Các loại học bổng chính phủ tại
Trung Quốc

 

    1. Hc bng Chính ph Trung Quc

Học bổng này là học bổng toàn phần hoặc học bổng bán phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp theo các thỏa thuận hoặc thỏa thuận trao đổi giáo dục đạt được giữa chính phủ Trung Quốc với chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan. Bao gồm học bổng dành cho sinh viên đại học, học bổng dành cho học viên cao học, học bổng dành cho nghiên cứu sinh, học bổng dành cho sinh viên khoa tiếng Trung, học bổng dành cho sinh viên phổ thông và sinh viên tiên tiến. Ứng viên có thể nộp đơn cho cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm gửi du học sinh, các cơ sở liên quan hoặc đại sứ quán Trung Quốc (tổng lãnh sự quán) tại nước sở tại.

2. Hc bng Vn lý trường thành ca Chính ph Trung Quc

Học bổng này là học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp cho UNESCO, chỉ dành cho sinh viên hệ chính quy và nâng cao. Các ứng viên có thể nộp đơn tại Trụ sở UNESCO hoặc Ủy ban Quốc gia về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của đất nước họ.

3. Hc bng Du hc Châu Á

Dự án này do Bộ Giáo dục Trung Quốc thiết kế nhằm khuyến khích dòng chảy sinh viên và học giả châu Á giữa các quốc gia trong khu vực, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia châu Á, mở rộng không gian trao đổi và hợp tác giáo dục, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục tổng thể ở Châu Á. Các ứng viên có thể nộp đơn cho đại sứ quán Trung Quốc (tổng lãnh sự quán) tại nước sở tại.

4. Hc bng Trung Quc-ASEAN (AUN)

Chương trình này là chương trình học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp cho các nước thành viên ASEAN. Các ứng viên có thể nộp đơn cho Ban Thư ký AUN.

5. Hc bng Din đàn Qun đảo Thái Bình Dương Trung Quc

Chương trình này là một chương trình học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp cho các quốc đảo có liên quan trong khu vực Thái Bình Dương. Các ứng viên có thể nộp đơn cho Ban Thư ký Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.

6. Hc bng ca T chc Khí tượng Thế gii-Trung Quc

Chương trình này là một phần của chương trình học bổng do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp cho Tổ chức Khí tượng Thế giới. Các ứng viên có thể nộp đơn cho Ban Thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới.

7. Hc bng đặc bit ca chính ph Trung Quc – Chương trình sau đại hc

Chương trình này là chương trình học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp nhằm hỗ trợ xây dựng các trường đại học cấp cao quốc tế và xây dựng thương hiệu giáo dục đại học Trung Quốc. Ứng viên phải nộp đơn vào các cơ sở giáo dục đại học chính quy của Trung Quốc thực hiện chương trình học bổng này trong thời gian quy định.

8. Hc bng đặc bit ca Chính ph Trung Quc-Chương trình cp bng cho sinh viên cp tnh và khu t tr

Chương trình này là một chương trình học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác giáo dục giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Ứng viên phải nộp đơn cho các cơ sở đào tạo đại học có liên quan của Trung Quốc thực hiện dự án này trong thời gian quy định.

9. Hc bng Chính ph Trung Quc – H tr các Chương trình Hc bng Địa phương

Chương trình này là một chương trình học bổng toàn phần do Bộ Giáo dục Trung Quốc cung cấp nhằm khuyến khích và hỗ trợ chính quyền các tỉnh thành lập học bổng du học Trung Quốc và cho các vùng đã thành lập học bổng chính quyền cấp tỉnh. Ứng viên nên nộp đơn cho các cơ sở đào tạo đại học có liên quan của Trung Quốc thực hiện dự án này trong thời gian quy định.

Các loại học bổng chính phủ tại Trung Quốc

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

Facebook Cty   : học bổng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *