kinh tế quốc tế và thương mại

国际经济与贸易

Mã nghề nghiệp: 020401 –Số năm học: 4 năm –Bằng cấp: Cử nhân kinh tế

Giới thiệu chuyên môn

·Là gì

Kinh tế và Thương mại quốc tế chủ yếu nghiên cứu các kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về các nguyên tắc kinh tế, kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, v.v., hiểu môi trường và hiện trạng phát triển của ngoại thương Trung Quốc và thương mại kinh tế quốc tế đương đại, đồng thời nắm rõ các quy tắc, luật thương mại quốc tế và thực tiễn, và các chính sách và quy định ngoại thương của Trung Quốc, tiến hành kinh doanh xuất nhập khẩu và các hoạt động kinh tế và thương mại nước ngoài. Ví dụ: nhập khẩu thiết bị và dụng cụ điện tử từ nước ngoài, và xuất khẩu các bộ phận và quần áo ra nước ngoài. Chuyên ngành này có những yêu cầu nhất định về ngoại ngữ. Từ khóa: xuất nhập khẩu xuyên quốc gia WTO ngoại ngữ

· Học gì

Thương mại quốc tế, Thuế, Kinh tế thương mại, Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế, Mua sắm và quản lý cung ứng, Tài liệu và thư từ ngoại thương, Tài chính doanh nghiệp, Phiên dịch ngoại thương, “Sản xuất và soát xét tài liệu ngoại thương”, “Thương mại sở hữu trí tuệ quốc tế” Một số trường cao đẳng và các trường đại học được đào tạo theo các hướng chuyên môn: CITF, kinh doanh hải quan, thương mại điện tử xuyên biên giới, kinh tế thương mại, kế toán ngoại thương, kinh tế khu vực cảng ngoại quan, thương mại trực tuyến xuyên biên giới, kinh doanh quốc tế và khai báo hải quan, vận hành và quản lý công ty đa quốc gia , kiểm tra và quản lý chất lượng hàng hóa.

· Làm gì

Các doanh nghiệp ngoại thương: ngoại thương, kinh tế thương mại, tiếp thị, đàm phán nước ngoài, kinh doanh xuất nhập khẩu; chính phủ, các tổ chức công: quản lý ngoại thương.

Chi tiết

Mục tiêu đào tạo:

rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành này có phẩm chất tư tưởng tốt, có ý thức chấp hành đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, các quy định, nắm vững những nguyên lý cơ bản của kinh tế học mácxít và những lý thuyết cơ bản của kinh tế học phương Tây hiện đại, nắm vững Tổ chức Thương mại Thế giới và các quy định kinh tế, thương mại và quy trình kinh doanh của các quốc gia khác nhau. Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công việc hàng ngày và công tác kinh tế đối ngoại, có kiến ​​thức sâu rộng, am hiểu về nhân văn Có trình độ khoa học xã hội rộng, có khả năng giao tiếp, ứng phó, phối hợp, đổi mới và tinh thần kinh doanh tốt. , và có thể tham gia vào quản lý, kinh doanh thực tế, nghiên cứu và lập kế hoạch công khai trong các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp và tổ chức, đồng thời trở nên thích ứng với toàn cầu hóa kinh tế và thông tin tài năng với tinh thần đổi mới, khả năng ứng dụng và tầm nhìn quốc tế là cần thiết cho công cuộc xây dựng hiện đại hóa và hiện đại hóa.

Yêu cầu đào tạo:

Sinh viên theo học chuyên ngành này chủ yếu học lý thuyết cơ bản và kiến ​​thức cơ bản của chuyên ngành kinh tế thương mại quốc tế, được tiếp thu lý thuyết cơ bản và vận hành thực tế được đào tạo cơ bản của chuyên ngành kinh tế thương mại quốc tế, có chất lượng tốt, cấu trúc năng lực và cấu trúc kiến ​​thức.

Sinh viên tốt nghiệp cần có kiến ​​thức và khả năng trong các lĩnh vực sau:

1. Nắm vững lý thuyết và kiến ​​thức cơ bản của các ngành kinh tế và thương mại quốc tế, cũng như năng lực hoạt động thực tiễn chuyên nghiệp và phương pháp phân tích của kinh tế và thương mại quốc tế;

2. Có khả năng phân tích và nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của kinh tế và thương mại quốc tế bằng các phương pháp phân tích như thống kê và kinh tế lượng;

3. Nắm rõ các chủ trương, chính sách và quy định phát triển thương mại của quốc gia và các nước thương mại lớn;

4. Quen thuộc với các biên giới lý thuyết của kinh tế quốc tế và các nhu cầu thương mại và công nghiệp;

5. Có kỹ năng học tập vững vàng, kỹ năng viết, kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo ngoại ngữ để giao tiếp đa văn hóa và các kỹ năng cơ bản về ứng dụng máy tính và công nghệ thông tin;

6. Có khả năng nghiên cứu khoa học và làm việc thực tế trong lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế, có kỹ năng tư duy phản biện nhất định;

7. Có khả năng tích hợp kiến ​​thức của các chuyên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn, khả năng tư duy độc lập và khả năng tư duy sáng tạo.

Các ngành chính: kinh tế lý thuyết, kinh tế ứng dụng, quản lý.

Các khóa học chính: Kinh tế chính trị, Kinh tế phương Tây, Kinh tế quốc tế, Tiền và Ngân hàng, Kế toán, Thống kê, Kinh tế lượng, Tài chính.

Liên kết giảng dạy thực hành chính: thực hành xã hội (bao gồm điều tra xã hội, thực tập, v.v.), nghiên cứu khoa học và viết luận văn (bao gồm khóa luận tốt nghiệp, bài báo năm học, thực hành nghiên cứu khoa học, v.v.).

Các thí nghiệm nghiệp vụ chính: mô phỏng thực hành kinh doanh quốc tế, mô phỏng thực hành kinh doanh chứng khoán, mô phỏng đàm phán kinh doanh quốc tế, ứng dụng phần mềm phân tích thống kê.

Cơ hội việc làm

Cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước, hiện nay xã hội đang rất cần những nhân tài làm việc trong ngành Kinh tế và Thương mại. Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp cơ hội việc làm của sinh viên rất lớn . Ví dụ như:

● Quan hệ công chúng với mức lương 3000- 4000 NDT/ tháng ( khoảng 10.500.000 VNĐ- 14.000.000 VNĐ/ tháng)

● Nhân viên Marketing. Công việc này có mức lương cơ bản khá thấp và mức lương sẽ phụ thuộc vào kết quả bán hàng của tháng đó, áp lực cao nhưng lợi nhuận thu về là rất nhiều.

● Quản trị, thư kí với mức lương từ 2000- 5000 NDT/ tháng( khoảng 7.000.000- 17.500.000 VNĐ/ tháng)

● Tài chính, bảo hiểm, đầu tư. Nội dung công việc rộng, mức lương phụ thuộc vào năng suất công việc.

● Nhân viên thương mại đối ngoại. Nhiều người sau khi đã có kinh nghiệm trong nghề đã tự thành lập công ty riêng. Mức lương cơ bản khoảng 5000 NDT/ tháng( khoảng 17.500.000 VNĐ/ tháng)

● Giảng viên, nghiên cứu tại các trường đại học

 

Trường đào tạo chuyên ngành Kinh tế và Thương mại Quốc tế

Đại học Nhân dân Trung Quốc
Đại học Liêu Ninh
 
Đại học Kinh tế Tài chính Trung Ương
Đại học Phúc Đán
Đại học Nam Khai
Đại học Cát Lâm
Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Hồ Nam
Đại học Sơn Đông
Đại học Kinh tế Tài chính Giang Tây
Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
Đại học Hạ Môn
Đại học Bắc Kinh
Đại học Chiết Giang
Đại học Công nghiệp Chiết Giang
Đại học Kinh tế thương mại đối ngoại Thượng Hải
Đại học Vũ Hán
Đại học Kinh tế Luật Trung Nam

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *