Đại học Công Thương Chiết Giang(浙江工商大学)

Tên tiếng trung: (浙江工商大学)

Tên tiếng anh: Zhejiang Gongshang University

Khu vực: Chiết Giang

Giới thiệu Đại học Công Thương Chiết Giang

·

Đại học Công Thương Chiết Giang Tọa lạc tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nổi tiếng là Thiên đường trên Trái đất

·  Được thành lập vào năm 1911 với tên gọi “Trường Kinh doanh Hàng Châu”

· Được đổi tên vào năm 1980 thành “Học viện Thương mại Hàng Châu”

·  Được đổi tên vào năm 2004 thành “Đại học Công Thông Chiết Giang”

·  Được đồng tài trợ bởi Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Chính phủ tỉnh Chiết Giang

·  Phương châm: Trung thực, Kiên trì, Siêng năng và Đơn giản

·  Sinh viên: 27900, trong đó có 1600 sinh viên quốc tế

· 6 chương trình Thạc sĩ ngành học, 47 chương trình Ph. Chuyên ngành phụ, 16 chương trình cấp bằng thạc sĩ ngành học, 92 chương trình thạc sĩ chuyên ngành phụ, 16 chương trình thạc sĩ nghiên cứu chuyên nghiệp (bao gồm 25 lĩnh vực) và 3 trung tâm nghiên cứu sau tiến sĩ

·  Khoa và nhân viên: 2300

·  Bộ sưu tập thư viện: 3,28 triệu cuốn sách, 3000 tạp chí và báo, hơn 21.000 tạp chí kỹ thuật số

·  Diện tích sàn tổng thể: 410 mẫu Anh

 Danh tiếng Đại học Công Thương Chiết Giang

·  Được xếp loại Xuất sắc trong Đánh giá Giảng dạy Đại học của Bộ Giáo dục năm 2006

·  20 trường Đại học hàng đầu cho Khả năng cạnh tranh việc làm của sinh viên ở Trung Quốc

·  50 trường đại học hàng đầu cho kinh nghiệm việc làm sau đại học ở Trung Quốc

· Đơn vị thí điểm xây dựng khóa học cho sinh viên sau đại học của Bộ Giáo dục

·  Giải nhất cho Báo cáo giảng dạy đầu tiên của Chủ tịch các trường đại học ở tỉnh Chiết Giang

·  Nhóm đầu tiên gồm “Các trường đại học có đặc điểm quốc tế hóa” tại tỉnh Chiết Giang

·  Địa điểm mẫu mực về xây dựng cơ sở văn hóa ở Chiết Giang Tỉnh

·  Đơn vị văn minh của tỉnh Chiết Giang

·  Đơn vị tiên tiến về dân chủ quản lý nhà máy (trường học)

Kỷ luật hàng đầu

·  Hạng A (cấp tỉnh): Thống kê, Quản trị kinh doanh, Kinh tế ứng dụng, Khoa học quản lý và Kỹ thuật, Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm, Ngoại ngữ và Văn học .

· Hạng B (Tỉnh): Luật, Khoa học Máy tính và Công nghệ, Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Chủ nghĩa Mác và Lý thuyết, Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, Thiết kế, Kinh tế Lý thuyết.

·  Thống kê: Xếp thứ 1 (Tỉnh) & thứ 2 (Toàn quốc)

·  Quản trị kinh doanh: Xếp thứ 1 (Tỉnh)

·  Kinh tế ứng dụng: Xếp thứ 1 (Tỉnh)

·  Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm: Xếp thứ 1 ( Tỉnh)

·  Luật: Xếp thứ 1 (Tỉnh)

·  Khoa học Thực phẩm: ESI Xếp hàng đầu 1%

Chuyên ngành

# Tên chương trình Ngày bắt đầu ứng dụng Thời hạn nộp đơn Ngay nhập học Ngôn ngữ hướng dẫn Học phí (RMB)
1 Quản lý du lịch 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
2 Kinh tế và Thương mại Quốc tế 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
3 Tài chính (Tài chính quốc tế) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
4 Thương mại điện tử (Kinh doanh điện tử quốc tế) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
5 Tài chính (CFA) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 27500 Ứng dụng
6 Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 24000 Ứng dụng
7 Kỹ thuật tài chính 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
8 Chất lượng và An toàn Thực phẩm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 24000 Ứng dụng
9 Kỹ thuật môi trường 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 24000 Ứng dụng
10 Khoa học môi trường 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 24000 Ứng dụng
11 Khoa học và Kỹ thuật Cấp thoát nước 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 24000 Ứng dụng
12 Hệ thống thông tin và quản lý thông tin 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
13 Quản lý hậu cần 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
14 Thương mại điện tử 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
15 Môn lịch sử 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
16 tiếng Anh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
17 người Pháp 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
18 Tiếng Anh thương mại 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
19 Thiết kế môi trường 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
20 Số liệu thống kê 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
21 Khoa học Quản lý và Kỹ thuật 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 28000 Ứng dụng
22 Kỹ thuật và Quản lý Logistics 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 28000 Ứng dụng
23 Khoa học và Kỹ thuật Môi trường 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 28000 Ứng dụng
24 Nghiên cứu văn bản cổ điển Trung Quốc 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
25 Lý luận Văn học và Nghệ thuật 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
26 Văn học cổ đại Trung Quốc 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
27 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
28 Văn học So sánh và Văn học Thế giới 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
29 Ngữ văn Trung Quốc 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
30 Quản lý hành chính 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
31 Quản lý tài nguyên đất 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
32 Bảo hiểm xã hội 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
33 ngôn ngữ Anh và Văn 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
34 Bản dịch tiếng Nhật 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
35 Ngôn ngữ và Văn học Á-Phi 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
36 Thiết kế mỹ thuật 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 30000 Ứng dụng
37 Thống kê tài chính, quản lý rủi ro và tính toán bảo hiểm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
38 Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Trung Quốc dài hạn 2021-01-01 2021-02-28 2021-03-01 người Trung Quốc 7000 Ứng dụng
39 Chương trình tiếng Trung chuyên sâu 2021-01-01 2021-02-28 2021-03-01 người Trung Quốc 8500 Ứng dụng
40 Quản lý tài chính 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
41 Kiểm toán 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
42 Thống kê kinh tế 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
43 Kế toán 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
44 Quản lý Khách sạn (Quản lý Khách sạn Quốc tế) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
45 Kinh doanh quốc tế 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
46 Thống kê Kinh tế (Quản lý Dữ liệu Kinh doanh) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
47 Thống kê Kinh tế (Thống kê Tài chính) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
48 Quản lý hậu cần 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
49 Luật pháp (Luật quốc tế) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
50 Tiếng Anh thương mại (Mở rộng thị trường tại Trung Quốc) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 18000 Ứng dụng
51 Quản lý du lịch 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
52 Quản lý khách sạn 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
53 Kế toán 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
54 Thống kê áp dụng 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
55 Tài chánh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
56 tiếng Nhật 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
57 tiếng Ả Rập 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
58 Triết học 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
59 Hình ảnh Thiết kế truyền thông 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
60 Nghệ thuật Truyền thông Kỹ thuật số 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
61 Thiết kế sản phẩm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
62 Kỹ thuật sinh học 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 24000 Ứng dụng
63 Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc (Tiếng Trung Thương mại) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 18000 Ứng dụng
64 Tinh thần kinh doanh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
65 Khoa học Quản trị Kinh doanh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
66 Quản lý du lịch 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
67 Thống kê (Quản lý dữ liệu kinh doanh) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
68 Thống kê tài chính, quản lý rủi ro và tính toán bảo hiểm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
69 Thương mại quốc tế (Kinh doanh Trung Quốc) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
70 Tài chánh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
71 Khoa học và Công nghệ Máy tính (Dữ liệu lớn trong Thương mại Điện tử) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 28000 Ứng dụng
72 Khoa học và Công nghệ Máy tính 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 28000 Ứng dụng
73 Khoa học Quản lý và Kỹ thuật (Kinh doanh Điện tử Quốc tế) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 28000 Ứng dụng
74 Kỹ thuật và Quản lý Logistics (Quản lý Chuỗi cung ứng) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 28000 Ứng dụng
75 Luật quốc tế (LLM) 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
76 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng bằng Ngoại ngữ 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
77 MBA 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 25000 Ứng dụng
78 Số liệu thống kê 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 28000 Ứng dụng
79 Tài chánh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
80 Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 28000 Ứng dụng
81 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng bằng tiếng nước ngoài 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
82 Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 25000 Ứng dụng
83 Thiết kế 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 30000 Ứng dụng
84 Khoa học Quản trị Kinh doanh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
85 Tài chánh 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
86 Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 33000 Ứng dụng
87 Thống kê & Dữ liệu lớn 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 33000 Ứng dụng
88 Thống kê xanh và đánh giá môi trường 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 33000 Ứng dụng
89 Luật quôc tê 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
90 Thống kê tài nguyên thiên nhiên 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 33000 Ứng dụng
91 Quản lý và điều tiết thị trường 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
92 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng bằng Ngoại ngữ 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
93 Lý thuyết pháp lý của chủ nghĩa Mác 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 tiếng Anh 30000 Ứng dụng
94 Số liệu thống kê 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 30000 Ứng dụng
95 Quản lý du lịch 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 30000 Ứng dụng
96 Số liệu thống kê 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 33000 Ứng dụng
97 Trường Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh học 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 33000 Ứng dụng
98 Ngoại ngữ và Văn học 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 30000 Ứng dụng
99 Ngôn ngữ học và chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng bằng ngoại ngữ 2021-01-01 2021-07-31 2021-09-01 người Trung Quốc 30000 Ứng dụng

Học phí

                                                                      
Các chương trình
Học phí (Nhân dân tệ RMB)
Các chương trình không cấp bằng Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ Trung Quốc dài hạn 7.000 / học kỳ
Chương trình tiếng Trung chuyên sâu 8.500 / học kỳ
Chương trình cấp bằng Các chương trình cấp bằng cử nhân Kinh tế, Quản trị, Luật, Văn học 18.000 / năm
Khoa học 20.000 / năm
Kỹ thuật 24.000 / năm
Nghệ thuật 25.000 / năm
Các chương trình cấp bằng thạc sĩ Kinh tế, Quản trị, Luật, Văn học 25.000 / năm
Khoa học, Kỹ thuật 28.000 / năm
Nghệ thuật 30.000 / năm
Các chương trình cấp bằng bác sĩ Kinh tế, Quản trị, Luật, Văn học 30.000 / năm
Khoa học, Kỹ thuật 33.000 / năm
Nghệ thuật 36.000 / năm


Học bổng

Học bổng
 
Phủ sóng Làm thế nào để nộp
Học bổng CSC – Chương trình song phương Học bổng toàn phần: học phí, phí ăn ở, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế toàn diện www.campuschina.org/
Học bổng CSC – Chương trình tuyển sinh độc lập ZJSU
Học bổng dành cho giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tế (Viện Khổng Tử) cis.chinese.cn
Học bổng chính phủ tỉnh Chiết Giang Sinh viên sau đại học: 30000 RMB / năm; Sinh viên đại học: 20000 RMB / năm  hzic.at0086.cn/Student
Học bổng Chủ tịch Đại học Chiết Giang Gongshang Loại A (Học bổng toàn phần): học phí, phí ăn ở, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế toàn diện.       
(Mức chi: Tiến sĩ-2000yuan / tháng; Thạc sĩ-1700yuan / tháng; 12 tháng trong một năm)Loại B (Học bổng bán phần): học phí, phí ăn ở và bảo hiểm y tế toàn diện.
Học bổng Đại học Chiết Giang Gongshang DEGREE:
Giải nhất: 100% học phí năm thứ nhất;
Giải nhì: 70% học phí năm thứ nhất; 
Giải ba: 40% học phí năm thứ nhất.NGÔN NGỮ:
Giải nhất: 4000 RMB / học kỳ;
Giải nhì: 3000 NDT / học kỳ;
Giải ba: 2000 RMB / học kỳ.

Vui lòng truy cập trang web của Đại học Công Thương Chiết Giang http://sie.zjgsu.edu.cn để biết thông tin chi tiết về chương trình, ứng dụng, nhập học và học bổng. Chúng tôi đã đưa ra hệ thống đăng ký trực tuyến cho sinh viên mới và việc nộp đơn bằng giấy là không thể chấp nhận được. Hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Các bước cho ứng dụng trực tuyến của bạn:

(1)  Đăng nhập http://hzic.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx, Google Chrome và 360 Browser được khuyến nghị.

(2)  Tạo tài khoản mới (nên dùng QQ, 163,126 MAIL)

(3)  Đăng nhập vào hệ thống ứng dụng

(4)  Điền thông tin và tải lên từng tài liệu theo hướng dẫn

(5)  Lưu và Nộp

(6)  Chờ xem xét và kiểm tra trạng thái ứng dụng trong hệ thống. Trong khi đó, hãy kiểm tra hộp thư đến của hệ thống và tài khoản email cá nhân của bạn để cập nhật ứng dụng.

Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra SPAM, bạn có thể tìm thấy email ở đó (Trong trường hợp này, hãy thiết lập “Đây không phải là thư rác”, sau đó bạn sẽ nhận được email suôn sẻ).
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ Đại học Công Thương Chiết Giang

:
Địa chỉ: Phòng 517, Văn phòng tuyển sinh, Cao đẳng Giáo dục Quốc tế, Đại học Chiết Giang Gongshang, 18 Xuezheng Str., Xiasha, Hangzhou, 310018, China
Tel: + 86-571-28008687, + 86-571-28008677, +86 -571-28008685
Email: acceptzjsu@163.com
trang web: http: //sie.zjgsu.edu.cn

Cơ sơ vật chất kí túc xá

ý túc xá Sinh viên Quốc tế của Đại học Chiết Giang Gongshang trong khuôn viên Xiasha nằm ở NO. 163 Wenhai Road, Xiasha, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Có 5 loại phòng hiện có.

(Loại phòng ) (Đồ dùng trong phòng) (Tiêu chuẩn sạc)
Phòng đơn A
Máy lạnh, Tủ lạnh, TV, Nệm Simmons, Bàn, Tủ quần áo, Máy nước nóng, Phòng tắm riêng, Bếp công cộng, Giặt là công cộng 1.100 Nhân dân tệ / tháng / người.
Đặt cọc: 1.000 Nhân dân tệ / người.
Tiền điện nước do bạn tự chịu.
Phòng đơn B
Giường, Bàn, Tủ quần áo, Máy nước nóng, Phòng tắm riêng, Giặt là công cộng 900 Nhân dân tệ / tháng / người.
Đặt cọc: 800 Nhân dân tệ / người.
Tiền điện nước do bạn tự chịu.
Phòng Đôi A
Máy lạnh, Tủ lạnh, TV, Nệm Simmons, Bàn, Tủ quần áo, Máy nước nóng, Phòng tắm riêng, Bếp công cộng, Giặt là công cộng 650 Nhân dân tệ / tháng / người.
Đặt cọc: 800 Nhân dân tệ / người.
Tiền điện nước do bạn tự chịu.
Phòng Đôi B
Giường, Bàn, Tủ quần áo, Máy nước nóng, Phòng tắm riêng, Giặt là công cộng 400 Nhân dân tệ / tháng / người.
Đặt cọc: 800 Nhân dân tệ / người.
Tiền điện nước do bạn tự chịu.
Phòng trong
Giường, Bàn, Tủ quần áo, Máy nước nóng, Phòng tắm riêng, Giặt là công cộng 250 Nhân dân tệ / tháng / người.
Đặt cọc: 800 Nhân dân tệ / người.
Tiền điện nước do bạn tự chịu.

dav

dav

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *