Đại học Sư phạm Liêu Ninh(辽宁师范大学)

Thành phố: Đại Liên 

Chương trình cấp bằng: Sinh viên Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ 

Số lượng: 20000 

Trang web: http://www.lnnu.edu.cn/

 Trường Đại học Sư phạm Liêu Ninh là trường đại học trọng điểm cấp tỉnh tọa lạc tại Đại Liên, một thành phố ven biển xinh đẹp ở miền Bắc Trung Quốc, là trường đại học trọng điểm trong công trình “Double First Class” của tỉnh Liêu Ninh “Đại học cấp cao trong nước” và “Trường trung học xuất sắc” của Bộ Giáo dục Chương trình đào tạo giáo viên “Trường thực hiện, đơn vị chủ tịch của Liên minh Phát triển Giáo dục tỉnh Liêu Ninh, là cơ sở đào tạo giáo viên giáo dục cơ bản và giáo dục thường xuyên của tỉnh Liêu Ninh, cơ sở tư vấn nghiên cứu khoa học giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên đại học và nghiên cứu khoa học cơ sở đáp ứng nhu cầu xây dựng kinh tế khu vực và phát triển xã hội. Trở thành trung tâm đào tạo giáo viên lớn nhất tỉnh Liêu Ninh đóng vai trò minh chứng và dẫn dắt.

Thành Lập

       Là một trong những trường cao đẳng bình thường đầu tiên được thành lập sau khi Tân Trung Quốc ra đời, trường được thành lập vào tháng 9 năm 1951, khi trường lần đầu tiên được thành lập như một trường cao đẳng chuyên nghiệp dành cho Thạc sĩ Du lịch. Vào tháng 4 năm 1953, nó được đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Đại Liên. Tháng 7 năm 1958, Trường Cao đẳng Sư phạm Đại Liên và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Đại Liên hợp nhất để tạo thành Trường Cao đẳng Sư phạm Đại Liên. Vào tháng 7 năm 1960, nó được đổi tên thành Đại học Sư phạm Liêu Ninh. Tháng 12 năm 1983, trường được đổi tên thành Đại học Sư phạm Liêu Ninh.
 

Lịch sử trường

       70 năm qua, trường đã đi trước đất mẹ, phát triển cùng thời đại, miệt mài, không ngừng phấn đấu vươn lên, đã đào tạo thành công hơn 250.000 nhân tài có chất lượng cho đất nước và xã hội. Nhà trường luôn tuân thủ định hướng xã hội chủ nghĩa về điều hành nhà trường, thực hiện đầy đủ đường lối của Đảng và chính sách giáo dục của đất nước, giữ vững phương châm của nhà trường “Lấy người làm nghề, lấy đạo làm người”, tôn trọng đạo lý làm người. – Định hướng, lấy chất lượng làm đầu “. Đồng thời tích cực dấn thân vào nền giáo dục nhà giáo hiện đại, chú trọng đến sự phát triển toàn diện và quốc tế lâu dài của nhà trường, giải phóng trí óc, nắm bắt thời cơ, đi sâu đổi mới, không ngừng tập hợp lực lượng phát triển, nâng cao động lực phát triển và tích lũy nhiều kinh nghiệm Công tác chạy trường đã hình thành nên truyền thống chạy trường xuất sắc, sức mạnh toàn trường của nhà trường được nâng cao rõ rệt, các chủ trương khác nhau được tiếp tục phát triển lành mạnh, phối hợp và hướng tới mục tiêu xây dựng một trường đại học tổng hợp trình độ cao với các đặc điểm giáo dục giáo viên đặc biệt.

Đội ngũ giáo viên

        Trường có 1.862 giảng viên và 1.189 giáo viên toàn thời gian. Có hơn 13.000 sinh viên đại học nói chung, và hơn 6.200 sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ. Có 2 học giả trẻ theo chương trình trao giải “Học giả Trường Giang”, 1 ứng cử viên cấp quốc gia cho Dự án Tài năng Thế kỷ Mới, 10 người nhận trợ cấp đặc biệt của Chính phủ từ Quốc vụ viện, 3 tài năng xuất sắc thế kỷ mới từ Bộ Giáo dục và 1 Viện sĩ “song công” Nhân dân; 2 đội giảng dạy quốc gia, 1 giáo viên giảng dạy quốc gia, 3 giáo viên giảng dạy chương trình Vạn tài quốc gia, 1 tài năng trẻ hàng đầu của Chương trình vạn tài quốc gia, 1 thành viên của Chương trình giáo dục chuyên nghiệp quốc gia Bằng sau đại học Ủy ban Chỉ đạo Giáo dục, Bộ Giáo dục Foundation 1 phó chủ tịch Ủy ban Chuyên môn Hướng dẫn Giáo dục và Giảng dạy, 3 thành viên của Ủy ban Hướng dẫn Giảng dạy Chuyên nghiệp của các trường cao đẳng và đại học thông thường, 1 thành viên của Ủy ban Hướng dẫn Giáo dục Sau Đại học Cấp độ Chuyên nghiệp Quốc tế Trung Quốc, 1 Giáo viên xuất sắc quốc gia; Dự án hàng trăm nghìn nhân tài tỉnh Liêu Ninh Có 30 ứng viên cho cấp độ 100 người, 31 ứng viên cho cấp độ 1.000 người, 7 chuyên gia xuất sắc ở tỉnh Liêu Ninh, 15 giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt ở tỉnh Liêu Ninh, 1 ” học giả leo núi “ở tỉnh Liêu Ninh, 70 người trong Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học tỉnh Liêu Ninh cho các tài năng đổi mới và” Xing “ở tỉnh Liêu Ninh. Có 5 tài năng hàng đầu về triết học và khoa học xã hội trong Chương trình tài năng tỉnh Liêu Ninh, 13 người trẻ hàng đầu tài năng trong dự án tài năng Liêu Ninh, 2 giáo viên giảng dạy trong dự án tài năng Liêu Ninh; 8 đội dạy cấp tỉnh và giáo viên dạy cấp tỉnh 21 người, 5 tổ trưởng chuyên môn cấp tỉnh, 5 tài năng “bốn mẻ” cấp tỉnh; 1 xuất sắc Đại Liên chuyên gia đóng góp, 21 chuyên gia xuất sắc Đại Liên, 7 người nhận trợ cấp đặc biệt của chính quyền thành phố Đại Liên, nhà lãnh đạo Đại Liên Có 6 ứng cử viên cho dự án đào tạo nhân tài, 6 nhân tài dự bị hàng đầu Đại Liên và 16 chương trình hỗ trợ dự án Ngôi sao Khoa học và Công nghệ Thanh niên Đại Liên.
       Khuôn viên của trường hiện có hai cơ sở (bao gồm cơ sở Đường Hoàng Hà và cơ sở Hồ Tây Sơn), với 21 trường cao đẳng, bao gồm một trường cao học và một trường cao đẳng đổi mới và khởi nghiệp. Có 6 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 9 chương trình tiến sĩ ngành cấp một, 56 chương trình tiến sĩ ngành cấp hai, 1 điểm ủy quyền cấp bằng tiến sĩ chuyên nghiệp; 25 chương trình thạc sĩ ngành cấp một, 106 chương trình thạc sĩ ngành cấp hai và 11 Các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cho các cấp độ chuyên nghiệp; 4 ngành đặc trưng hạng nhất (các ngành cấp 1) của các cơ sở giáo dục đại học ở tỉnh Liêu Ninh, trong đó 3 ngành cấp 1 được chọn là “Các ngành xây dựng hạng nhất” ở tỉnh Liêu Ninh; 8 trọng điểm các kỷ luật ở tỉnh Liêu Ninh.
       Trường hiện đang tuyển 60 ngành đại học, trong đó có 6 chuyên ngành đặc trưng quốc gia, 13 chuyên ngành đại học hạng nhất quốc gia, 9 chuyên ngành trình diễn cấp tỉnh, 26 chuyên ngành trình độ đại học hạng nhất cấp tỉnh, 13 chuyên ngành đào tạo đại học hạng nhất cấp tỉnh, có 4 chuyên ngành cấp tỉnh. -chuyên ngành cấp tỉnh, 17 chuyên ngành xây dựng trọng điểm cấp tỉnh; 3 khóa chất lượng cấp quốc gia, 1 khóa chất lượng cấp một, 34 khóa chất lượng cấp tỉnh, 75 khóa chất lượng đầu tiên và khóa chất lượng tốt nghiệp cấp tỉnh 4 cấp Sở; 4 khóa quốc gia- cơ sở trình diễn liên kết đào tạo sau đại học cấp bằng chuyên nghiệp, 5 cơ sở trình diễn liên kết đào tạo sau đại học cấp độ chuyên nghiệp ở tỉnh Liêu Ninh; 2 trung tâm đổi mới sau đại học và trao đổi học thuật cấp tỉnh; 10 giáo trình quy hoạch cấp quốc gia, giáo trình xuất sắc quốc gia (giáo dục đại học) Loại 3; 7 giáo trình giỏi cấp tỉnh, 8 giải xây dựng sách giáo khoa; 1 khu thực nghiệm đổi mới mô hình đào tạo tài năng cấp tỉnh; 7 trung tâm dạy học thực nghiệm cấp tỉnh; 5 trung tâm dạy học thực nghiệm mô phỏng ảo cấp tỉnh (dự án); 2 hiện đại cấp tỉnh các trường cao đẳng trong ngành; 3 dự án nghiên cứu và cải cách kỹ thuật mới và nghệ thuật tự do mới cấp tỉnh; 2 dự án hợp tác liên trường (liên kết đào tạo sau đại học) của các trường đại học và cao đẳng thông thường ở tỉnh Liêu Ninh; được trao giải thưởng minh chứng phát triển giảng dạy giáo viên cấp tỉnh Xây dựng trung tâm đơn vị; cơ sở khuyến học ngoại ngữ quốc gia; 1 dự án xây dựng cơ sở giáo dục thực hành ngoài trường cấp quốc gia cho sinh viên đại học; 16 dự án xây dựng cơ sở giáo dục thực hành cấp tỉnh cho sinh viên đại học; 2 khu thực nghiệm đổi mới và cải cách giáo dục giáo viên cấp tỉnh; 5 giải đạt thành tích giảng dạy giáo dục đại học quốc gia. 2 giải thưởng thành tích dạy học phổ thông cơ sở; 114 giải thành tích giảng dạy giáo dục đại học cấp tỉnh, 2 giải thành tích giáo dục cơ bản; 2 giải thưởng thành tích đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cơ sở của Bộ Giáo dục, 5 giải thành tích đổi mới chương trình giáo dục cơ bản cấp tỉnh.

Thành tựu

       Trường có trung tâm nghiên cứu về kinh tế biển và phát triển bền vững (cơ sở nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn do Bộ và tỉnh cùng thành lập), trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật liên hợp quốc gia và địa phương về dược sinh học biển (đã được Bộ Phát triển Quốc gia phê duyệt và Ủy ban Cải cách), thuốc công nghệ gen biển và các hoạt động tự nhiên Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Sản phẩm (một nền tảng khoa học và công nghệ lớn cho các trường đại học ở tỉnh Liêu Ninh); có 9 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, 4 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh của các trường đại học; 1 trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật cấp tỉnh; 2 trung tâm hợp tác đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, 6 cơ sở nghiên cứu trọng điểm cấp tỉnh về khoa học xã hội và nhân văn trong các trường cao đẳng và đại học, 5 tổ chức tư vấn cấp tỉnh, 1 tổ chức tư vấn cấp thành phố, 18 loại cơ sở nghiên cứu khác; 11 nhóm nghiên cứu đổi mới đại học cấp tỉnh; cũng tham gia vào quá trình chuẩn bị 4 trung tâm hợp tác đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; 9 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp thành phố, 1 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cấp thành phố; bồi dưỡng và xây dựng 8 tổ chức tư vấn mới cấp trường; thành lập Liên đoàn Khoa học Xã hội Đại học và Hiệp hội Khoa học và Công nghệ; thành lập Viện Niuheliang Hongshan của Văn hóa và Viện các vấn đề tôn giáo. Trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”, giáo viên nhà trường đã hoàn thành và hoàn thành 1605 đề tài nghiên cứu khoa học; xuất bản 371 cuốn sách chuyên khảo; công bố 7749 bài báo, trong đó SCI có 923 bài báo; đạt 168 bằng sáng chế được ủy quyền; 66 giải thưởng cấp tỉnh và cấp bộ; đã ký 130 hợp đồng “Bốn kỹ năng”; các khuyến nghị tư vấn và chính trị đã được lãnh đạo cấp tỉnh và cấp bộ trở lên phê duyệt ở 19 mục.
 

Hợp tác

       Trường tích cực xây dựng nền tảng hợp tác quốc tế rộng lớn và đã thiết lập quan hệ giao lưu, hợp tác với 118 trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học ở 23 quốc gia và khu vực. Trường đã được Ủy ban Học thuật của Hội đồng Nhà nước chấp thuận hợp tác với Đại học Bang Missouri, Hoa Kỳ để xây dựng một trường kinh doanh quốc tế. Trường Cao đẳng Sư phạm Quốc tế là trường cao đẳng trung cấp chuyên tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài và lưu học sinh Hoa kiều, là cơ sở giáo dục tiếng Trung của Cục Hoa kiều thuộc Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tỉnh Liêu Ninh là cơ sở trình diễn du học Trung Quốc và trường đại học trình diễn du học Trung Quốc. Mỗi năm, nơi đây tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên nước ngoài đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời có trung tâm khảo thí Kỳ thi Năng lực Trung Quốc (HSK). Viện Khổng Tử do trường và Đại học Milan, Ý cùng thành lập đã nhiều lần đạt danh hiệu “Viện Khổng Tử tiên tiến toàn cầu”.
      Nhà trường được đánh giá là đơn vị tiên tiến về xây dựng đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đơn vị tiên tiến về nghiên cứu và thực hành giáo dục khởi nghiệp trong các trường cao đẳng, đại học cả nước, là trường đại học điển hình tiên tiến trong việc đi sâu đổi mới và giáo dục khởi nghiệp trong đất nước, đơn vị tiên tiến về giáo dục thanh niên, đơn vị tiên tiến về thực hành xã hội và đại học Đơn vị tiên tiến về quản lý tài sản, đơn vị tiên tiến về thông tin hậu cần và công khai của các trường cao đẳng và đại học, đơn vị tiên tiến về quản lý chất lượng Kết quả QC của hệ thống kế hoạch hóa gia đình, tiên tiến đơn vị công tác nghiên cứu tội phạm vị thành niên của Bộ giáo dục, trường mô hình chuẩn hóa quốc gia về ngôn ngữ và chữ viết, nhóm công trình ngôn ngữ quốc gia tiên tiến, kiểm tra trình độ tiếng phổ thông Trạm kiểm tra nâng cao. Nó đã được trao giải thưởng là một tổ chức đảng cấp cơ sở tiên tiến ở tỉnh Liêu Ninh, một trường đại học kiểu mẫu về đổi mới sâu rộng và cải cách giáo dục khởi nghiệp ở tỉnh Liêu Ninh, công tác tư tưởng và chính trị trong các trường cao đẳng và đại học bình thường ở tỉnh Liêu Ninh, quản lý hiện trạng trường học, giáo dục sau đại học và công tác cấp bằng, việc làm cho sinh viên đại học, giáo dục sức khỏe tâm thần cho sinh viên đại học, và công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đơn vị tiên tiến để quản lý trường học theo luật và học tập tại Trung Quốc. Nhiều năm liền được đánh giá là đảng bộ tiên tiến, đơn vị văn minh của tỉnh, thành phố.
 

Chuyên ngành

Hệ đại học

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Âm nhạc
4
người Trung Quốc
19500
 trình diễn âm nhạc
4
người Trung Quốc
19500
 Biên đạo múa
4
người Trung Quốc
19500
 Nghệ thuật ghi âm
4
người Trung Quốc
19500
 Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
4
người Trung Quốc
19500
 Hoạt hình
4
người Trung Quốc
19500
 Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình
4
người Trung Quốc
19500
 Màn biểu diễn
4
người Trung Quốc
19500
 Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số
4
người Trung Quốc
19500
 Hình ảnh Thiết kế truyền thông
4
người Trung Quốc
19500
 Thiết kế môi trường
4
người Trung Quốc
19500
 Mỹ thuật
4
người Trung Quốc
19500
 Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc
4
người Trung Quốc
19500
 Tiếng Trung Quốc
4
người Trung Quốc
18000
 Giáo dục quốc tế Trung Quốc
4
người Trung Quốc
18000
 Báo chí
4
người Trung Quốc
19500
 Quảng cáo
4
người Trung Quốc
19500
 tiếng Anh
4
người Trung Quốc
19500
 tiếng Nhật
4
người Trung Quốc
19500
 người Pháp
4
người Trung Quốc
19500
 tiếng Nga
4
người Trung Quốc
19500
 Di tích Văn hóa và Bảo tàng
4
người Trung Quốc
19500
 Môn lịch sử
4
người Trung Quốc
19500
 vật lý học
4
người Trung Quốc
19500
 Thông tin và Khoa học Máy tính
4
người Trung Quốc
19500
 Toán học và Toán học Ứng dụng
4
người Trung Quốc
19500
 Sinh học
4
người Trung Quốc
19500
 Công nghệ sinh học
4
người Trung Quốc
19500
 Khoa học Thông tin Địa lý
4
người Trung Quốc
19500
 Khoa học địa lý
4
người Trung Quốc
19500
 tâm lý
4
người Trung Quốc
19500
 Tâm lý học ứng dụng
4
người Trung Quốc
19500
 Toán học tài chính
4
người Trung Quốc
19500
 huấn luyện thể thao
4
người Trung Quốc
19500
 giáo dục thể chất
4
người Trung Quốc
19500
 Hướng dẫn và Quản lý Thể thao Xã hội
4
người Trung Quốc
19500
 Giáo dục mầm non
4
người Trung Quốc
19500
 Giáo dục đặc biệt
4
người Trung Quốc
19500
 Giáo dục
4
người Trung Quốc
19500
 Thư viện Khoa học
4
người Trung Quốc
19500
 Quản lý du lịch
4
người Trung Quốc
19500
 Quản lý khách sạn
4
người Trung Quốc
19500
 Hệ thống thông tin và quản lý thông tin
4
người Trung Quốc
19500
 lao động và an sinh xã hội
4
người Trung Quốc
19500
 Quản lý dịch vụ công
4
người Trung Quốc
19500
Kinh doanh quốc tế
4
tiếng Anh
26000
 Kinh doanh quốc tế
4
người Trung Quốc
19500
 Thương mại điện tử
4
người Trung Quốc
19500
 công nghệ truyền thông kỹ thuật số
4
người Trung Quốc
18000
 khoa học máy tính và công nghệ
4
người Trung Quốc
19500
 Kỹ thuật thông tin điện tử
4
người Trung Quốc
19500
 Khoa học và Công nghệ Điện tử
4
người Trung Quốc
19500
 Luật học
4
người Trung Quốc
18000

Hệ thạc sĩ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 nghệ thuật
3
người Trung Quốc
25000
 Nghệ thuật thiết kế
3
người Trung Quốc
25000
 Mỹ thuật
3
người Trung Quốc
25000
 Lý thuyết và thực hành về biểu diễn kịch (phim)
3
người Trung Quốc
25000
 Nghệ thuật phát thanh và truyền hình
3
người Trung Quốc
25000
 Âm nhạc và khiêu vũ
3
người Trung Quốc
25000
 Phiên dịch tiếng anh
3
người Trung Quốc
25000
 Bản dịch tiếng anh
3
người Trung Quốc
25000
 Phiên dịch tiếng Nhật
3
người Trung Quốc
25000
 bản dịch tiếng Nhật
3
người Trung Quốc
25000
 Phiên dịch tiếng Nga
3
người Trung Quốc
25000
 Bản dịch tiếng Nga
3
người Trung Quốc
25000
 dịch học
3
người Trung Quốc
25000
 văn học tiếng Anh
3
người Trung Quốc
25000
 Văn học tiếng Nga
3
người Trung Quốc
25000
 Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản
3
người Trung Quốc
25000
 Nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc
3
người Trung Quốc
25000
 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng
3
người Trung Quốc
25000
 Chủ đề Giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Văn học và nghệ thuật
3
người Trung Quốc
25000
 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng
3
người Trung Quốc
25000
 Ngữ văn Trung Quốc
3
người Trung Quốc
25000
 Ngữ văn cổ điển Trung Quốc
3
người Trung Quốc
25000
 Văn học cổ đại Trung Quốc
3
người Trung Quốc
25000
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại
3
người Trung Quốc
25000
 Văn học So sánh và Văn học Thế giới
3
người Trung Quốc
25000
 lịch sử Trung Quốc
3
người Trung Quốc
25000
 Di sản và Bảo tàng
3
người Trung Quốc
25000
 lịch sử thế giới
3
người Trung Quốc
25000
 khảo cổ học
3
người Trung Quốc
25000
 lịch sử thế giới
3
người Trung Quốc
25000
 Khoa học Môi trường (Khoa học)
3
người Trung Quốc
25000
 Thống kê (Khoa học)
3
người Trung Quốc
25000
 Sinh thái học
3
người Trung Quốc
25000
 Địa lý nhân văn
3
người Trung Quốc
25000
 sinh vật biển
3
người Trung Quốc
25000
 hóa học vô cơ
3
người Trung Quốc
25000
 hóa học phân tích
3
người Trung Quốc
25000
 Hóa học hữu cơ
3
người Trung Quốc
25000
 Hóa lý
3
người Trung Quốc
25000
 Hóa học và Vật lý Polyme
3
người Trung Quốc
25000
 thực vật học
3
người Trung Quốc
25000
 động vật học
3
người Trung Quốc
25000
 vi trùng học
3
người Trung Quốc
25000
 Di truyền học
3
người Trung Quốc
25000
 Sinh học tế bào
3
người Trung Quốc
25000
 Toán học cơ bản
3
người Trung Quốc
25000
 Toán tính toán
3
người Trung Quốc
25000
 ứng dụng toán học
3
người Trung Quốc
25000
 Lý thuyết vật lý
3
người Trung Quốc
25000
 Vật lý hạt và Vật lý hạt nhân
3
người Trung Quốc
25000
 Vật lý vật chất cô đặc
3
người Trung Quốc
25000
 Quang học
3
người Trung Quốc
25000
 Kinh tế khu vực
4
người Trung Quốc
25000
 Kinh tế công nghiệp
4
người Trung Quốc
25000
 Tâm lý học ứng dụng
3
người Trung Quốc
25000
 huấn luyện thể thao
3
người Trung Quốc
25000
 Kinh tế và Quản lý Giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục sức khỏe tâm thần
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục đặc biệt
3
người Trung Quốc
25000
 Quản lý giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục quốc tế Trung Quốc
2
người Trung Quốc
25000
 Kinh tế giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Nguyên tắc giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Chương trình giảng dạy và lý thuyết giảng dạy
3
người Trung Quốc
25000
 Lịch sử giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục so sánh
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục mầm non
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục đại học
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục đặc biệt
3
người Trung Quốc
25000
 Khoa học con người thể thao
3
người Trung Quốc
25000
 Giáo dục và Đào tạo Thể chất
3
người Trung Quốc
25000
 Thể thao truyền thống quốc gia
3
người Trung Quốc
25000
 tâm lý
3
người Trung Quốc
25000
 Tâm lý học phát triển và giáo dục
3
người Trung Quốc
25000
 Tâm lý học cơ bản
3
người Trung Quốc
25000
 Tâm lý học Phát triển và Giảng dạy
3
người Trung Quốc
25000
 Tâm lý học ứng dụng
3
người Trung Quốc
25000
 Thông tin Thư viện và Quản lý Tệp
3
người Trung Quốc
25000
 Thư viện Khoa học
3
người Trung Quốc
25000
 Khoa học thông tin
3
người Trung Quốc
25000
 Kho lưu trữ
3
người Trung Quốc
25000
 Quản lý du lịch
3
người Trung Quốc
25000
 Quản lý công
3
người Trung Quốc
25000
 Kỹ thuật phần mềm
3
người Trung Quốc
25000
 khoa học máy tính và công nghệ
3
người Trung Quốc
25000
 Công nghệ ứng dụng máy tính
3
người Trung Quốc
25000
 Lý thuyết pháp lý
3
người Trung Quốc
25000
 Hiến pháp và Luật hành chính
3
người Trung Quốc
25000
 Luật dân sự và thương mại
3
người Trung Quốc
25000
 Luật tố tụng
3
người Trung Quốc
25000
 Luật học
3
người Trung Quốc
25000

Hệ tiến sĩ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
HỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM HỌC)
 Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học Ứng dụng
3
người Trung Quốc
30000
 Văn học cổ đại Trung Quốc
3
người Trung Quốc
30000
 Văn học Trung Quốc hiện đại và đương đại
3
người Trung Quốc
30000
 lịch sử Trung Quốc
3
người Trung Quốc
30000
 Công nghệ Giáo dục
3
người Trung Quốc
30000
 Địa lý vật lý
3
người Trung Quốc
30000
 Địa lý nhân văn
3
người Trung Quốc
30000
 Hệ thống thông tin địa lý và bản đồ
3
người Trung Quốc
30000
 hóa học vô cơ
3
người Trung Quốc
30000
 Hóa học hữu cơ
3
người Trung Quốc
30000
 Hóa lý
3
người Trung Quốc
30000
 sinh học
3
người Trung Quốc
30000
 Lý thuyết vật lý
3
người Trung Quốc
30000
 Vật lý vật chất cô đặc
3
người Trung Quốc
30000
 Nguyên tắc giáo dục
3
người Trung Quốc
30000
 Chương trình giảng dạy và lý thuyết giảng dạy
3
người Trung Quốc
30000
 Giáo dục so sánh
3
người Trung Quốc
30000
 Giáo dục thể chất
3
người Trung Quốc
30000
 Tâm lý học phát triển và giáo dục
3
người Trung Quốc
30000
 Tâm lý học cơ bản
3
người Trung Quốc
30000
 Tâm lý học ứng dụng
3
người Trung Quốc
30000

Học bổng

Quá trình chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ cần có để apply học bổng

1- Đơn apply học bổng chính phủ.

2- Giấy chứng nhận bậc học cao nhất (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

(Đối với học sinh, sinh viên năm cuối, khi chưa tốt nghiệp thì cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3- Học bạ toàn khóa (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh)

4- Ảnh thẻ nền trắng.

5- Hộ chiếu trang có ảnh (trang 2-3)

6- Kế hoạch học tập

7- Hai thư giới thiệu của Phó Giáo sư trở lên (người xin hệ Đại học không cần xin của Giáo sư, chỉ cần xin của giáo viên)

8- Chứng chỉ HSK.

9- Giấy khám sức khỏe theo form Du học Trung Quốc.

10- Tài liệu khác (Giấy khen# bằng khen#chứng nhận đã tham gia các kì thi, hoạt động ngoại khóa…) (dịch thuật công chứng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

11- Giấy xác nhận không vi phạm pháp luật ( tùy vào yêu cầu của trường có thể xin xác nhận dân sự xin ở xã hoặc nếu trường yêu cầu lý lịch tư pháp thì XIN lý lịch tư pháp xin ở sở tư pháp tỉnh

Nhà ở

LOẠI PHÒNG

PHÍ ĂN Ở
(NHÂN DÂN TỆ / NĂM)

PHÒNG VỆ SINH CÁ NHÂN

PHÒNG TẮM RIÊNG

BĂNG THÔNG RỘNG

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

MÁY ĐIỀU HÒA

KHÁC

Đại học Sư phạm Liêu Ninh

Phòng đơn 60/80 ngày, phòng đôi 40/50 ngày

Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng

Các bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học việt trung

Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc 

Facebook: Đinh Văn Hải ,

 : học bổng Trung Quốc