Đại học Sư phạm Nội Mông Cổ(内蒙古师范大学)

Thành phố: Nội Mông Cổ-Hohhot 
Chương trình cấp bằng: 
Số lượng sinh viên: 24524 
Trang web: http://www.imnu.edu.cn

Đại học Sư phạm Nội Mông, được thành lập vào năm 1952 , là một trong những trường cao đẳng và đại học sau khi thành lập Tân Trung Quốc trong đảng thiểu số biên giới và là quốc gia có các trường đại học tự trị được thành lập sớm nhất, giáo dục giáo viên là một đặc điểm dân tộc đặc biệt của giáo dục và một trường Đại học Sư phạm toàn diện , là được ca ngợi Vì “cái nôi của nền giáo dục quốc gia.”

Diện tích

Trường có hai cơ sở , diện tích sử dụng đất là 3800 mu (khoảng 253 ha), diện tích xây dựng hơn 100 mét vuông, tài sản cố định trị giá 19,7 tỷ NDT, trong đó thiết bị dạy học trị giá 4,5 triệu NDT. Bộ sưu tập sách 250 hơn triệu cuốn, sách điện tử hơn 80 cuốn , với đĩa lưu trữ 100TB .

Cơ sở vật chất

Trường có hơn 2.400 giảng viên , trong đó có hơn 1.400 giáo viên chính thức, giáo viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chiếm 71 % tổng số giáo viên toàn thời gian, giáo viên có chức danh cao cấp trở lên chiếm 45 %. của tổng số giáo viên toàn thời gian . có sinh viên tiến sĩ và học viên cao học. có 746 cố vấn . Trường có 36 trường cao đẳng trung học, 1 trường cao đẳng độc lập, và 3 khoa giảng dạy và nghiên cứu. Trường có hơn 30.000 sinh viên đại học và cao đẳng toàn thời gian, hơn 4.200 sinh viên sau đại học, hơn 7.100 sinh viên giáo dục người lớn và hơn 300 sinh viên nước ngoài , tạo thành một hệ thống đào tạo nhân tài đa cấp. Trường cung cấp 77 chuyên ngành đại học, bao gồm 10 ngành đại học. Trường có quyền đào tạo tiến sĩ cho 2 bộ môn cấp 1, 4 bộ môn cấp 2 , 1 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ , 24 bộ môn cấp 1, 131 bộ môn cấp 2 và 10 bộ môn thạc sĩ.Tốt bụng. Trường cũng là trường đại học có đủ điều kiện để miễn học phí cho sinh viên sau đại học. Trường có các cơ sở nghiên cứu 91 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp khu tự trị 6 phòng thí nghiệm trọng điểm các trường đại học khu tự trị 2 phòng thí nghiệm trọng điểm các trường đại học tự trị cơ sở trồng trọt 1 cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn khu tự trị 4 cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội và triết học khu vực tự trị 1 cơ sở công nghệ kỹ thuật khu vực tự trị trung tâm nghiên cứu 1 phòng thí nghiệm kỹ thuật khu vực tự trị 1 Ge , các khu vực tự trị và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật 1 các chuyên gia khu vực tự trị, trạm làm việc viện sĩ 1 Ge.

 

Xem thêm: Đại học Nội Mông Cổ

Thành tựu

 Nhà trường kiên quyết mở trường, tăng cường giao lưu với nước ngoài và đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với Mông Cổ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Canada, Úc và các nước khác và một số trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong nước. Năm 2009 , trường được phê duyệt là đơn vị đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ bằng tiếng Trung cho giáo dục quốc tế. Hơn 300 chuyên gia, học giả nổi tiếng trong và ngoài nước, trong đó có 5 viện sĩ của hai học viện đã làm tư vấn học thuật, giáo sư thỉnh giảng và giáo sư kiêm nhiệm của trường.

Trang chủ của Đại học Sư phạm Nội Mông: http://www.imnu.edu.cn

Đối với các khóa học đại học, vui lòng tham khảo: http://unix.imnu.edu.cn/info/Onews.php?id=581

Đối với các khóa học sau đại học, vui lòng tham khảo: http://yjsc.imnu.edu.cn/index_list.php?id=4

Chuyên ngành

Hệ thạc sĩ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Thiết kế
3.0
người Trung Quốc
14000
 Thuốc nhuộm và thiết kế quần áo
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật môi trường
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật gốm sứ
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật thiết kế
3.0
người Trung Quốc
14000
 bức tranh
3.0
người Trung Quốc
14000
 Mỹ thuật
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật phát thanh và truyền hình
3.0
người Trung Quốc
14000
 Biểu diễn piano
3.0
người Trung Quốc
14000
 Sáng tác
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật biểu diễn thanh nhạc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Chơi Accordion
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật và Bảo tàng học
3.0
người Trung Quốc
14000
 Triết học Mác xít
3.0
người Trung Quốc
14000
 Triết học Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Hợp lý
3.0
người Trung Quốc
14000
 Đạo đức
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghiên cứu tôn giáo
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngôn ngữ và văn học thiểu số
3.0
người Trung Quốc
14000
 Văn học và nghệ thuật
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngữ văn Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngữ văn cổ điển Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Văn học cổ đại Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại
3.0
người Trung Quốc
14000
 Văn học So sánh và Văn học Thế giới
3.0
người Trung Quốc
14000
 lịch sử Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 lịch sử thế giới
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử quốc gia khu vực
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngữ văn lịch sử
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử đặc biệt
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử hiện đại của Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Khoa học Vật liệu (Khoa học)
3.0
người Trung Quốc
14000
 Vật lý và Hóa học Vật liệu (Khoa học)
3.0
người Trung Quốc
14000
 Địa lý vật lý
3.0
người Trung Quốc
14000
 Địa lý nhân văn
3.0
người Trung Quốc
14000
 Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ
3.0
người Trung Quốc
14000
 hóa học vô cơ
3.0
người Trung Quốc
14000
 hóa học phân tích
3.0
người Trung Quốc
14000
 Hóa học hữu cơ
3.0
người Trung Quốc
14000
 Hóa lý
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử Khoa học và Công nghệ (Khoa học)
3.0
người Trung Quốc
14000
 thực vật học
3.0
người Trung Quốc
14000
 động vật học
3.0
người Trung Quốc
14000
 Hóa sinh và Sinh học phân tử
3.0
người Trung Quốc
14000
 ứng dụng toán học
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lý thuyết vật lý
3.0
người Trung Quốc
14000
 Vật lý vật chất cô đặc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Quang học
3.0
người Trung Quốc
14000
 kinh tế chính trị
3.0
người Trung Quốc
14000
 Kinh tế phương Tây
3.0
người Trung Quốc
14000
 Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường
3.0
người Trung Quốc
14000
 Kinh tế khu vực
3.0
người Trung Quốc
14000
 Kinh tế và Quản lý Giáo dục
3.0
người Trung Quốc
14000
 Giáo dục quốc tế Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Chương trình giảng dạy và lý thuyết giảng dạy
3.0
người Trung Quốc
14000
 Giáo dục mầm non
3.0
người Trung Quốc
14000
 Công nghệ Giáo dục
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nhân văn và Xã hội học về Thể thao
3.0
người Trung Quốc
14000
 Khoa học con người thể thao
3.0
người Trung Quốc
14000
 Giáo dục và Đào tạo Thể chất
3.0
người Trung Quốc
14000
 Thể thao truyền thống quốc gia
3.0
người Trung Quốc
14000
 Tâm lý học phát triển và giáo dục
3.0
người Trung Quốc
14000
 Tâm lý học cơ bản
3.0
người Trung Quốc
14000
 Tâm lý học ứng dụng
3.0
người Trung Quốc
14000
 Quản lý du lịch
3.0
người Trung Quốc
14000
 Quản lý du lịch
2.0
người Trung Quốc
14000
 Quản lý tài nguyên đất
3.0
người Trung Quốc
14000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3.0
người Trung Quốc
14000
 Kiến trúc máy tính
3.0
người Trung Quốc
14000
 Phần mềm máy tính và lý thuyết
3.0
người Trung Quốc
14000
 Giáo dục tư tưởng và chính trị
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghiên cứu về quá trình xã hội hóa chủ nghĩa Mác
3.0
người Trung Quốc
14000
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử của chủ nghĩa Mác
3.0
người Trung Quốc
14000
 Dân tộc học
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lý thuyết và chính sách quốc gia của Mác
3.0
người Trung Quốc
14000
 Kinh tế thiểu số Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 xã hội học
3.0
người Trung Quốc
14000
 nhân học
3.0
người Trung Quốc
14000
 văn học dân gian
3.0
người Trung Quốc
14000
 Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế
3.0
người Trung Quốc
14000

Hệ tiến sĩ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Văn học và nghệ thuật
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngữ văn Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngữ văn cổ điển Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Ngôn ngữ và Văn học thiểu số Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Dân tộc học
3.0
người Trung Quốc
14000
 Địa lý vật lý
3.0
người Trung Quốc
14000
 Địa lý nhân văn
3.0
người Trung Quốc
14000
 Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử Khoa học và Công nghệ (Khoa học)
3.0
người Trung Quốc
14000
 Tâm lý học phát triển và giáo dục
3.0
người Trung Quốc
14000
 Tâm lý học cơ bản
3.0
người Trung Quốc
14000
 Tâm lý học ứng dụng
3.0
người Trung Quốc
14000
 Dân tộc học
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lý thuyết và chính sách quốc gia của Mác
3.0
người Trung Quốc
14000
 Kinh tế thiểu số Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Lịch sử các dân tộc thiểu số Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000
 Nghệ thuật thiểu số Trung Quốc
3.0
người Trung Quốc
14000

Học bổng

Quá trình chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ cần có để apply học bổng

1- Đơn apply học bổng chính phủ.

2- Giấy chứng nhận bậc học cao nhất (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

(Đối với học sinh, sinh viên năm cuối, khi chưa tốt nghiệp thì cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3- Học bạ toàn khóa (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

4- Ảnh thẻ nền trắng.

5- Hộ chiếu trang có ảnh (trang 2-3)

6- Kế hoạch học tập

7- Hai thư giới thiệu của Phó Giáo sư trở lên (người xin hệ Đại học không cần xin của Giáo sư, chỉ cần xin của giáo viên)

8- Chứng chỉ HSK.

9- Giấy khám sức khỏe theo form Du học Trung Quốc.

10- Tài liệu khác (Giấy khen# bằng khen#chứng nhận đã tham gia các kì thi, hoạt động ngoại khóa…) (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

11- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật ( tùy vào yêu cầu của trường có thể xin xác nhận dân sự xin ở xã hoặc nếu trường yêu cầu lý lịch tư pháp thì XIN lý lịch tư pháp xin ở sở tư pháp tỉnh

Nhà ở

LOẠI PHÒNG

PHÍ ĂN Ở
(NHÂN DÂN TỆ / NĂM)

PHÒNG VỆ SINH CÁ NHÂN

PHÒNG TẮM RIÊNG

BĂNG THÔNG RỘNG

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

MÁY ĐIỀU HÒA

KHÁC

Phòng Đôi trong Ký túc xá Sinh viên Quốc tế

12000

phòng vệ sinh cá nhân

Phòng tắm riêng

Mạng lưới trường học

không có

không có

Hệ thống sưởi, TV, bàn làm việc, giá sách, tủ quần áo lớn

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *