 người Trung Quốc 17600 Ứng dụng

Học Bổng

 Các học bổng khác nhau của Đại học Sư phạm Tân Cương  

 Đại học Sư phạm Tân Cương hiện có học bổng chính phủ Trung Quốc, học bổng giáo viên tiếng Trung quốc tế và học bổng chính phủ Tân Cương.

Đại học Sư phạm Tân Cương hiện thiết lập các chương trình học bổng gồm Học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Giáo viên Ngôn ngữ Trung Quốc quốc tế và Học bổng Chính phủ Tân Cương.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ cần có để apply học bổng

1- Đơn apply học bổng chính phủ.

2- Giấy chứng nhận bậc học cao nhất (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

(Đối với học sinh, sinh viên năm cuối, khi chưa tốt nghiệp thì cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3- Học bạ toàn khóa (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

4- Ảnh thẻ nền trắng.

5- Hộ chiếu trang có ảnh (trang 2-3)

6- Kế hoạch học tập

7- Hai thư giới thiệu của Phó Giáo sư trở lên (người xin hệ Đại học không cần xin của Giáo sư, chỉ cần xin của giáo viên)

8- Chứng chỉ HSK.

9- Giấy khám sức khỏe theo form Du học Trung Quốc.

10- Tài liệu khác (Giấy khen# bằng khen#chứng nhận đã tham gia các kì thi, hoạt động ngoại khóa…) (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

11- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật ( tùy vào yêu cầu của trường có thể xin xác nhận dân sự xin ở xã hoặc nếu trường yêu cầu lý lịch tư pháp thì XIN lý lịch tư pháp xin ở sở tư pháp tỉnh

Nơi ở của sinh viên quốc tế tại Đại học Sư phạm Tân Cương

      Đại học Sư phạm Tân Cương cung cấp cho sinh viên quốc tế các phòng đôi trong các căn hộ dành cho sinh viên quốc tế. Các phòng đều được trang bị giao diện mạng trong khuôn viên trường, tủ quần áo, giường và bàn học, mỗi tầng đều được trang bị các thiết bị công cộng như nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm, phòng giặt là.

Đại học Sư phạm Tân Cương cung cấp cho sinh viên quốc tế phòng 2 giường đơn trong căn hộ sinh viên quốc tế. Các phòng được trang bị giao diện mạng trong khuôn viên trường, tủ quần áo, giường và bàn học. Và mỗi tầng đều được trang bị các tiện ích công cộng như nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm, phòng giặt là.

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *