Ẩm thực trung quốc

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc có lịch sử lâu đời, bao gồm tám nền ẩm thực chính, đó là Ẩm thực Sơn Đông, Ẩm thực Tứ Xuyên, Ẩm thực Quảng Đông, Ẩm thực Giang Tô, Ẩm thực Phúc Kiến, Ẩm thực Chiết Giang, Ẩm thực Hồ Nam và Ẩm thực An Huy.

 

Có nhiều thể loại món ăn địa phương ở Trung Quốc, đã hình thành sau nhiều thế kỷ phát triển do sự khác biệt về khí hậu, địa lý, lịch sử, tài nguyên và phong tục ăn uống. Các món ăn khác nhau có các kỹ thuật và hương vị nấu ăn tương ứng được hình thành từ quá trình lịch sử lâu dài ở một vùng nhất định. Vào thời nhà Thanh, ẩm thực Trung Quốc được phân thành ba loại, Bắc Kinh, Giang Tô và Quảng Châu. Kể từ khi bắt đầu Trung Hoa Dân Quốc, văn hóa ẩm thực Trung Hoa đã đạt được những tiến bộ to lớn, được xếp thành bốn trường phái: Hoa Bắc, Giang Tô và Chiết Giang, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Về sau, Ẩm thực Sơn Đông bắt nguồn từ trường phái Hoa Bắc và trở thành quán quân của tám nền ẩm thực.

Ẩm thực Giang Tô và Chiết Giang phát triển thành ẩm thực Giang Tô, ẩm thực Chiết Giang và ẩm thực An Huy. Trường phái Hoa Nam phát triển thành ẩm thực Quảng Đông và ẩm thực Funjian. Các trường phái Tây Nam tách thành ẩm thực Tứ Xuyên và ẩm thực Hồ Nam. Ẩm thực Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô và Quảng Đông hình thành từ rất sớm, và sau đó, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam, An Huy và các món ăn địa phương khác dần trở nên phổ biến, tạo thành “tám nền ẩm thực lớn” của Trung Quốc. Sau nhiều năm cạnh tranh, thứ hạng của các món ăn liên tục thay đổi. Món ăn Tứ Xuyên vươn lên vị trí thứ hai và món ăn Giang Tô chiếm vị trí thứ ba. Sau này các nền ẩm thực có ảnh hưởng lớn nhất và được toàn xã hội công nhận là: ẩm thực Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy. Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam, An Huy và các món ăn địa phương khác dần trở nên phổ biến, tạo thành “tám nền ẩm thực lớn” của Trung Quốc.

Sau nhiều năm cạnh tranh, thứ hạng của các món ăn liên tục thay đổi. Món ăn Tứ Xuyên vươn lên vị trí thứ hai và món ăn Giang Tô chiếm vị trí thứ ba. Sau này các nền ẩm thực có ảnh hưởng lớn nhất và được toàn xã hội công nhận là: ẩm thực Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy. Chiết Giang, Phúc Kiến, Hồ Nam, An Huy và các món ăn địa phương khác dần trở nên phổ biến, tạo thành “tám nền ẩm thực lớn” của Trung Quốc. Sau nhiều năm cạnh tranh, thứ hạng của các món ăn liên tục thay đổi. Món ăn Tứ Xuyên vươn lên vị trí thứ hai và món ăn Giang Tô chiếm vị trí thứ ba. Sau này các nền ẩm thực có ảnh hưởng lớn nhất và được toàn xã hội công nhận là: ẩm thực Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *